llana Bilatu llana testuinguru gehiagotan

1
plaunkai > llana (28 testuinguru)
eu testuak es testuak
Akabera leuna lortu nahi badugu, zolarriaren gainaldea oraindik bigun dagoela (81. irudia) zementu pixka bat zabal dezakegu han-hemenka. Zementua bustitzen utziko dugu, eta bustita dagoela (urak zementua ilundu egiten duelako jakingo dugu bustita dagoela) plaunkaia pasatuko dugu, zementua zabal eta leun geratu arte (82. irudia). Si se desea un acabado bruñido se puede espolvorear la superficie aún tierna de la solera (Fig. 81), dejando que el cemento se empape y, una vez húmedo -oscurecido el cemento por el agua- se pasaría una llana hasta que el cemento quede como untado y bruñido (Fig. 82).

Materiala: Igeltserotza

Dilatazio-junturak zolarria bigun dagoenean egiteko erremintak ere badaude: irudian ageri den plaunkai antzeko horrek, esate baterako, irtengune zorrotza dauka, eta, irtengune hori zolarrian barneratuta, juntura egokia uzten du plaunkaiak. Existen herramientas para realizar las juntas de dilatación en tierno, esta especie de llana que muestra la ilustración, consta de un saliente afilado, que penetra lo necesario en la solera como para dejar una junta fiable.

Materiala: Igeltserotza

Esan gabe doa junturek zuzen geratu behar dutela; horretarako, erregela hartuko dugu, plaunkaia haren gainean jartzeko, eta markatzeko hariarekin lerro zuzena trazatuko dugu, ahal den guztietan. Ni que decir tiene que las juntas han de quedar rectas, para lo que se ha de ayudar de una regla para apoyar la llana y de una lí­nea marcada con la bota trazadora, siempre que sea posible.

Materiala: Igeltserotza

Zementua heze dagoenean iluntzen denean, plaunkaia pasatu ahal izango diogu, gainazala leunduta geratzen den arte (32. irudia). Cuando el cemento se humedezca oscureciéndose se podrá pasar la llana hasta que quede la superficie bruñida (Fig. 32).

Materiala: Igeltserotza

Eskaiola igeltsu finerako plaunkaiarekin zabaldu behar dugu, horma eskaiolaz luzitu nahi dugunean, La escayola se aplicará con una llana de fino cuando se desee lucir con ella.

Materiala: Igeltserotza

Kasu honetan, igeltsu finerako plaunkai berezia erabili beharko dugu. Plaunkai horrek zorroztuta izaten ditu ertzak, luzitu beharreko eremura hobeto egokitzeko. En ese caso se ha de utilizar una llana especial para fino, cuyos bordes han de estar afilados, para facilitar que se amolde a la superficie a lucir.

Materiala: Igeltserotza

Plaunkaiaren ertzak gainerako erreminten kontra jota koskatuta ez geratzeko, oihaletan bilduta eraman ohi da plaunkaia (5. irudia). Para evitar que se mellen los bordes de esta llana al contacto con el resto de herramientas se suele llevar envuelta en un paño (Fig. 5).

Materiala: Igeltserotza

Fintze-lanetarako plaunkaia oso moldaerraza da, eta aise tolesten da, igeltsua poroetatik erraz sartu ahal izateko (7. irudia). La llana de fino se amoldará con facilidad, doblándose hasta facilitar la introducción del yeso por los poros (Fig. 7).

Materiala: Igeltserotza

Igeltsu-masa zabaltzeko, paleta, plaunkaia edo, igeltsuginek egiten duten bezala, gomazko eskularruak erabil ditzakegu; izan ere, igeltsugileek ez dute paletarik erabiltzen igeltsu-masa zabaltzeko; gomazko eskularruak harrikoa egitekoak jantzi, eta eskuz zabaltzen dute masa. Se puede aplicar con la paleta, la llana o, como lo hacen los yeseros con un guante de goma -los yeseros no suelen utilizar la paleta sino que lo hacen con la mano enguantada en un guante de goma, de los de fregar-.

Materiala: Igeltserotza

Igeltsua gorpuzten hasten denean, plaunkaiarekin bota eta zabaldu behar dugu (10. eta 11. irudiak). Cuando el yeso comience a coger cuerpo es necesario aplicarlo y extenderlo con la llana (Fig. 10 y 11).

Materiala: Igeltserotza