komunikazio-protokolo Bilatu komunikazio-protokolo testuinguru gehiagotan

1
komunikazio-protokolo > protocolo de comunicación (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zirkuitu bikoitzeko moldagailuak erabiltzen direnean, RS-232 loturaren ordez RS-485 erabil daiteke, komunikazio-protokoloa aldatu gabe. Cuando se utilizan adaptadores de doble circuito es posible sustituir un enlace RS-232 por otro RS-485 sin modificar el protocolo de comunicaciones.

Materiala: Industria komunikazioak

Komunikazio-protokolo baten inplementazioa askea da, eta, beraz, erabiltzen diren lerroak alda daitezke; esate baterako, S3, S4, S5 eta S6 datua jaso genezake eta S7 protokolorako utzi, baina, nolanahi ere, IEEE 1284 araua lerroak eta horien funtzioak arautzen saiatzen da; protokolo horretan host baten eta periferiko baten arteko konexioa jarraian ageri dena da. La implementación de un protocolo de comunicaciones es libre, se pueden alterar las lí­neas que se utilizan; por ejemplo, podríamos recibir el dato por S3, S4, S5 y S6 dejando /S7 para el protocolo, no obstante, la norma IEEE 1284 trata de normalizar las lí­neas y sus funciones, en este protocolo, la conexión entre un host y un periférico es co

Materiala: Industria komunikazioak

Erabiltzailearen eta sarearen arteko seinaleztapena "D kanalaren protokoloa" izeneko komunikazio-protokoloari jarraikiz egiten da. Señalización entre el usuario y la red según el protocolo de comunicación denominado "Señalización entre el usuario y la red según el protocolo" target="_blank">Señalización entre el usuario y la red según el protocolo de canal D".

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Informazio horren atzetik kontrol-bitak izango ditugu, eta horiek, erabiltzen ari den komunikazio-protokoloaren araberakoak izango dira. A esta información le siguen bits de control, que dependen del protocolo de comunicación que se esté utilizando.

Materiala: Industria komunikazioak

Komunikazio-protokoloak: OSI eredua Protocolos de comunicaciones:modelo OSI

Materiala: Industria komunikazioak

Komunikazio-protokoloak zer funtzio betetzen duen eta zer garrantzi duen azaltzea. Explicar la función que desempeña un protocolo de comunicación y su importancia.

Materiala: Industria komunikazioak

Horretarako, MNP protokoloak (Microcom Networking Protocol) ditugu; mota edo mailetan antolatuta dauden komunikazio-protokolo batzuk dira: maila hazi ahala, ekipoaren transferentzia-abiadura ere hazi egingo da, eta bi horien arteko bateragarritasunari eutsiko dio. Para ello existen los protocolos MNP (Microcom Networking Protocol) que son un conjunto de protocolos de comunicaciones organizados en clases o niveles, de tal forma que a medida que aumenta el nivel, aumenta la velocidad de transferencia del equipo, manteniendo la compatibilidad entre ellos.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Ordenagailuan erabiltzen den komunikazio-softwareak baldintzatzen du zer komunikazio-protokolo eta zer aplikazio erabili behar diren. El software de comunicaciones empleado en el ordenador es el que determina el protocolo de comunicaciones a emplear y la aplicación.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Which protocol to use aukerak erabiliko den komunikazio-protokoloa hautatzea ahalbidetzen du (DDE) Which protocol to use, permite seleccionar el protocolo de comunicaciones que se utilizará (DDE)

Materiala: SCADA sistemak

1980. urtean General Motorsek ingurune industrialean aurrez ikusten zen informazioaren transferentzia-tasa altua lortzeko gai zen komunikazio-protokoloaren garapenari hasiera eman zion. En 1980, General Motors inicia el desarrollo de un protocolo de comunicaciones capaz de alcanzar las grandes tasas de transferencia de información que se preveían en el entorno industrial.

Materiala: SCADA sistemak