zenbaki oso Bilatu zenbaki oso testuinguru gehiagotan

1
zenbaki oso > número entero (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Warningaren zenbakia adierazteko zenbaki oso bat izan behar du, zenbakizko konstante, parametro edo adierazpen aritmetiko bat defini daiteke. El número del warning, que ha de ser un número entero, se puede definir mediante una constante numérica, un parámetro o una expresión aritmética.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Errorearen zenbakia adierazteko zenbaki oso bat izan behar du, zenbakizko konstante, parametro edo adierazpen aritmetiko bat defini daiteke. El número de error, que ha de ser un número entero, se puede definir mediante una constante numérica, un parámetro o una expresión aritmética.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Aldagaietan, kanal-zenbakia eta indizeak zenbaki oso baten bidez, erregistro baten bidez edo sinbolo baten bidez defini daitezke. En las variables se puede definir el número de canal y los í­ndices mediante un número entero, un registro o un sí­mbolo.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua