iragarki

1
Publizitate-iragarkia.
Publizitate-iragarkia.
iragarki > anuncio (58 testuinguru)
eu testuak es testuak
Iragarki tipografikoak Anuncios tipográficos

Materiala: Irudia

Horrela, iragarki xume baina oso eraginkorrak lortuko ditugu. De esta forma conseguimos anuncios sencillos, pero muy eficaces.

Materiala: Irudia

Omenaldi hori iragartzeko, iragarki hau erabili zuen. Para anunciar este homenaje utilizó este anuncio.

Materiala: Irudia

Adibidez, etxean labezomorro bat ikusten duzunean, ohartzen hasten zara labezomorroak hiltzen dituzten produktuei buruzko iragarkiak badaudela. Por ejemplo, cuando ves una cucaracha en casa comienzas a darte cuanta de que existen anuncios sobre productos que las matan.

Materiala: Irudia

o Iragarkiari soinua jartzea, elkarrizketekin, off-eko ahotsekin, musikarekin eta efektu bereziekin. o Sonorizar el anuncio con diálogos, voz en "off", música y efectos especiales.

Materiala: Irudia

Behar horiek ezagutzea, beraz, funtsezkoa da iragarkiak eraginkorrak izan daitezen. Conocer estas necesidades es, por tanto, fundamental para que los anuncios sean eficaces.

Materiala: Irudia

Altzari-denda baten telebistako iragarki baterako eginiko story boardeko eredua. Modelo de "story board" realizado para un anuncio de televisión, que anuncia una tienda de muebles.

Materiala: Irudia

Antzeko produktuen bi iragarki alderatzea. Comparación de dos anuncios de productos similares.

Materiala: Irudia

Aukeratu antzeko produktuak (autoak, lurrinak, garbigarriak edo freskagarriak) iragartzen dituzten marka desberdinen bi iragarki, eta egin konparazio-balantzea, aurreko praktikan proposatzen den azterketa hirukoitza oinarri hartuta. Elige dos anuncios de distintas marcas, pero de productos similares (coches, perfumes, detergentes o refrescos) y realiza un balance comparativo en base al triple análisis que se propone en la práctica anterior.

Materiala: Irudia

Kapitulu honetan ikusi duguna abiapuntutzat hartuta eta "ikus-entzunezko lengoaia"ri buruzko 3. blokean aztertu duguna oinarri izanik, telebistarako iragarki bat egingo dugu. En base a lo que hemos visto en este capí­tulo, y apoyándonos en lo estudiado en el Bloquesobre el "lenguaje audiovisual", vamos a realizar un anuncio para televisión.

Materiala: Irudia

iragarki > spot (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zenbait urtez, lan asko egin zuen publizitatearen arloan, eta publizitate-iragarkiak konposatu eta ekoitzi zituen. Durante algunos años, se introdujo profundamente en el mundo de la publicidad componiendo y produciendo "spots" publicitarios.

Materiala: Soinu profesionala

Mezu bera azpimarratzen dute kartelak, telebistako iragarkiak, prentsako iragarkiak eta irratiko iragarki laburrak, baina bakoitzak bere komunikazio-gaitasun espezifikoak ditu. Cartel, spot de televisión, anuncio de prensa y cuña de radio inciden en un mismo mensaje, pero cada uno con sus capacidades comunicativas especí­ficas.

Materiala: Irudia

Iragarkia egiteko hiru fase bete behar dira: La realización de un spot tiene tres fases:

Materiala: Irudia

o Iragarkian nabarmenduko ditugun beharrak. Erabaki horiek oinarritzat hartuta, iragarkiaren ideia islatzeko, iragarkia azalduko duen literatura-gidoi xumea gauzatu behar da (irudiak, testua eta eslogana). o Necesidades a que vamos a apelar en el anuncio.Y en base a estas decisiones, hay que plasmar la idea del anuncio en un sencillo guión literario que explique el spot (imágenes, texto y eslogan)

Materiala: Irudia

Iragarkiaren azterketa hirukoitza egin behar duzu: Debes hacer un triple análisis del spot:

Materiala: Irudia

o Zein da aukeratu duzun iragarkiaren xede-publikoa? o Cual es el público objetivo a que dirige el spot que has elegido.

Materiala: Irudia

o Sorkuntza-lanaren, ikus-entzunezkoaren eta iragarkiaren komunikazio-eraginkortasunaren arteko erlazioa. o Relación entre la idea creativa, realización audiovisual y eficacia comunicativa del spot.

Materiala: Irudia

Iragarki bat egitea. Realización de un spot.

Materiala: Irudia

Lauzpabost ikasleko taldeak osatu behar dira iragarki bakoitza egiteko. La idea es formar grupos de 4 ó 5 alumnos para realizar cada spot.

Materiala: Irudia

Produktu hori oinarri hartuta, iragarkiaren edukia aukeratzeko sorkuntza-lan guztia egin behar da: En base a ese producto hay que hacer toda la tarea creativa para decidir el contenido del spot:

Materiala: Irudia