aorta Bilatu aorta testuinguru gehiagotan

1
Aorta, bihotzaren ezker-bentrikuluan sortzen den arteria
Aorta, bihotzaren ezker-bentrikuluan sortzen den arteria
aorta > aorta (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Balbula horietako bati birika-balbula deritzo, eta eskuineko bentrikulua eta biriketara doan birika-arteria bereizten ditu; bestea aorta-balbula da, eta ezkerreko bentrikulua aortatik bereizten du, hots, gorputzeko odol-hodi handienetik. Estas válvulas se denominan válvula pulmonar, que separa el ventrí­culo derecho de la arteria pulmonar que lleva a los pulmones, y válvula aórtica, que separa el ventrí­culo izquierdo de la aorta, el vaso sanguí­neo más grande del cuerpo.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Zirkulazio sistemikoan, oxigeno ugari duen odola bihotzetik aortara kanporatzen da. En la circulación sistémica, la sangre rica en oxí­geno es expulsada del corazón a la aorta.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Aortaren hasieran bi arteria koronario adarkatzen dira, eta banatu egiten dira, bihotzeko giharrei oxigenoa eta elikagaiak ematen dizkien arteria txikien sarea osatuz. Dos arterias coronarias se ramifican en el inicio de la aorta y se dividen en una red de arterias más pequeñas que proporcionan oxí­geno y nutrición a los músculos del corazón.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gorputzeko beste arteria handiak ez bezala, hots, aortak ez bezala, birika-arteriak oxigeno gutxiko odola garraiatzen du. A diferencia de la aorta, la otra gran arteria del cuerpo, la arteria pulmonar, transporta sangre con poco oxí­geno.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Zirkulazio sistemikoan, odola ezker-bentrikulutik irteten da, aortara eta gorputzeko organo eta ehun guztietara, eta gero eskuin aurikulara itzultzen da. En la circulación sistémica, la sangre sale del ventrí­culo izquierdo, a la aorta, a cada uno de los órganos y tejidos del cuerpo y luego regresa a la aurí­cula derecha.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bularraldeko aorta Aorta torácica

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Sabelaldeko aorta Aorta abdominal

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

GORANZKO AORTA: AORTA ASCENDENTE:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

aortaren zati honetan ARTERIA KORONARIOA sortzen da soilik, bihotzera arteria-odola daramana. En esta parte de la aorta sólo se origina la ARTERIA CORONARIA que lleva sangre arterial al corazón.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BULARRALDEKO AORTA: AORTA TORíCICA:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak