belardi Bilatu belardi testuinguru gehiagotan

1
belardi > pradera (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Belardiak lurperatzeko eta fruta arbolen sailetan erabiltzen da. Se emplea para enterrar praderas y en plantaciones de frutales.

Materiala: Nekazaritza

Belardiak birsortzekoak estu-estuak eta zorrotzak dira eta zelaiak saneatzeko erabiltzen dira. Regeneradoras de prados muy estrechas y cortantes, que se emplean para sanear praderas

Materiala: Nekazaritza

Belardiak / Praderas Belardiak/Praderas

Materiala: Nekazaritza

Inguruneko bazka labore nagusiak artoa alpapa, belardiak eta zalkea dira. Los principales cultivos forrajeros de la zona son el maíz, la alfalfa las praderas y la veza.

Materiala: Nekazaritza

Belardiak: Praderas:

Materiala: Nekazaritza

Landare estalkiak –“belar txarrek", ongarri berdeek, laboreen hondakinek nahiz aldi baterako belardiek osatutakoa– bereziki txikitzen du ur tantek lurzoruan eragiten duten inpaktua eta, hala, lurzoruko agregatuen desintegrazioa murriztu egiten da. La cubierta vegetal -tanto si está formada por «malas hierbas , como por abonos verdes, residuos de los cultivos o praderas temporales- disminuye especialmente el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo y de este modo reduce la desintegración de los agregados del suelo

Materiala: Nekazaritza

Belardietan eta uztondo eremuetan gehiegizko artzaintza ekiditea. Evitar el sobrepastoreo en las praderas y rastrojos

Materiala: Nekazaritza

Labore estentsiboak ongarritzeko ikuspegia, emankortasuna txandakatze osoan zehar hobetzean oinarritzen da, eta ohikoa da neguko zereal sailei ez ematea ez simaurrik ez ongarri mineral naturalik, horiek eskakizun handiagoko laboreek –esaterako, belardiek patatak, koltzak eta artoak jasotzen dituztelako. La fertilización en cultivos extensivos se observa desde la perspectiva de una mejora de la fertilidad durante toda la rotación, siendo habitual, que los cultivos de cereales de invierno no reciban aportes de estiércol ni abonos minerales naturales, ya que los reciben cultivos más exigentes como las praderas la patata, la colza o el maíz.

Materiala: Nekazaritza

Zerealak, belardiak eta halakoetan erabiltzen da nagusiki. Se utiliza fundamentalmente con cultivos como cereales, praderas etc.

Materiala: Nekazaritza

Lerroan ereiteko makina udako eta udaberriko zerealak eta belardiak ereiteko erabiltzen da batik bat. La sembradora de chorrillo se emplea principalmente en cereales de invierno y primavera, así como en praderas

Materiala: Nekazaritza

2
belardi > prado (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esate baterako, patatak, azenarioak edo ilarrak lantzeko, sakoneran lurra xehe egotea interesatuko zaigu; zerealetarako, berriz, hobe da lurra ondo zanpaturik egotea. Ongarri berde, belardi eta kruziferoetarako, pitin bat sendoa; eta leketarako, azalean arin eta sakoneran sendo. Por ejemplo, para las patatas, zanahorias ó guisantes interesa que quede suelto en profundidad para los cereales es mejor que quede asentado; algo fuerte para los abonos verdes, prados y crucíferas; y ligero en la superficie pero firme en profundidad para las judías verdes.

Materiala: Nekazaritza