baliabide natural Bilatu baliabide natural testuinguru gehiagotan

1
baliabide natural > recurso natural (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
baliabide naturalak Recursos naturales

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Beste zenbait baliabide natural Otros recursos naturales

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

baliabide naturalak, baliabide historiko, artistiko eta ondarekoak, folklorea, enpresak, zentro industrialak, zentro zientifiko eta teknikoak, ekitaldiak eta baliabide osagarriak. recursos naturales, recursos históricos, artí­sticos y patrimoniales, folclore, empresas, centros industriales, centros cientí­ficos y técnicos, eventos y recursos complementarios.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Erabili materialak behin eta berriz, integratu berriro beste prozesu natural zein industrialetan, produktu berak edo produktu berriak egiteko. Era horretan, baliabide naturalen erabilera murrizten da. Utilizar los mismos materiales una y otra vez, reintegrarlos en otros procesos naturales o industriales para hacer los mismos o nuevos productos, minimizando así­ la utilización de recursos naturales.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Ingurumen-inpaktua eta baliabide naturalak kudeatzea. Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Ingurumen-inpaktua eta baliabide naturalak kudeatzea. Gestión del impacto ambiental y los recursos naturales.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Baliabide naturalak zaintzea. Preservación de los recursos naturales.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)