transformador Bilatu transformador testuinguru gehiagotan

1
Transformadorea
Transformadorea
transformadore > transformador (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Instalazio elektrikoena (transformadoreak, lineak eta abar) Instalaciones eléctricas, (transformadores, lí­neas, etc.)

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Goi-tentsioko korrontearen hornidura behe-tentsiokoa baino merkeagoa den arren, gogoratu behar dugu goi-tentsiotik behe-tentsiora pasatzeko transformadoreek galerak izan ohi dituztela. Si bien el suministro de corriente en AT es más económico que en BT es preciso recordar que los transformadores para pasar de AT a BT tienen pérdidas

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Lineatako galerak txikiagoak izango dira zenbat eta handiagoa izan hura zeharkatzen duen tentsioa. Horregatik, batzuetan, linearen luzaera handia denean, transformadoreak tartekatuta diseinatu behar dira. Las pérdidas en las lí­neas serán tanto menores cuanto mayor sea la tensión que recorre la misma, por lo que a veces es preciso diseñar las mismas con transformadores intermedios, cuando las longitudes de las lí­neas en la Empresa son grandes.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Transformadoreetan Transformadores

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Oro har (araua delako, besteak beste), aginte elektrikoaren instalazioek behe-tentsioan (12 edo 24 V) funtzionatzen dute, eta elikadura-korrontea saretik jasotzen duen transformadore erreduktore tartekatu baten bidez elikatzen dira. Generalmente -entre otras razones porqué es norma- las instalaciones de mando eléctrico funcionan a baja tensión (12 o 24 V), alimentándose de un transformador reductor intercalado que recibe la corriente de alimentación de la red.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erresonantzia-transduktorea edo -transformadorea. Nukleoa edo magnetoestriktorea nikel-xaflez eta osziladorearekin konektatutako harilkatu elektrikoaz osatuta egoten da. Un transductor o transformador de resonancia, cuyo núcleo o magneto-estrictor suele estar formado por láminas de ní­quel y el arrollamiento eléctrico en conexión con el oscilador.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

transformadoreen nukleoak, bobinatzeko motorrak. Núcleos de transformadores, motores de bobinado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea