puzzle Bilatu puzzle testuinguru gehiagotan

1
puzzle > puzzle (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nagusien taldeari dagokionez, ikasgelan denbora bat pasatu ondoren, haurrak badaki nora joan paperaren eta errotuladoreen bila marrazki bat egin nahi badu; badaki non gordetzen diren puzzleak eta mekanoaren piezak; badaki zer material mota dagoen sukaldetxoko armairuetan; badaki zerekin egin dezakeen jolas eraikuntzen txokora joaten bada, eta non dagoen altxorren saskia. En el grupo de los mayores, el niño, al cabo de un tiempo de estar en la clase, ya sabe dónde ir a buscar el papel y los rotuladores si quiere realizar un dibujo, conoce dónde se guardan los puzzles y las piezas de mecano, qué tipo de material hay en los armarios de la cocinita, con qué puede jugar si va al rincón de las construcciones y dónde está la cesta de los tesoros.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Bizikletak, patineteak, pedaletako autoak, puzzleak, panpinak (Peter Pan, erreginak, printzeak), , plastiko gogorreko animaliak (behiak, txakurrak, zaldiak) edo objektuak, bainerak, kotxetxoak, sehaskak, etab., hondarrean jolasteko lanabesak. Bicicletas, patinetes, coches de pedales, puzzles, rompecabezas, muñecos como Peter Pan, reinas, prí­ncipes, animales (vacas, perros, caballos) u objetos de plástico duro, cocinita y sus útiles (platos, vasos, ollas...), bañeras, cochecitos, cunas, etc., útiles para jugar con la arena.

Materiala: Jolasaren metodologia

danborra, pandereta, kaxa txinatarra, farfailak, puzzleak, torlojua sartu eta ateratzeko jokoak, uztaiak, arraste-garabiak, trizikloak, globoak, panpinak, plastiko gogorrezko animaliak edo objektuak, sukaldetxoa eta sukaldeko tresnak (platerak, edalontziak, lapikoak...), bainerak, kotxetxoak, sehaskak, etab. tambor, pandereta, caja china, encajes, puzzles, rompecabezas, juegos de atornillar y destornillar, aros, arrastres, triciclos, globos, muñecos, animales u objetos de plástico duro, cocinita y sus útiles (platos, vasos, ollas...), bañeras, cochecitos, cunas, etc.

Materiala: Jolasaren metodologia

puzzleak, kanikak, ahokadurak, bloke logikoak, hainbat loto-joko, hariztatzeko jokoak, ordenatzeko eta sailkatzeko jokoak, mahai-jokoak (dominoa, antzararena...), ordenagailu-jokoak, materiala gordetzeko kaxa handiak, apalak, aulkiak eta mahaia. puzzles, rompecabezas, canicas, encajes, bloques lógicos, lotos diversas, juegos para ensartar, juegos para ordenar y clasificar, juegos de mesa (dominó, oca...), juegos de ordenador, cajas grandes para guardar el material, estanterías, sillas y mesa.

Materiala: Jolasaren metodologia

Horien adibide bat Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Informazioaren eta Komunikazioaren Zentro Nazionala da, haur minusbaliatuentzat hainbat baliabide informatiko eskaintzen dituena;ordenagailuan hainbat "jolas tradizionaletan" ibiltzeko aukera ematen du (itsasontziak, puzzleak, mamorrojaleak, artzain-jokoak, etab.),bere orrialde elektronikotik sartuta: Un ejemplo de ellos sería el Centro Nacional de Información y Comunicación, perteneciente al Ministerio de Educación Cultura y Deporte, que aporta una serie de recursos informáticos para niños discapacitados donde se les ofrece la posibilidad de jugar mediante el uso del ordenador a una serie de "juegos tradicionales" como los barcos, puzzles, comeperas, cuatro en raya, etc., y cuyo acceso se facilita a través de

Materiala: Jolasaren metodologia

Baliagarriak izango dira, besteak beste, plastilina oso biguna, plastikoa, egurra, ahokatzeko pieza sinpleak eta foamezko, hau da, garbitu daitekeen material plastiko, malgu eta apurtezinez egindako puzzleak. Serán útiles materiales como la plastilina muy blanda, el plástico, la madera, los primeros encajes, los puzzles de foam (material plástico, flexible, irrompible y lavable), etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Badaude, hala ere, halako desberdintasunik egiten ez duten jostailu batzuk, neskentzat nahiz mutilentzat direnak. Hori oso itxaropentsua dela dirudi, baina arazoa da jostailu horiek ez direla hain esanguratsuak ez haurrentzat, ez gurasoentzat, eta, jostailu salduenen zerrendan begiratzen badugu, ez dira agertzen: puzzleak, pintatzeko jokoak, mozorroak, adierazpen-jokoak, hiztegia lantzekoak, imitaziozkoak, galderak eta erantzunak, txotxongiloak, Existen no obstante toda una serie de juguetes que no se verían afectados por estas diferencias y que irían destinados tanto a niños como a niñas, aunque esto parece ser altamente alentador, el problema radica en que dichos juguetes no parecen ser tan significativos ni para niños ni para padres y si se tienen en cuenta la lista de los juguetes más vendidos no aparecen en ella como los puzzles, los juegos para pintar, disfraces, juegos de expresión, de vocabulario, de imitación, de preguntas y respuestas, marionetas, casetes etc.

Materiala: Jolasaren metodologia

Pertsona baten hazkunde intelektuala eta bizi-funtzionamenduaren hobekuntza ez dira puzzle bat, puntzoi batekin zuloak edo fitxa bat hobeto edo okerrago egitearen ondorio. El crecimiento intelectual, la mejora en el funcionamiento vital de una persona no viene por hacer mejor o peor un puzzle o un punteado con el punzón, o por realizar una ficha.

Materiala: Ezintasuna

Eraikuntza-jokoak, hala nola puzzleak eta pieza anitzeko muntaiak, motor bidez mugi daitezkeenak, makineriak edo mota guztietako ibilgailuak. Juegos de construcción como puzzles y montajes de gran variedad de piezas que pueden llegar a moverse con motores, maquinarias o vehí­culos de todo tipo.

Materiala: Jolasaren metodologia

Urtebete duenean, piezaren bat ahokatu ahal izango du, eta pilatu, nekez bada ere; bi urterekin dorrea edo trena eraikiko du, eta hiru urterekin zubia eraikitzeko gai izango da, forma desberdinak ahokatzen hasiko da (laukiak, laukizuzenak, zirkuluak) edo puzzle lauak egiten. Al año podrá encajar alguna pieza y apilarlas, todo ello no sin gran dificultad; a los 2 años construirá una torre o un tren y a los 3 podrá construir un puente, comenzará a encajar formas diferentes, cuadrados, rectángulos, cí­rculos, o bien encajar puzzles planos.

Materiala: Jolasaren metodologia