mikrobio Bilatu mikrobio testuinguru gehiagotan

1
mikrobio > microbio (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Produktu kimikoekin edo mikrobioekin kutsatuta egon daitezkeen produktuekin lanean ari bagara, behin erabili eta botatzeko eskularru egokiak erabili behar ditugu, eta, gero, eskuak oso ondo garbitu. Si estamos trabajando con productos quí­micos o potencialmente contaminados con microbios, debemos usar guantes desechables apropiados y lavarnos después las manos concienzudamente.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Globulu zuriak globulu gorriak baino askoz gutxiago daude: ml3-ko 6.000-9.000 bakarrik ditugu; hala ere, oso garrantzitsuak dira, mikrobioek edo germenek eragindako infekzioetatik babesten baitute organismoa. Los glóbulos blancos son mucho menos abundantes que los glóbulos rojos ya que sólo tenemos entre 6000-9000 por ml3, sin embargo tienen gran importancia ya que defienden al organismo de las infecciones producidas por microbios o gérmenes.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Iristen direnean, handitu eta bereizi egiten dira , eta MAKROFAGO mugikor bihurtu. Makrofago horiek zelula-hondakinak eta mikrobioak kanporatzen dituzte, infekzioen ondoren. Al llegar, aumentan de tamaño y se diferencian en MACRÓFAGOS móviles, que eliminan los desechos celulares y los microbios después de una infección.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Oso zelula txikiak dira, luzapen gutxi dituzte eta haien ezaugarri nagusia fagozitosirako gaitasuna da; izan ere, NSZeko mikrobioak eta zelula-hondakinak irentsi eta suntsitzen dituzte. Son células muy pequeñas, con escasas prolongaciones y que tienen como principal caracterí­stica su capacidad de fagocitosis y por ello ingieren y destruyen microbios y restos celulares en el SNC.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

mikrobio > microbio (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrautza-oinarria duten kremak oso ingurune aproposa dira elikadura toxikatzen eta infekzioak eragiten dituzten mikrobioak hazteko. Las cremas a base de huevos representan un medio idóneo para el desarrollo de microbios que pueden entrañar toxi-infecciones alimentarias.

Materiala: Gozogintza

Hori horrela, pasteurizazioa produktu baten (kasu honetan, likido baten) tenperatura neurri jakin batera igotzeko tratamendua da, bakterio gehienak suntsitu ahal izateko beharrezkoa den denboraz, eta ondoren azkar hoztea, 28 30 ºC bitarteko tartean gainerako mikrobioak ugal ez daitezen. Así­ pues, la pasteurización es el tratamiento por el que se eleva la temperatura de un producto, en esta caso liquido, a un nivel térmico y por un periodo de tiempo necesario para destruir la mayor parte de la carga bacteriana, enfriándolo rápidamente después para impedir que en el intervalo entre 28 y 30ºC, los microbios restantes tengan posibilidad de reproducirse.

Materiala: Gozogintza

Fenomeno horrek mikrobio guztiak deusezten ditu. Este fenómeno acaba con todos los microbios.

Materiala: Gozogintza