nerbio-sistema Bilatu nerbio-sistema testuinguru gehiagotan

1
Nerbio-sistema, nerbio-sistema zentralaz eta nerbio-sistema periferikoaz osatua.
Nerbio-sistema, nerbio-sistema zentralaz eta nerbio-sistema periferikoaz osatua.
nerbio-sistema > sistema nervioso (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lehen hilabeteetan, haurrak zenbait mailatan antolatuko du bere esperientzia, nerbio-sistema helduz joan ahala. Durante los primeros meses, el bebé irá estableciendo diferentes niveles en la organización de su experiencia, conforme avanza la maduración de su sistema nervioso.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Nerbio-sistemaren heltze-sistemak orain aukera ematen dio ekintza-sistema horietatik abiatuta zirkuitu neurologiak antolatzeko, eta, hala, erreakzio zirkular primarioak hasten dira. El nivel madurativo del sistema nervioso le permite ahora organizar circuitos neurológicos a partir de estos esquemas de acción, dando comienzo a las reacciones circulares primarias.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Pixkanaka, nerbio-sistema heldu eta antolatu ahala, mugimenduak gero eta kontrolatuagoak dira, harik eta norabidea kontrolatzera iritsi arte. Progresivamente, conforme avanzan la maduración y la organización del sistema nervioso, los movimientos se van haciendo cada vez más controlados hasta lograr la direccionalidad.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

nerbio-sistema > sistema nervioso (41 testuinguru)
eu testuak es testuak
Badirudi nerbio-sistemak ez duela linfa-hodirik. El sistema nervioso no parece tener vasos linfáticos.

Materiala: Anatomia

"Nerbio-sistema sinpatikoak eta parasinpatikoak ekintza antagonikoak dituzte". "Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático tienen acciones antagónicas".

Materiala: Anatomia

Nerbio-sistemaren zatirik garrantzitsuenak direnez, entzefaloa eta muina ongi babestuta daude. Por ser las partes más importantes del sistema nervioso, tanto el encéfalo como la médula espinal se encuentran bien protegidos.

Materiala: Anatomia

Nerbio-sistema periferikoko nerbio guztien funtzioa zelula hartzaileak eta erantzunen efektoreak nerbio-sistema zentralarekin harremanetan jartzea da. La función de todos los nervios de sistema nervioso periférico es poner en contacto las células receptoras y los efectores de las respuestas con el Sistema Nervioso Central.

Materiala: Anatomia

"Nerbio-sistemak kanpotik soilik jasotzen du informazioa". "El sistema nervioso recibe información exclusivamente del exterior".

Materiala: Anatomia

Nerbio-sistemaren eta estetika integraleko tekniken arteko harremana Relación del sistema nervioso con las técnicas de estética integral

Materiala: Anatomia

Estetika integraleko prozesuetan, larruazalak transmisio-organo moduan duen gaitasuna baliatzen da nerbio-sistemaren oreka berrezartzeko: tentsioak kendu, min-sentsazioak lasaitu edo arindu eta abar. Los procesos de estética integral aprovechan la capacidad de la piel como órgano transmisor de sensaciones para restablecer el equilibrio del sistema nervioso, eliminan tensiones, relajan o alivian sensaciones dolorosas...

Materiala: Anatomia

Nerbio-sistemaren zatirik garrantzitsuena denez, entzefaloa eta muina babestuta daude. Por ser las partes más importantes del sistema nervioso, tanto el encéfalo como la médula se encuentran protegidos.

Materiala: Anatomia

Osagai hauek ditu nerbio-sistemak: El Sistema Nervioso se compone de:

Materiala: Anatomia

Estimulu horien aurrean jarduteko eta estimulu horiei erantzuteko, informazioa garunean prozesatu behar da. Horretarako, hainbat organok eta komunikazio-bidek osatutako sistema bat dago, eta nerbio-sistema deritzo. Para poder actuar y responder frente a estos estí­mulos, es necesario procesar la información en el cerebro, para lo cual existe un sistema de distintos órganos y vías de comunicación que se conocen como frente a estos estí­mulos, es necesario procesar la información en el cerebro, para lo cual existe un sistema" target="_blank">frente a estos estí­mulos, es necesario procesar la información en el cerebro, para lo cual existe un sistema nervioso.

Materiala: Anatomia

nerbio-sistema > sistema nervioso (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nerbio-sisteman edo sistema neuromuskularrean arazo bat dagoelako sortzen da, beti hesteetako infekzio akutu baten ondoren. Se produce por una alteración en el sistema nervioso o en el sistema neuromuscular siempre después de una infección intestinal aguda.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

TALAMOaren azpian eta aurrean dagoen gai griseko nukleoa da hori ere, eta HIPOFISIArekin lotuta dago, harekin batera hartzen baitu parte nerbio-sistemaren eta hormona-sistemaren arteko kontrol eta koordinazioan. Es también un núcleo de sustancia gris que se encuentra debajo y delante del TíLAMO y que está relacionado con la HIPÓFISIS interviniendo con ésta en el control y coordinación entre el sistema nervioso y es sistema hormonal.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

NERBIO SISTEMAKO ZELULAK: Cí‰LULAS del SISTEMA NERVIOSO:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

NERBIO SISTEMAREN EGITURA MIKROSKOPIKOA ESTRUCTURA MICROSCÓPICA del SISTEMA NERVIOSO

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

NERBIO SISTEMAREN ANTOLAMENDUA: ORGANIZACIÓN del SISTEMA NERVIOSO:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Nerbio-sistema, anatomiaren ikuspegitik, bi zati handitan banatzen da: El sistema nervioso, desde el punto de vista anatómico, se divide en dos grandes partes que son:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Elementu horiek koordinatzen dituen sistema NERBIO SISTEMA da. El sistema que coordina estos diferentes elementos es el SISTEMA NERVIOSO.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Muin suprarrenalak ADRENALINA eta NORADRENALINA jariatzen ditu; horiek, hormonak izateaz gain, NEUROTRANSMISOREAK ere badira (nerbio-sisteman ere badaude), eta gizakiarentzat larrialdi-egoeretarako erabilgarri diren hainbat erantzun sortzen dituzte. La médula suprarrenal segrega ADRENALINA y NORADRENALINA, que además de hormonas son NEUROTRANSMISORES (también aparecen en el sistema nervioso) que provocan diferentes respuestas que son útiles para el ser humano en situaciones de alarma.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Nerbio-sistemarekin (NS) batera, gorputzeko organoen funtzionamendua kontrolatu eta erregulatzeaz arduratzen da, eta ingurumen-baldintzena arabera gerta daitezkeen aldaketetara egokitzen ditu. Oro har, sistema endokrinoak ekintza kroniko mantso eta lausoak eragiten ditu, hainbat prozesu kontrolatzen dituztenak, hala nola haztea, garapena, metabolismoa eta ugalketa. Junto con el Sistema Nervioso (SN) se encarga de controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos del cuerpo adaptándolos a los diferentes cambios que se puedan producir en las condiciones ambientales.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Adinekoetan, nerbio-sistemaren endekapen mota jakin batzuek gernu-inkontinentzia eragiten dute. En los ancianos ciertos tipos de degeneración del sistema nervioso provocan incontinencia urinaria.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa