turismo-produktu Bilatu turismo-produktu testuinguru gehiagotan

1
turismo-produktu > producto turístico (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zentral honen helburu nagusia da autonomia-erkidegoko turismo-produktu guztiak sustatzea eta merkaturatzea. El objetivo principal de esta central es la promoción y comercialización de todos los productos turí­sticos de la comunidad autónoma.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Beraz, baliabideen demokratizazioaren lekuko gara. Dagoeneko ez da nahikoa aurrekontuaren ehuneko bat publizitaterako bideratzea. Orain, bezeroari erakutsi behar zaio gure turismo-produktuan konfiantza izan dezakeela, eta hark posizionatuko du produktua merezi duen lekuan. Por lo tanto, estamos asistiendo a la democratización de los medios, ya no solo vale dedicar un porcentaje del presupuesto a publicidad, ahora hay que demostrarle al cliente que puede confiar en nuestro producto turí­stico y es este el que lo posicionará donde se merece.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Turismo-produktuen garapena. • Desarrollo de productos turí­sticos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Esate baterako, 2010eko ekainean Ibiza Slow Breaks turismo-produktuaren Lehiakortasun Plana sinatu zen Balear Uharteetan, uharte horretara behe-denboraldian egiten diren joan-etorriak bultzatzeko, batez ere atzerriko turistenak. Por ejemplo, en junio de 2010 se firmó el Plan de Competitividad del producto turí­stico Ibiza Slow Breaks en Islas Baleares, con el propósito de fomentar las escapadas a la isla en temporada baja principalmente de los turistas extranjeros.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

2010eko uztailean, berriz, «Guadiana Internacional» turismo-produktuaren Lehiakortasun Plana sinatu zen Extremaduran, eremu hartan turismo-garapen jasangarria bultzatzeko eta turistak eta bisitariak urte guztian zehar erakartzeko gaitasuna indartzeko, eremu horretan urtarokotasuna gainditzen eta turismoa dibertsifikatzen lagunduz. En julio de 2010 se firmó el Plan de Competitividad del producto turí­stico «Guadiana Internacional» en Extremadura para contribuir al desarrollo turí­stico sostenible de la zona y potenciar la capacidad de atracción de turistas y visitantes durante todo el año, ayudando a desestacionalizar y diversificar el turismo en este espacio.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Berrikusi 3. unitateko 3.5 jarduera (azkeneko jarduera). Hau eskatzen zen: zure probintziako turismo-garapenaren arduraduna zara, eta turismo-produktuen dibertsifikazioaren aldeko apustua egin behar duzu; horretarako, esan behar duzu zein tipologiak duten urtarokotasun nabarmena eta zeintzuek ez, eta zure helmuga garatzeko aukera berriak proposatu behar dituzu. Repasa la Actividad 3.5 de la Unidad 3 (actividad final) en la que se te pedía que, como responsable del desarrollo turí­stico de tu provincia, apostases por la diversificación de productos turí­sticos, diciendo qué tipologías tenían una marcada estacionalidad y cuáles no y, propusieras nuevas posibilidades de desarrollo para tu destino.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Premium eta luxury turismo-produktu baten garapen zabala, sustapena behar duena. El amplio desarrollo de un producto turí­stico premium y luxury que necesita promoción.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

turismo-produktu > producto turístico (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
Turismo-produktu valentziarraren aukera dibertsifikatzea eta bereiztea. Diversificar y diferenciar el producto turí­stico valenciano.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Turismo-produktuak garatzeko informazio-iturri nagusiak. Las fuentes de información más importantes para desarrollar este tipo de productos turí­sticos.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Hainbat eguneko ibilbideak osatzen du turismo-produktu hau, eta autobus-garraioaz gain, ostatua, zenbait oturuntza, gidariak, bisitak eta txangoak, etab. ere sartzen dira eskaintzaren barruan. Es un producto turí­stico que consiste en un recorrido turí­stico de varios días de duración incluyendo además del transporte en autocar, alojamiento, determinadas comidas, guías, visitas y excursiones, etc.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Eskuliburu honen xedea da turismo-produktuak saltzeko eta banatzeko sistema informatizatua oro har zer den azaltzea, zehazki GDS Amadeus sistema. El objeto de este manual es dar una visión general de lo que es un sistema informatizado de venta y distribución de productos turí­sticos, concretamente el GDS Amadeus.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Turismo-produktua: Producto turí­stico:

