pincel

1
pintzel > pincel (142 testuinguru)
eu testuak es testuak
Begietako pintzelak erabili ondoren desinfektatzea. Desinfectar los pinceles de ojos después de cada aplicación.

Materiala: Anatomia

lau-sei parafina-geruza aplikatzen dira pintzel batekin (parafinak 53-55 ºC-an egon behar du), eta 30-60 minutuz eduki behar da atala beroa gordetzen duen toalla batekin estalita. Se aplican con un pincel de cuatro a seis capas de parafina que esté a 53-55 ºC, manteniendo durante 30 a 60 minutos recubierta la zona con una toalla que facilite la retención de calor.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Eman nahasketa betileen gainean pintzel batekin. Aplicar la mezcla sobre las pestañas con un pincel.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Horrelako zuzenketak pintzel txiki batez egiten dira makillaje-hondoa eman aurretik. Este tipo de correcciones se realizan normalmente con un pincel pequeñito y antes de aplicar el fondo de maquillaje.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

a) Belakiak, eskuilak eta pintzelak, beren ezaugarriengatik. a) Las esponjas, brochas y pinceles por sus caracterí­sticas propias.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Mahai horien gainean gehien erabiltzen ditugun tresnak (pintzelak, arkatzak eta belakiak) jarriko ditugu, eta ispilu azpiko mahaiaren gainean, berriz, gutxiago erabiltzen ditugunak (begietako eta ezpainetako itzalak, etab.). Sobre ellas colocaremos los artí­culos de mayor uso, como los pinceles, los lapiceros y las esponjas, mientras que dejaremos sobre la mesa debajo del espejo los útiles de segundo orden, como las sombras de ojos, los labiales, etc.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Erabili eta botatzekoa den materialik ez daukagunean, arreta handiz makillatuko ditugu ezpainak: aurrez desinfektatuta edo esterilizatuta dagoen pintzela erabiliko dugu (zuzenean sartu gabe ezpainetako barra batean edo pastillan dagoen inongo kosmetikotan), eta pixka bat hartuko dugu metalezko espatula baten bidez; komeni da hori ere desinfektatzea erabili ondoren. Cuando no podamos disponer de un material totalmente desechable, observaremos especial cuidado en trabajos tales como el maquillaje de los labios, partiendo siempre de la utilización de un pincel previamente desinfectado o esterilizado, que nunca introduciremos directamente en una barra de labios o cualquier otro cosmético en pastilla, sino que tomaremos de éste una pequeña cantidad con ayuda de una espátula metálica susceptible también de

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Pintzelak higiene-araurik gabe erabiltzeagatik zabaldu daitezke eritasun horiek direlako; esaterako, pintzel kutsatu bat kosmetiko kutsatu batean sar dezakegu. Se pueden transmitir estas enfermedades por la utilización de pinceles faltos de unas normas básicas de higiene, como por ejemplo a través del pincel que, pudiendo estar infectado, es además introducido en un cosmético infectado a su vez.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Botatzekoak edo behin bakarrik erabiltzekoak ez diren tresnetan (pintzelak, hautsentzako borlak, betile-maskaren aplikatzaileak, etab.) xaboi bakterizida eta fungizidak erabiliko ditugu (hainbat motatakoak saltzen dituzte botiketan). Cuando el material o los útiles empleados no puedan ser de ningún modo desechables o de un solo uso, como ocurre con los pinceles, las borlas para polvos o los aplicadores de máscaras de pestañas, etc., recurriremos a varios procedimientos siendo uno de los más básicos la utilización de jabones bactericidas y fungicidas de los cuales podemos encontrar diversos tipos de venta en farmac

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Makillaje-oinarriak emateko belakiek, brotxek eta pintzelek, bakterio edo birusekin infektatuta baldin badaude, eritasun horiek zabaldu ditzakete. Determinados útiles como las esponjas utilizadas para la aplicación de fondos de maquillaje o las brochas y los pinceles, pueden actuar, si están infectadas de alguna de las bacterias e incluso virus de las enfermedades citadas, de transmisores y propagadores de ellas.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

pintzel > pincel (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pintzelak funtzio bera du, eta luma-muturra baino gehiago erabili ohi da. El pincel tiene la misma función y generalmente se usa más que la plumilla.

Materiala: Irudia

Luma-muturra eta pintzela. Plumilla y pincel.

Materiala: Irudia

Tinta urarekin disolbatzea eta pintzelaz zabaltzea da grisaren ñabardurak lortzeko teknika klasiko bat, akuarelekin erabiltzen denaren antzekoa. Una técnica clásica para obtener los matices del gris consiste en diluir la tinta con agua y extenderla con un pincel, exactamente como se hace con las acuarelas.

Materiala: Irudia

Tintarekin bakarrik (grisik eta kolorerik gabe), hiru aukera ditugu: luma-muturra, pintzela edo errotuladorea. Solamente con la tinta (sin grises ni colores), podemos elegir entre la plumilla, el pincel o el rotulador.

Materiala: Irudia

Pintzelaz lerro kurbo suabeagoak eta atzealde beltz zabalagoak lortzen dira. Con el pincel se consiguen lí­neas curvas más suaves y fondos negros más extensos.

Materiala: Irudia

Adibidez, pintzelaz gainazal zabal beltzak egin ditzakegu argizko kontraste-efektuak lortzeko; izan ere, itzaleztadurak eta trazu sendoagoak egiten dira lumaz. Por ejemplo, con el pincel podemos hacer amplias extensiones negras para obtener efectos de contraste de luz, que con la pluma se hacen con sombreados y trazos más gruesos.

Materiala: Irudia

o Eta pintzela, formak suabeago egiteko edo irudiari argizko kontraste handiagoa emateko, zenbait marraren lodierarekin, eta zona beltzak sortzeko ere bai. o Y el pincel para suavizar las formas o dar a la imagen mayores contrastes de luz, con el grosor de ciertas lí­neas y la creación de zonas negras.

Materiala: Irudia

Ez da bazter utzi behar hainbat lodiera eta gogortasunetako errotuladoreak erabiltzeko aukera; izan ere, pintzelaren eta luma-muturraren efektuen artean daude. No hay que olvidar el uso de los rotuladores, de diferentes grosores y durezas, que se sitúan entre los efectos del pincel y la plumilla.

Materiala: Irudia

Oso eraginkorra da aerografoa atzealdeak margotzeko eta lehenago pintzelekin landu diren ilustrazioei distira eta itzalak emateko. Es muy efectivo para pintar fondos, dar brillo y sombras a ilustraciones que se han trabajado antes con pinceles.

Materiala: Irudia

Eragozpena: kontu handia izan behar da akrilikoa pintzelean ez lehortzeko, hala gertatuz gero pintura alkoholean orduetan bigundu eta disolbatu beharra dagoelako. Inconveniente: hay que tener mucho cuidado de que el acrí­lico no se seque en el pincel, por que si esto sucede, luego hay que ablandar y diluir la pintura en alcohol durante horas.

Materiala: Irudia