aduana

1
aduana > aduana (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
12) Muga eta aduanetako izapideak egitea eta beharrezkoa den guztian laguntzea. 12) Realizar los trámites de fronteras y aduanas, ayudando en todo lo que fuera necesario.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia hastean, bidaiariei harrera egin, agurtu, autobus-gidaria aurkeztu eta ordutegiei, eserlekuei, geldialdi teknikoei, aduanei, hotelei, fardelei... buruzko argibideak eman beharko ditu. Al comenzar el viaje, recibir, saludar, presentar al conductor y dar las instrucciones oportunas sobre horarios, asientos, paradas técnicas, aduanas, hoteles, equipajes...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Atari nagusia., Normalean oso zabala izaten da. Fakturatzeko erakusmahaiak, aireportu horretan operatzen dihardutenduten aire-konpainien ordezkaritzak, bulegoak, itxaroteko zonak, aduana-kontrolak, polizien kontrola, eta abarb. daude atari horretan. Vestí­bulo general, normalmente de gran amplitud, donde se sitúan los mostradores de facturación, representaciones de las compañías aéreas que operan en ese aeropuerto, oficinas, zonas de espera, control de aduanas, control policial, etc.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

||Ekialdean, hainbat uharte txikiren gainean dago Venezia, Kanal Handiak zeharkatzen duena; jauregi ederrak daude, hala nola Ca Pesaro eta Ca D"Oro; Grittik barrokoko, gotikoko eta beste aldi batzuetako bitxi handiak ditu, hala nola Duomo bizantziarra, Salute eliza, Academia museoa, Guggenheim arte garaikideko galeria, Arsenal, Aduana... San Marko plaza inguratzen duten Dux-en jauregia eta prokuradore-etxeen galeria arkupeduna, luxuzko negozio eta kafetegiak, hala nola munduko kafetegi zaharr En la zona oriental , Venecia, la ciudad museo asentada sobre islas y serpentada por el Gran Canal donde se asoman bellos palacios como Ca Pésaro, Ca D?Oro, Gritti encierra grandes joyas del barroco, gótico y otros periodos como su Duomo bizantino, la Iglesia de la Salute, el Museo de la Academia, la Galería de Arte contemporáneo Guggenheim ,el Arsenal ,la Aduana..., en la Plaza de San Marcos rodeada por el

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Phoenix eta Saint Stephens Green lorategiak dira jendetsuenak. Hauek dira Dublineko arkitektura-elementu nagusiak: jatorrian parlamentuaren egoitza izateko eraikitako Bank of Ireland, Customs House edo aduana, posta-bulego zentralaren edo GPOaren eraikin historikoa, independentzia aldarrikatu zen tokia, eta Trinity College, Book of Kells gordetzen duen liburutegi baliotsuaren egoitza. Los jardines de Phoenix y St. Stephen?s Green son las áreas de recreo y esparcimiento más frecuentadas, El Bank of Ireland, construido originalmente para albergar el parlamento, la Customs House o aduana, el edificio histórico de la oficina central de correos o GPO, donde se proclamó la independencia, y el Trinity College con una valiosa biblioteca que custodia el" Book of Kells" son los hí­tos arquitéctónicos de Dublí­n.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Errepide-mapan izan daitezkeen autobideetako bidesari, tunel eta aduana-kostuak, autobusaren kostuari gehitu beharreko gastua dira eta. Analizar en el mapa de carreteras los posibles peajes de autopistas, túneles o costes de aduanas, pues suponen un gasto adicional que hay que incrementar al coste del autocar.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bisaren, osasun-eskarien (txertoak), aduanen, zergen (airport tax), pasaporteen, diruaren eta beste hainbat gairen gaineko informazioa ematen du sistema honek. Es un sistema de información acerca de necesidad de visa, requerimientos sanitarios (vacunas), aduanas, impuestos (airport tax), pasaporte, moneda...

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Iritsieren ataria. Fardelak garraiatzeko zintak, polizia- eta aduana-kontrola eta konpainien informazio-erakusmahaiak daude atari horretan. Vestí­bulo de llegadas, donde se ubican las cintas trasportadoras de equipaje, el control de policía y aduanas y los mostradores de información de las compañías.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Esloveniak oso errepide-sare garatua du, eta Europa erdiko hiri handi gehienetatik sar gaitezke han. Gainera, mugako postu ugarietatik aduana zeharka daiteke, eroso eta azkar. Eslovenia tiene una red de carreteras muy desarrollada a la que se puede acceder fácilmente desde la mayoría de grandes ciudades centroeuropeas, y numerosos puntos fronterizos hacen posible cruzar la aduana de forma cómoda y rápida.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Aduana eta dokumentazioa: espainiarrak pasaportean bisarik gabe joan daitezke Australiara, gehienez ere 90 eguneko egonaldietarako, negozio-bidaia denean salbu. Aduana y documentación: Los españoles pueden viajar a Australia sin visado en su pasaporte para estancias de un máximo de 90 días, salvo que se trate de un viaje de negocios.

Materiala: Nazioarteko produktuak