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Ikasi dugun bezala, turismo-produktua elementu ukigarrien eta ukiezinen baturak osatzen du. Como recordaremos, el producto turí­stico debe considerarse como un conglomerado de elementos tangibles e intangibles.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Turismo-produktuak bi arrazoigatik dira heterogeneoak: La heterogeneidad de los productos turí­sticos viene dada por dos motivos:

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Turismo-produktuak batez ere premia batzuk betetzeko eta asetzeko balio du, baina bi gauza horiek bakarka aztertu behar dira. El producto turí­stico sirve ante todo para cubrir unas necesidades y satisfacer, y ambas cosas deben ser estudiadas de forma individual.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Turismo-produktu bat kontsumitu duenari edukitako esperientzia eta oroitzapenak geldituko zaizkio, ondoren kontatzeko. Al consumidor turí­stico cuando ha consumido un producto turí­stico solamente le queda la experiencia y el recuerdo que le permitirán hablar de ello.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Produktu ukigarriak ez bezala, turismo-produktuak ezin dira itzuli, ezta diru-truk ere. La intangibilidad hace que un producto turí­stico no pueda ser devuelto como ocurre con otros producto" target="_blank">productos tangibles en los que, incluso ante la falta de satisfacción, se le devuelve al cliente el dinero.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

2
turismo-produktu > producto turístico (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zentral honen helburu nagusia da autonomia-erkidegoko turismo-produktu guztiak sustatzea eta merkaturatzea. El objetivo principal de esta central es la promoción y comercialización de todos los productos turí­sticos de la comunidad autónoma.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Beraz, baliabideen demokratizazioaren lekuko gara. Dagoeneko ez da nahikoa aurrekontuaren ehuneko bat publizitaterako bideratzea. Orain, bezeroari erakutsi behar zaio gure turismo-produktuan konfiantza izan dezakeela, eta hark posizionatuko du produktua merezi duen lekuan. Por lo tanto, estamos asistiendo a la democratización de los medios, ya no solo vale dedicar un porcentaje del presupuesto a publicidad, ahora hay que demostrarle al cliente que puede confiar en nuestro producto turí­stico y es este el que lo posicionará donde se merece.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Turismo-produktuen garapena. • Desarrollo de productos turí­sticos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Esate baterako, 2010eko ekainean Ibiza Slow Breaks turismo-produktuaren Lehiakortasun Plana sinatu zen Balear Uharteetan, uharte horretara behe-denboraldian egiten diren joan-etorriak bultzatzeko, batez ere atzerriko turistenak. Por ejemplo, en junio de 2010 se firmó el Plan de Competitividad del producto turí­stico Ibiza Slow Breaks en Islas Baleares, con el propósito de fomentar las escapadas a la isla en temporada baja principalmente de los turistas extranjeros.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

2010eko uztailean, berriz, «Guadiana Internacional» turismo-produktuaren Lehiakortasun Plana sinatu zen Extremaduran, eremu hartan turismo-garapen jasangarria bultzatzeko eta turistak eta bisitariak urte guztian zehar erakartzeko gaitasuna indartzeko, eremu horretan urtarokotasuna gainditzen eta turismoa dibertsifikatzen lagunduz. En julio de 2010 se firmó el Plan de Competitividad del producto turí­stico «Guadiana Internacional» en Extremadura para contribuir al desarrollo turí­stico sostenible de la zona y potenciar la capacidad de atracción de turistas y visitantes durante todo el año, ayudando a desestacionalizar y diversificar el turismo en este espacio.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura