aholkulari Bilatu aholkulari testuinguru gehiagotan

1
aholkulari > asesor (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontu-ikuskapena amaitzean, aholkulari fiskalek ez diete erantzun kontu-ikuskariak egindako informazio-eskariari. Al terminar la auditoría, el auditor no ha recibido contestación a la solicitud de información de los asesores fiscales, prueba que considera imprescindible para concluir sobre la situación fiscal.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Aholkulari independenteekin lan egiten duten egiaztatzea c) Comprobar si operan con asesores fiscales independientes

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Prestakuntza eskaseko arduradunak eta aholkulari fiskalak. Responsables y asesores fiscales poco preparados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresaren politikaren eta egoera fiskalaren gainean barneko arduradunei berrespena eskatzea, eta kanpoko aholkulariei berrespen idatzia. Solicitar confirmaciones a los responsables internos y confirmaciones escritas a los asesores externos de la polí­tica y situación fiscal de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Abokatuak eta kanpoko beste lege-aholkulariak zirkularizatzea, ebatzi gabeko auzien gaineko informazioa eskuratzeko eta izan ditzaketen eraginak estimatzeko. Circularizar a los abogados y a otros asesores legales externos con la finalidad de obtener información acerca de los juicios, pleitos y litigios pendientes para estimar las posibles repercusiones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Itxiera-dataren eta aholkularien, abokatuen, bankuen, aseguru-enpresen eta enpresarekin harremana duten beste hirugarren batzuen ikuskaritza-txostenaren dataren artean arriskuak direla-eta igorri eta jasotako korrespondentzia berrikustea, arriskuon detekzioa errazteko xedez. Revisión de la correspondencia emitida y recibida entre la fecha del cierre y la del informe de auditoría de asesores, abogados, bancos, compañías de seguros y otros terceros relacionados con la empresa por riesgos, con la finalidad de facilitar su detección.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldoen antzinatasuna zehatz-mehatz frogatzea, baita horri dagokionez lege-aholkulariek duten erantzuna ere. Comprobar la antigüedad de los saldos de forma detallada y la respuesta al respecto de asesores legales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza