erakusketa

1
erakusketa > demostración (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Idatzizko hedabideek (paperezko euskarriko eta euskarri birtualeko aldizkariak), Interneteko atari informatiboek, katalogoek eta hornitzaileen zehaztapen teknikoek, jardunaldi profesionalek, taldeen topaketa kolektiboek, erakusketek, feriek, kongresuek, etab.ek sektorearen bilakaerari buruz eskainitako informazioa. La información sobe la evolución del sector que proporcionan los medios de comunicación escrita ( revistas en soporte papel y soporte virtual) los portales informativos en Internet; catalogos y especificaciones técnicas de los proveedores, eventos profesionales; certamenes grupales y colectivos, demostraciones, feria

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Bezeroari aholku egokiak emateko, lehen esandakoa ez ezik, beharrezkoa da lanbidean eguneratuta egotea, birziklatze-ikastaro, desfile, erakusketa eta abarren bitartez, edota aldizkari espezializatu eta eskaintza komertzialen bitartez. Para poder aconsejar bien a un cliente no solo es necesario lo anteriormente dicho sino que también es necesario estar al día en la profesión bien sea a través de cursos de reciclaje, desfiles, demostraciones, etc, o a través de revistas especializadas y ofertas comerciales.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Apuntatzeko teknika azkar eta eraginkorra oso baliagarria izan dakizuke erakusketa eta kongresuetan. Una técnica rápida y eficaz en el apunte puede serte muy útil en demostraciones y congresos.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

2
erakusketa > exposición (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Getariako sortzaile handia ezagutzera ematea da Cristobal Balenciaga Fundazioaren helburua, eta baita hark artearen testuinguru orokorrean eta modarenean bereziki egindako ekarpena nabarmentzea ere. Asmo horretan laguntzeko, ahalegin berezia egin da jostunaren ibilbidearen, lanaren eta ondarearen ikuspegi berriak argitara ateratzeko, ikerketen, erakusketen eta bildumen bitartez. "Balenciaga parpailan barrena" erakusketa, Cite Internationale de la Dentelle et la Mode zentroarekin elkarlanean antolatua, aukera ezin hobea da helburu horretara iristeko, eta orobat aukera ezin hobea izan da Europako beste erakunde batzuekin lankidetzan jarduteko eta modaren aditu ospetsuekin batera aritzeko, izan ere, Balenciagaren alderdi berezienetako bat azpknarratu nahi izan da: Balenciaga maisu handia izan zen material berriak hautatzeko, aplikatzeko eta sortzeko zereginean. Eta horretan funtsezko oinarria izan zen garai hartan eta gaur egun oraindik ere Maisuaren parpailazko ametsak ehundu dituen ehun La Fundación Cristóbal Balenciaga tiene como misión la difusión de la figura del excepcional creador de Cetaria, poniendo en valor su aportación en el contexto del arte en general y de la moda en particular y sacando a la luz, a través de la investigación, la producción de exposiciones y la edición de catálogos, nuevas perspectivas en torno a su trayectoria, obra y legado.La exposición "Balenciaga, a través del encaje", realizada en coproducción con Cité Internationale de la Dentelle et la Mode de Calais, supone una oportunidad excelente de dar cumplimiento a este fin, de colaborar con otras instituciones patrimoniales europeas y de contar con prestigiosos expertos en historia de la moda para destacar uno de los aspectos más característicos de Balenciaga como es su maestría en la selección, aplicación e incluso creación de nuevos materiales, apoyado por el saber hacer y capacidad de innovación de una industria textil que -representada en este caso por los grandes telares de Calais -tej

Materiala: Ehungintza liburuak

Balenciagak ehungintzari buruz zuen jakinduria sakona azpimarratzeko aukera ezin hobea ikusi du Balenciaga Fundazioak erakusketa honetan, izan ere, bertan erabateko zehaztasunez azaltzen da jostunak parpailarekin izandako harreman luze eta emankorra. Jostunak maisutasun handiz gauzatu zituen bere sorkuntza lanetan bolumen eta silueta berritzaileak, material tradizionalen ikerketatik abiatuta -haren bilduma pribatua osatzen dutenak, esaterako- aukera berriak bilatu zituen industriarekin lankidetzan. Parpaila izan da Europako gizon eta emakumeen jantzien osagarri nagusia historian zehar, eta horregatik betikotu zuten urrezko mendeko artista handiek beren lanetan eta sendo finkatu da herri tradizioetan. Parpaila izan da, halaber, Balenciagaren ezaugarri horren, haren magiaren, erakusgarri nagusia. Cristóbal Balenciaga Museoa ve en esta exposición, que muestra la larga y fructífera relación de Balenciaga con el encaje, una magnífica oportunidad de destacar la profunda sabiduría textil del modisto, quien, partiendo de la investigación de materiales tradicionales- como los que formaban parte de su colección privada- y colaborando con la industria en la búsqueda de nuevas posibilidades, fue capaz de materializar magistralmente los volúmenes y siluetas innovadoras que caracterizaron sus creaciones. El encaje fue el gran complemento a la indumentaria masculina y femenina histórica europea, inmortalizado en las obras de los grandes artistas del siglo de oro y en las tradiciones populares más arraigadas, y constituye un gran ejemplo de esta cualidad de Balenciaga, de su magia. Con Balenciaga, el encaje puede ser ornamental o estructural, puede utilizarse desde la mañana bastada noche. Puede caer con su propio peso de bordado v pasamanería o puede "levitar" gracias a la inclusión de inge

Materiala: Ehungintza liburuak

Catherine Join-Dieterlek bikaintasunez osatutako erakusketak aukera ematen du ondo ezagutzeko emakumezkoen edertasunaren arkitekto izan zen Cristobal Balenciagaren sorkuntza lanen xarma. La exposición realizada brillantemente por Catherine Joín-Diéterle permite descubrir la gracia de las creaciones de Cristóbal Balenciaga, arquitecto de la belleza femenina.

Materiala: Ehungintza liburuak