bira Bilatu bira testuinguru gehiagotan

1
Ardatz baten inguruko biraketa
Ardatz baten inguruko biraketa
bira > revolución (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
d)Pultsu-kaptadore induktiboa eta Hall pultsu-sorgailua erabiltzen dira birak zenbatzeko. d)Un captador de impulsos inductivo y un generador de impulsos Hall se utilizan para contar revoluciones.

Materiala: Ostalaritza

Erreguladoreakalternadorearen irteerako tentsioari konstante eusten dio, motor termikoak ematen dituen birak gorabehera eta une bakoitzean konektatuta dituen kontsumoen kopurua gorabehera Elreguladores un elemento que mantiene constante el voltaje de salida del alternador independientemente de las revoluciones a las que gire el motor térmico y del número de consumos que tenga conectados en cada momento.

Materiala: Ostalaritza

Bira minutuko(b/min), birabarkiak zenbat bira ematen dituen adierazteko. Revoluciones por minuto(rpm) que hace referencia a las vueltas que está realizando el cigüeñal.

Materiala: Ostalaritza

Horretarako, birabarkiaren biraketa-abiadura hartuko dugu abiapuntu aginte-panelean adierazitako minutuko birak Para hacerlo partimos de la velocidad de giro del cigüeñal: las revoluciones por minuto que nos indica el cuadro de instrumentos

Materiala: Ostalaritza

Balbulen altuera aldatzea; horretarako, zilindro bakoitzean altuera handiagoko espeka bat erabiliko dugu eta, bira kopuruaren arabera, hirugarren balantzin bati eragingo dio. Variación de altura de las válvulas, para ello utilizamos una leva adicional de mayor alzada por cilindro que, en función del número de revoluciones, acciona un tercer balancín.

Materiala: Ostalaritza

Sistema guztiak kontrol elektronikoko unitateak gobernatzen ditu bira kopuruaren eta azeleragailuko pedalaren posizioaren arabera. Los distintos sistemas son gobernados por la unidad de control electrónico en función del número de revoluciones y de la posición del pedal del acelerador

Materiala: Ostalaritza

Egokiena zera da, automobila abiarazi eta bira txikietan zirkulatzea olio guztiek funtzionamendu-tenperaturara iritsi arte Lo ideal es arrancar el automóvil y circular a revoluciones moderadas hasta que todos los aceites se encuentren a temperatura de funcionamiento

Materiala: Ostalaritza

Bira asko egiten dituenez −50.000 b/min baino gehiago, hau da, segundo bakoitzeko 830 buelta− turbokonpresorearen ardatzak oso ongi lubrifikatuta egon behar du. Debido a las altas revoluciones que alcanza −superiores a 50.000 rpm, lo que equivale a 830 vueltas por segundo− el eje del turbocompresor debe estar perfectamente lubricado.

Materiala: Ostalaritza

Alegia, birak abiadura handian egiten dituenez, arropa bultza egiten du eta arroparekin batera, baita ura ere, danborraren kanpoalderantz; orduan, danborraren erdigunea hutsik geratzen da. Es decir, al girar a altas revoluciones, impulsa la ropa y junto con ella el agua que contiene hacia el exterior del tambor dejando vacía la parte central.

Materiala: Ostalaritza

Sentsore horrek zera jakinarazten dio KUEari, motorrak zenbat bira egiten dituen eta birabarkiaren posizio angeluarra zein den, eta informazio horren arabera, injekzioa egiteko une egokia zein den erabaki behar du. Este sensor informa a la UCE del número de revoluciones del motor y de la posición angular del cigüeñal para determinar el instante adecuado en que debe producirse la inyección.

Materiala: Ostalaritza