kutsadura Bilatu kutsadura testuinguru gehiagotan

1
Kutsadura: hondakin solidoak.
Kutsadura: hondakin solidoak.
kutsadura > contaminación (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pintura-eremuan, soinu-kutsadura pintura-kabinako turbinek, plano xurgatzaileek, xurgagailuek eta makina pneumatikoek eragindako zaratak sortzen dute. En la zona de pintura, la contaminación acústica procede del ruido generado por las turbinas de la cabina de pintura, los planos aspirantes, aspiradoras y máquinas neumáticas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gero ikusiko dugunez, belarriko arazoak, zaratek ez ezik, kearen kutsadurak (soldadurakoak adibidez) ere sortzen dituzte, eta, halaber, hautsek (lixatzean harrotutakoek), aerosol gasek (pistolak garbitzean edo pintatzean disolbatzaileek eragindakoek), eta abarrek. Como se verá más adelante, los problemas que se presentan en el oí­do no solamente son ocasionados por los ruidos sino también por contaminación de humos, como los procedentes de la soldadura; polvos, como los procedentes del lijado; gases aerosoles, como los procedentes de los disolventes en el proceso de limpiado de la pistola o durante el pintado, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kutsadura erradiaktiboa Contaminación radioactiva

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kutsadura-detektagailu honek bidaiari-lekuan sartzen den airearen kalitatea kontrolatu behar du, baita, beharrezkoa bada, birzirkulazio-ataka itxi ere, kutsagarritzat jotzen duen airea sar dadin saihesteko. El objetivo de este detector de contaminación es el de controlar la calidad del aire que entra en el habitáculo y, en caso necesario, cerrar la trampilla de recirculación para impedir la entrada de aire que se considera contaminado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kutsadura-maila jaisten bada, prozesua alderantzikatzen da, eta berriz ere atmosferako airea sartzen da. Si el nivel de contaminación desciende el proceso se invierte y entra de nuevo aire atmosférico.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Arnasbideak kutsadura-bide izaten dira sarritan, eta giza organismoarentzat kaltegarriak diren efektuak dituzte. Horregatik, arnasbideak babesteko gailu guztiek CE markaketa eraman behar dute. Las vías respiratorias son un vehí­culo frecuente de contaminación con efectos no deseables para el organismo humano por lo que todos los dispositivos de protección de vías respiratorias deben llevar el marcado CE.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

kutsadura > contaminación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azukre kopuru handi horri esker, oso erresistenteak dira bakterioen kutsadurarekiko, eta beren printzipio aktiboen zapore txarrak estaltzen dituzte; hala ere, oso kontuan izan behar dugu azukre kopuru hori pertsona diabetikoen kasuan. Este alto contenido en azúcar las hace especialmente resistentes a la contaminación bacteriana y permite enmascarar sabores desagradables de los principios que contienen, pero hay que tenerlo en cuenta en las personas diabéticas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Kutsadura eta substantzia narritagarriak: Contaminación y sustancias irritantes:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

hirietan dauden kutsadura-adierazlerik handienak baino 10 aldiz eragin handiagoa du tabakoaren keak narritadura eragiten duen agente gisa. el humo del tabaco es como mí­nimo 10 veces más potente como agente irritante que los í­ndices más altos de contaminación que se registran en las ciudades.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Botika kutsaduratik, argitik eta hezetasunetik babesten du. Protege al medicamento de la contaminación, luz y humedad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Elikagaien kutsadura. Contaminación de los alimentos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

2
kutsadura > contaminación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
urak, haizeak eta laborantzak eragindako higadura trinkotzea; lurzoruaren karbono organikoa eta dibertsitate biologikoa gutxitzea; gazitzea eta sodifikazioa, eta kutsadura (metal astunek, pestizidek nahiz gehiegizko nitrato eta fosfatoek eragindakoa). erosión causada por el agua el viento y el laboreo; compactación; disminución del contenido de carbono orgánico en el suelo y de la diversidad biológica del suelo salinización y sodificación, y contaminación (por metales pesados y plaguicidas o por exceso de nitratos y fosfatos .

Materiala: Nekazaritza

lurzoruaren egoera egiturari, mantenugaiei materia organikoaren edukiari, erosioari, kutsadurari eta abarrei dagokienez. situación del suelo a nivel de estructura nivel de nutrientes contenido de materia orgánica, erosión, contaminación, etc.

Materiala: Nekazaritza

Ureztapen sistemetan kutsadura arazoak ager daitezke ongarri nitrogenatuak gehiegi erabiltzeagatik. En los sistemas de regadío pueden presentarse problemas de contaminación por el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados.

Materiala: Nekazaritza

Nekazaritza jatorriko kutsadura murriztea. Reducción de la contaminación de origen agrario.

Materiala: Nekazaritza

Nekazaritza jarduera zentzuz egiteko xedean ardaztuta, derrigorra da ingurumenean kutsadura sortzen duten hondakin eta hondarrak behar bezala nola desagerrarazi planifikatzea. En el marco de un manejo racional de la actividad agraria, resulta obligado planificar la adecuada eliminación de residuos y restos que generen contaminación en el medio

Materiala: Nekazaritza