comparador

1
konparadore > comparador (73 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makinaren atal mugikorrean konparadore bat finkatu, eta haztagailua erreferentziazko lerro zuzena gauzatzen duen erregelan zehar lerratu behar da. Se debe fijar un comparador sobre el órgano móvil de la máquina, y deslizar su palpador a lo largo de la regla que materializa la recta de referencia.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Konparadorea eta, aldizka, doitasun-nibela. Comparador y, eventualmente, nivel de precisión.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Konparadorearen haztagailuak erremintaren lan-posizioan kokatuta egon behar du gutxi gorabehera. El palpador del comparador debe situarse aproximadamente en la posición de trabajo de la herramienta.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

c) Konparadoretik torlojuaren ardatzera dagoen distantziak (A) ahalik eta handiena izan behar du. c) La distancia A del comparador al eje del husillo debe ser la mayor posible.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Konparadorea eta eskuaira. Comparador y escuadra.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Konparadorea zeharkako euskarri batean (A) finkatzen da behar bezala, gidarietan zehar lerratzeko moduan, eta gidariekiko paralelo orientatutako erregela bat haztatzen du. El comparador, fijado sobre un soporte transversal A de forma conveniente y que pueda deslizarse en las guías, palpa una regla orientada paralelamente a las guías.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Konparadorea makinaren zati finko batean. Comparador en una parte fija de la máquina.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- Mahaia a) atalean bezala birarazten da ertzetako bi posizioetara eramateko, eta konparadoreak bi posizio horietan emandako datuak idatziz jasotzen dira. - Se gira la mesa como en el apartado a) para llevarla a sus dos posiciones extremas y se anotan las indicaciones del comparador en cada una de estas dos posiciones.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erregela eta konparadorea, mikroskopioa eta hari tenkatua edo prozedura optikoak. Regla y comparador o microscopio e hilo tenso o procedimientos ópticos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erregela eta konparadorea edo prozedura optikoak. Regla y comparador o procedimientos ópticos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea