humus Bilatu humus testuinguru gehiagotan

1
humus > humus (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konpostajearen bidez humus gehiago lor daiteke lurzoruari zuzenean emandako materia organiko kantitate berarekin baino: Mediante el compostaje se puede obtener más humus que con la misma materia orgánica incorporada directamente al suelo

Materiala: Nekazaritza

hektarea batean jarritako 30 Tm simaurrek 3 Tm humus produzitzen dute; simaur kantitate berak, konpostaturik, 10 Tm konpost produzitzen du, 5-6 Tm humusekin mientras 30Tm de estiércol puesto sobre 1 Ha producen 3 Tm de humus esta misma cantidad de estiércol compostado produce 10 Tm de composta, con 5-6 Tm de humus

Materiala: Nekazaritza

Kontuan izan behar da daukaten C/N erlazio baxua dela eta (15etik behera), ongarri berdeek ez dutela humusik osatzen deskonposatzean. Hay que tener en cuenta que debido a su baja relación C/N (inferior a 15), los abonos verdes en su descomposición no forman humus

Materiala: Nekazaritza

Bereziki gomendagarriak dira lurzoruak duen humusaren eduki egonkorra handia denean, baina, hainbat arrazoi tarteko, mineralizazioa blokeatuta dagoenean; eta mantenugai kantitate handia eskatzen duten sail landatuetan, esaterako, fruta arbolen sailetan Son especialmente recomendables cuando el contenido de humus estable del suelo es elevado, pero su mineralización se encuentra bloqueada por diferentes causas; y en cultivos con alto requerimiento de nutrientes como los frutales.

Materiala: Nekazaritza

nahikoa materia organiko eta humus baldin badago, eta lurzoru geruzak irauli eta buruz behera jartzen ez badira, mesede egiten zaio mikrobio bizitzari Favorece la vida microbiana si hay suficiente materia orgánica y humus y si no se invierten las capas de suelo mediante volteo

Materiala: Nekazaritza

Horren eraginez, humusa lehenago deskonposatzen da eta, ondorioz aldi berean nahikoa ongarri organiko erabiltzen ez bada, lurzorua mineralizatzeko arriskua hor dago. Por su acción se consigue una descomposición más rápida del humus con el consiguiente riesgo de que se mineralice el suelo si no se emplea paralelamente suficiente cantidad de abono orgánico.

Materiala: Nekazaritza

Lur lanketak, oxigeno ekarpen handia egiten duenez, bizkortu egiten du bai bakterien bizitza bai lurzoruan dagoen materia organikoa digeritzen duten mikroorganismoen jarduera hala, materia organikoaren deskonposizioa eta mineralizazioa bizkortu egiten dira, eta hori oso kontuan hartzekoa da une jakin batean labore jakin batentzako mantenugaiak eskuragarriago egotea nahi badugu, edo materia organikoaren eta humusaren mailei egonkor eutsi nahi badiegu. El laboreo suele acelerar la vida bacteriana y la actividad de los microorganismos digestores d la materia orgánica presente en el suelo al aportarles grandes dosis de oxígeno; esto acelera la descomposición y mineralización de la materia orgánica, cosa que deberemos tener en muy presente en función de si deseamos que haya un mayor disponibilidad de nutrientes en un momento dado para un cultivo en particular, o si deseamos mantener estables los niveles de materia orgánica y humus

Materiala: Nekazaritza