gota Bilatu gota testuinguru gehiagotan

1
tanta > gota (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
BARNEKO ESFINTERRA irekitzean gernu-tantaren bat erortzen da URETRARA, eta horrek gernu egiteko gogoa eragiten du. Orduan, KANPOKO ESFINTERRA borondatez lasaitu egiten da, gernua kanporatzeko. La apertura del ESFíNTER INTERNO, deja caer alguna gota de orina y ésta cae en la URETRA provocando el deseo de orinar que provoca la relajación voluntaria del ESFíNTER EXTERNO para que la orina pueda salir al exterior.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Tanta edo pomada moduan ematen dira gehienetan, eta baita sudurreko lainoztagailu gisa ere. Son administrados como gotas o pomadas (lo más común), y también como nebulizadores nasales.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ondoren, beheko betazala apur bat jaitsi behar da, hutsune txiki bat sortuz. Bertan jartzen dira dagozkion tantak. Seguidamente se separará un poco el párpado inferior, haciendo un pequeño cuenco, donde depositaremos las gotas correspondientes.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Belarrietako eta sudurreko bidetik ematen diren forma farmazeutikoak tantak eta pomadak dira. Las formas farmacéuticas para vía ótica y nasal son las gotas y pomadas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Belarrietako eta sudurreko tantak. Gotas óticas y nasales.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Behin likidoa arrasean jarrita dagoela, pipetaren puntarekin hasierako ontziaren barneko zatia uki ezazu. Horrela, pipeta-puntaren kanpoaldean tantaren bat itsatsita legokeen kasuan, tanta hori erori egingo litzateke. Una vez enrasada, tocar con la punta de la pipeta la parte interior del recipiente de partida, a fin de retirar de ésta cualquier gota que haya quedado adherida al exterior de la punta.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Pipeta hustean, pipeta horren puntarekin uki ezazu likidoa bota den ontziaren barnean, azken tantaren bat itsatsita geratu bada tanta hori ere botatzeko. Al vaciar la pipeta, tocar la punta de la misma en el interior del recipiente de recogida para retirar la última gota que quede adherida.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Tantak. Gotas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Normalean, hartualdiko, 15-20 tanta agintzen dira. Ur pixka batekin hartzen dira, eta ahoan eduki behar dira une batean irentsi aurretik, absorba daitezen. Generalmente se prescriben en tomas de 15 a 20 gotas que suelen tomar con un poco de agua, conservándolas en la boca un tiempo antes de tragar, para que se absorban.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Tintura amek alkohola izaten dute, baita alkohol-disoluziotan prestatzen diren tanta edangarriek ere. Las Tinturas Madre contienen alcohol, así­ como las gotas bebibles preparadas en solución alcohólica.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

tanta > gota (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jarri beharreko ehunekoak edo kopuruak aldakorrak dira, elaborazioaren arabera (± 100 gr glukosa edo ±2 gr potasio bitartratoa edo limoi-tantak) baina, oro har, zenbat eta graduazio handiagoa izan, orduan eta kristaltzearen aurkakoaren kopuru handiagoa jarriko da eta alderantziz. Los porcentajes o cantidades a poner oscilan, dependiendo de la elaboración a realizar (±100 grs glucosa o ±2 grs crémor tártaro o gotas de limón), pero por norma general diremos que a mayor graduación mayor contenido de anticristalizante y viceversa.

Materiala: Gozogintza

Margotu Paris saltsa-tanta batzuk gehitu dizkiogun arrautza-gorringoaz, orraztu gainazala plastizkozko edo metalezko orraziaz. Pintar con yema de huevo a la que habremos añadido unas gotas de salsa Parí­s, peinar la superficie con un peine plástico o metálico.

Materiala: Gozogintza

TANTA BATZUK UNAS GOTAS

Materiala: Gozogintza

2
hezueria > gota (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
arteria-hipertentsioa, kardiopatia iskemikoa, 2. motako diabetes mellitusa, hiperlipidemia eta hezueria. hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus tipo 2, hiperlipidemia y gota.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

HEZUERIA GOTA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

HEZUERIA: GOTA:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Beste batzuetan, odoleko azido uriko maila altuegia denean (ikus "hezueria") agertzen dira, eta hori elikadura okerra izateagatik eta alkohol gehiegi edateagatik gertatu ohi da. En otros casos aparecen cuando el nivel de ácido úrico en la sangre es demasiado alto (véase Gota), por lo general debido a una dieta inadecuada y un consumo excesivo de alcohol.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Hezueria izaten duen jendeak odolean duen azido urikoaren maila kontrolatu behar du. Las personas que sufren de ataques de gota deben controlar el nivel de ácido úrico en sangre.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Hezueria duen jende askok gehiegizko pisua izaten du. Muchas personas que sufren gota tienen sobrepeso.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta