persona mayor

1
adineko pertsona > persona mayor (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
haurrentzako babesa, guraso bakarreko familientzako laguntza, garapenean disfuntzioak dituzten haurren familienganako arreta, adineko pertsonak dituzten familienganako arreta, pobrezia-egoeran dauden familiak... protección infantil, familias monoparentales, atención a familias con niños disfuncionales en el desarrollo, atención a familias con personas mayores, familias en situación de pobreza, etc.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Adinekoei arreta ematea familian krisia eragin dezakeen beste faktore bat da; izan ere, familiako ohiko erantzukizunei gehitzen baitzaie adinekoei arreta eta laguntza ematea. La atención a los miembros ancianos es otro factor de crisis familiar, ya que a las responsabilidades familiares habituales se les añade la atención y asistencia a las personas mayores.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Oro har, familiako aitak egiten du lan etxetik kanpo, eta emakumeak seme-alaben hazkuntza eta adin nagusikoen zaintza eta etxeko lanak uztartzen ditu. Generalmente el que trabaja fuera de casa es el padre de familia y la mujer compagina la crianza de los hijos y el cuidado de las personas mayores con las tareas domésticas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea