zirkuitu integratu Bilatu zirkuitu integratu testuinguru gehiagotan

1
Zirkuitu elektroniko honetan, zirkuitu integratu bi (ZI1, ZI2) ageri dira, kondentsadorez inguratuta
Zirkuitu elektroniko honetan, zirkuitu integratu bi (ZI1, ZI2) ageri dira, kondentsadorez inguratuta
zirkuitu integratu > circuito integrado (50 testuinguru)
eu testuak es testuak
Desplazamendu-erregistroak Flip-Flopekin aplikatutako zirkuituak dira. Integrazio-eskala ertaineko zirkuitu integratuetan merkaturatzen dira (MSI, Medium Scale Integration), eta informazioa gordetzeko erabiltzen dira. Los registros de desplazamiento son circuitos implementados con Flip-Flops, que se comercializan en registros de desplazamiento son circuitos integrados de escala de integración media (MSI, Medium Scale Integration) empleados en el almacenamiento de información.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Datu-orrietan oinarrituta zirkuitu integratuen parametroak kalkulatzeko adibide ebatziak. Ejemplos resueltos para el cálculo de los parámetros de los circuitos integrados partiendo de las hojas de datos

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Aplikazioaren jokabidea, bariazio jakin batzuen aurrean (zirkuitu integraturen batean elikatzerik ez egotea, konektatu gabeko sarrerako terminalak, gaizki konektatutako kableak eta abar). Del comportamiento, ante determinadas variaciones del mismo (falta de alimentación en algún circuito integrado, terminales de entrada sin conectar, cables mal conectados, etc.).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

ZIRKUITU INTEGRATUA CIRCUITO INTEGRADO

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Katalogoetan tenperaturari buruzko beste datu bat ere ematen da: zirkuitu integratuek, biltegiratuta jasan dezaketen tenperatura tartea. Gehienetan -65ºC eta 150ºC artekoa izaten da. Otra indicación de temperatura que proporcionan los catálogos es el rango que soportan los circuitos integrados para su almacenamiento, que normalmente es de -65ºC a 150ºC.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zirkuitu integratuen ezaugarri-orriak (data sheet-ak) interpretatzea Interpretación de las hojas de caracterí­sticas (data sheets) de los circuitos integrados

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zirkuitu integratuen parametro nagusiak aztertu ondoren, Fairchild enpresaren 74C00, 74C02 eta 74C04 integratuen ezaugarri-orriak aztertuko ditugu. Una vez vistos los principales parámetros que definen los circuitos integrados, se va a estudiar las hojas de caracterí­sticas de los integrados 74C00, 74C02 y 74C04 de la empresa Fairchild.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Ate logikoak dituzten zirkuitu integratuak. Circuitos integrados con puertas lógicas.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Puntu honekin bukatzeko, fabrikatzaileen ezaugarri-orrietan oinarrituta, oinarrizko funtzio konbinazionalak egiten dituzten zirkuitu integratuen azalpen labur bat egingo dugu. Para rematar este punto, se hace una breve descripción de los circuitos integrados que realizan las funciones combinacionales básicas a partir de las hojas de caracterí­sticas de los fabricantes.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Irudi honetan, oinarrizko funtzio konbinazionalak egiten dituzten zirkuitu integratuak ageri dira. Se describen a continuación los circuitos integrados que realizan las funciones combinacionales básicas.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

zirkuitu integratu > circuito integrado (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Muntaiak ahalbidetzen duenean, bypasseko SMD kondentsadorea jar daiteke zirkuitu integratuaren azpian, edo bestela, barneratuta dakarren zokaloa lor daiteke (3-155 irudia); horrek trazadura errazten du. Cuando el montaje lo permita, se puede colocar un condensador SMD de bypass debajo del circuito integrado, o bien, adquirir un zócalo que lo lleve incorporado (figura 3-155), lo cual simplifica el trazado.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Zirkuitu integratuak Circuitos integrados

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

9) Normalean, zirkuitu integratuetako elikadura pinak ez dira ikusten eskemaren orrialdean eta 9) Normalmente los pines de alimentación de los circuitos integrados no son visibles en la página del esquema y

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Diseinatzaileak erabiltzen dituen tresnek, bai inprimatutako zirkuituko plakaren mailako diseinuan, bai zirkuitu integratuaren mailan, Diseinu Elektronikoko Softwarea osatzen dute. Las herramientas de las que se vale el diseñador, tanto en el diseño a nivel de placa de circuito impreso como a nivel de circuito integrado, constituyen el Software de Diseño Electrónico.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Elektronikan aplikatzen denean, batetik, inprimatutako zirkuituaren txartelen garapenerantz zuzentzen da eta, bestetik, neurrira zirkuitu integratuak fabrikatzeko eskatutako informazioaren garapenerantz. En su aplicación a la Electrónica se orienta hacia el desarrollo, por un lado, de las tarjetas de circuito impreso y, por otro, de la información requerida para la fabricación de circuitos integrados a medida.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

13.3.3 Zirkuitu integratuetarako kapsulatuak...........................375 13.3.3 Encapsulados para circuitos integrados ...........................375

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan