rotulador Bilatu rotulador testuinguru gehiagotan

1
errotuladore > rotulador (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nagusien taldeari dagokionez, ikasgelan denbora bat pasatu ondoren, haurrak badaki nora joan paperaren eta errotuladoreen bila marrazki bat egin nahi badu; badaki non gordetzen diren puzzleak eta mekanoaren piezak; badaki zer material mota dagoen sukaldetxoko armairuetan; badaki zerekin egin dezakeen jolas eraikuntzen txokora joaten bada, eta non dagoen altxorren saskia. En el grupo de los mayores, el niño, al cabo de un tiempo de estar en la clase, ya sabe dónde ir a buscar el papel y los rotuladores si quiere realizar un dibujo, conoce dónde se guardan los puzzles y las piezas de mecano, qué tipo de material hay en los armarios de la cocinita, con qué puede jugar si va al rincón de las construcciones y dónde está la cesta de los tesoros.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Paper-orri bana emango diegu, haurrak errotuladoreak aukeratuko ditu eta nahi duen marrazkia egingo du. Repartiremos una hoja de papel, y el niño de forma libre escogerá los rotuladores que desee y dibujará lo que prefiera.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

13. FITXA: Errotuladoreekin marraztea FICHA 13: Dibujo con rotuladores

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Errotuladore lodiak. Rotuladores gruesos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Plastikozko ontzi batean koloretako errotuladoreak jarriko ditugu. En una cubeta de plástico, dispondremos los rotuladores de los colores que queramos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haurrak lana amaitutzat ematen duenean, hezitzaileak zer marraztu duen galdetuko dio, eta errotuladore batekin idatzita jarriko du. Cuando el niño dé por finalizada su creación, la educadora o educador le preguntará qué ha dibujado y lo escribirá con un rotulador.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

errotuladore > rotulador (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tintak, errotuladoreek eta gouache-ak edo tenperak emaitza onak ematen dituzte. Tenperak, gainera, azpian erabilitako beste koloreak estaltzen dituenez gero, ukituak ematea ahalbidetzen du; merkea da, gainera, eta, espresibitatearen aldetik, kolore lisoak, mateak eta distirarik gabekoak eskaintzen ditu. Algunos materiales que dan buen resultado son la tinta, los rotuladores y el "gouache" o témpera, que cubre otros colores que se hayan puesto debajo, por lo que permite el retoque, es barato, y desde el punto de vista expresivo, ofrece colores lisos, mates y sin brillos.

Materiala: Irudia

O Errotuladoreak. O Rotuladores.

Materiala: Irudia

Errotuladoreak. Rotuladores.

Materiala: Irudia

Erraz identifikatzeko moduko irudiak nabarmentzeko erabiltzen dira errotuladoreak. Los rotuladores se usan para destacar imágenes que se identifiquen con facilidad.

Materiala: Irudia

Abantailak: errotuladoreek trazu gogorra eta bat-batekoa ematen dute, baina segurtasunez erabili beharra dago, ezin ezaba baitaitezke. Ventajas: Los rotuladores ofrecen un trazo fuerte y espontáneo, pero hay que usarlos con seguridad porque no se pueden borrar.

Materiala: Irudia

Errotuladorea erabiltzeko, oso zehaztuta eduki behar dira irudiaren trazuak; izan ere, ezin eman dakieke ukiturik eta ezin ezaba daitezke. Para aplicar el rotulador, que no se puede retocar ni borrar, hay que tener muy definidos los trazos de la imagen.

Materiala: Irudia

Ilustratzaileak errotuladore mehea erabiltzen du, irudia zehazteko. El ilustrador utiliza un rotulador fino para perfilar su imagen.

Materiala: Irudia

o Arkatzak, errotuladoreak eta olio-pastelak. o Lápices, rotuladores y pasteles al óleo.

Materiala: Irudia