osaera Bilatu osaera testuinguru gehiagotan

1
osaera > composición (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Patologiek, organismoko aldaketek... odola aldatzen dute, eta haren osaera eta propietateei eragiten diete. Las diferentes patologías , cambios en el organismo... modifican, cambian la composición y propiedades de la sangre.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Granulozitoak zitoplasma osoa pikorrez beteta duten GZ-k dira. Zelula hauek 3 motatakoak izan daitezke, pikor horien osaerari erreparatuz. Los granulocitos son los GB que tienen todo su citoplasma lleno de gránulos y que a su vez pueden ser de 3 tipos según cuál sea la composición de esos gránulos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Homeostasia mantentzea, hau da, barne-ingurunea osatzen duten likido guztien bolumena eta osaera erregulatzea. Mantener la homeostasis, es decir, regular el volumen y composición de todos los lí­quidos que constituyen el medio interno.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

GILTZURRUNEN funtzioa da metabolismoan sortzen diren hondakin gehienak kanporatzea, eta horrez gainera, homeostasia mantentzea, hau da, gure organismoko barne-ingurunea osatzen duten likido guztien bolumena eta osaera erregulatzea. Bi funtzio horiek odoletik gernua eratuz egiten ditu, eta NEFRONETAN egiten da hori. La función del RIÑÓN es eliminar la mayoría de los desechos del metabolismo y a la vez, mantener la homeostasis, que consiste en regular el volumen y la composición de todos los lí­quidos que constituyen el medio interno de nuestro organismo, y estas dos funciones las realiza mediante la formación de la orina a

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

osaera > composición (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Osaeraren edo izaeraren arabera Según su composición o naturaleza

Materiala: Ostalaritza

Garbitze- eta desinfektatze-plan baten osaera Composición de un PLD

Materiala: Ostalaritza

oro har, koktelaren osaera bera du, baina aldaera gehiago daude mahaikide bakoitzeko. normalmente suele tener la misma composición que el cocktail pero con mayor número de variantes por comensal

Materiala: Ostalaritza

Ontzitik airea atera ondoren modu artifizialean sortutako atmosfera batean sartzea; atmosfera horren osaera ezin da kontrolatu denboraren joanean. extracción del aire del envase e introducción en una atmósfera creada artificialmente cuya composición no puede controlarse a lo largo del tiempo.

Materiala: Ostalaritza

Produktuak zer osaera kimiko duen jakin behar da: biltegiratzean produktua hondatzea eragin dezaketen erreakzio nagusiak, produktuak duen mikroflora, pH-a, ur-jarduera, etab. Conocimiento de la composición química del producto las principales reacciones implicadas en su deterioro durante el almacenamiento, la microflora presente, su pH, su actividad de agua etc.

Materiala: Ostalaritza

Ontzia itxi ondoren, ezin daiteke kontrolatu ontziaren gainaldeko hutsunean dagoen gas-osaera. Una vez cerrado el envase no puede controlarse la composición gaseosa del “espacio de cabeza .

Materiala: Ostalaritza

Elaborazioen estandarizazioa eta homogeneizazioa ziurtatzen da; hau da, lehen kontsumitutako plater bat berriro dastatzean, ezaugarri berak ditu (osaera zaporea kantitatea, etab.). La estandarización y homogeneización de las elaboraciones culinarias, es decir, se asegura el poder volver a degustar un mismo plato que se apreció en el pasado (composición, sabor cantidad, etc.).

Materiala: Ostalaritza

Programa horiek, askotan, establezimendu bakoitzaren ezaugarriei eta premiei egokituz egiten dira. Informazioa tauletan biltzen da, sailen arteko (sukaldea kutxa biltegia kontabilitatea erlazioak ezarriz. Informazio hori baliatuta, dagozkion azterketak egiten dira, eta hala, epe labur batean beharrezko egokitzapenak egin daitezke prezioetan kodeetan osaeretan etab. Estos programas que en muchas ocasiones se diseñan a medida y se ajustan a las particularidades de cada establecimiento incorporan tablas que se relacionan entre sí, comunicando a los diversos departamentos (cocina caja almacén, contabilidad , lo que les permite obtener la información necesaria para los análisis correspondientes y el poder realizar, en un breve lapso de tiempo, los ajustes necesarios en cuanto a precios códigos, composiciones, etc.

Materiala: Ostalaritza

Atmosfera aldatua: ontzitik airea atera ondoren modu artifizialean sortutako atmosfera batean sartzea; atmosfera horren osaera ezin da kontrolatu denboraren joanean. Atmósfera modificada: extracción del aire del envase e introducción en una atmósfera creada artificialmente cuya composición no puede controlarse a lo largo del tiempo.

Materiala: Ostalaritza

Produktuaren osaera (mikroorganismoen hazkuntza eragiten duten mantenugaiak mikrobioen aurkako osagai naturalak, entzima aktiboak). La composición del producto (nutrientes disponibles para el crecimiento de mi-croorganismos, presencia de componentes antimicrobianos naturales, existencia de enzimas activas).

Materiala: Ostalaritza