color oscuro

1
kolore ilun > color oscuro (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gogora ditzagun argilunen printzipioak, eta ez dezagun aukeratu inoiz kolore ilun bat ezpain meheetarako, edo alderantziz. Recordemos los principios del claroscuro y no elijamos nunca un color oscuro para unos labios delgados o a la inversa.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Makillaje hau C modalitateko edo banana osoko makillajean oinarrituta dagoela esan daiteke, baina nabarmenagoa da eta, kasu honetan, betzuloa kolore ilunago baten bidez markatzea eta sakontzea da helburua, eta arku superziliarra eta betazal mugikorra nabarmen argitzea. Puede decirse que este maquillaje está basado en la Modalidad C o de banana entera de las hasta ahora explicadas, pero resulta más acentuado y va encaminada en este caso a marcar y a profundizar la cuenca del ojo con un color oscuro, mientras que el arco superciliar y el párpado móvil se aclaran considerablemente.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

4 Eguneko C makillajea arratsaldeko edo gaueko C makillaje bihurtu nahi badugu, kolorea emango dugu gure gustuetan, modeloaren arropan eta abarretan oinarrituta. Horretaz gainera, kontuan izan beharko dugu beti: hiru makillaje hauetan eta beste edozeinetan kolore ilunak emango ditugu aurretiaz arkatz ilunaren bidez marratutako eremuetan; tarteko tonuko itzalak emango ditugu tarteko eremuetan; eta kolore ||4 - Si queremos hacer que nuestro maquillaje C, de día, se convierta en un maquillaje C de tarde o noche, procederemos a aplicar color en base a nuestro gustos, color de ropa de la modelo, etc., pero teniendo en cuenta siempre que, en cualquiera de estas tres modalidades y de cualquier otra, aplicaremos colores oscuros sobre las zonas dibujadas previamente con el lápiz oscuro, aplicaremos sombras de

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

4- Guztia hauts solteen bidez ñabartu ondoren, testura mateko eta kolore iluneko itzala emango dugu arkatza lausotu dugun zati ilunaren gainean, bai goiko betazalean, bai behekoan. 4 - Después de haber matizado todo con polvo suelto, aplicaremos una sombra de textura mate y color oscuro sobre la parte oscura del difuminado del lápiz, tanto en el párpado superior como en el inferior.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

2 Testura mateko eta kolore iluneko itzal-hautsaren bidez, kanpoko angelua bizituko dugu, aurreko makillajean eremu horretan eman dugun aurretiazko trazua indartuz. 2 - Con una sombra también en polvo pero de textura mate y de color oscuro, intensificaremos el ángulo externo reforzando el trazo previo que conservamos en esta zona del maquillaje anterior.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Aukera ditzagun beti, horretarako, kolore ilun bat, ertain bat eta oso argi eta argitsu bat, elkarren artean kolore-harmonia interesgarria osatuko dutenak. Elijamos siempre para ello un color oscuro, uno medio, y otro muy claro y luminoso que entre sí­ formen una armonía de color interesante.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

c) Ekipo batean interesgarriak dira kolore ilunak (itsas urdina eta alberjinia-kolorea, adibidez). c) Resultan interesantes los colores oscuros tales como el azul marino y el berenjena en un equipo.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

a) Kolore ilunak erabiliko ditugu beti ezpainen lodiera handitu nahi dugunean. a) Nos ayudaremos siempre de colores oscuros si lo que necesitamos es aumentar el grosor de los labios.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

b) Kolore ilunek inguruak txikitzen dituzte, eta, beraz, baliagarriak izango zaizkigu ezpain lodiegiak txikitzeko. b) Los colores oscuros empequeñecen los contornos por lo que nos serán útiles a la hora de reducir unos labios demasiado gruesos.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

1 Kolore ilunek txikitu egiten dute inguratutako eremua. 1 - Los colores oscuros empequeñecen la zona contorneada

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala