eztul Bilatu eztul testuinguru gehiagotan

1
eztul > tos (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
3 aste baino gehiago irauten duen eztula. Tos durante más de 3 semanas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

eztula, narritadura, batzuetan sukarra eta irensteko zailtasuna. la tos, irritación, a veces fiebre y dificultad para tragar.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

EZTULA TOS

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Urtebeteko aldian, 90 egunetan (3 hilabetetan) baino gehiagotan eztula eta espektorazioa agertzen direnean. Denboraldi horrek ez du jarraia izan beharrik, eta bi urtez jarraian agertu behar dira sintoma horiek. Se caracteriza por la presencia de tos con expectoración durante más de 90 días ( 3 meses) durante un año que no tiene por qué ser seguidos y que deben producirse durante dos años seguidos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Sintomak hauek dira: arnasestua (arnasa hartzeko zailtasuna), eta eztul pixka bat, soilik goizetan. Sus sí­ntomas son; disnea (dificultad para respirar) y tos escasa sólo durante las mañanas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Barrunbea airez betetzen denez, aire horrek birikak estutu eta kolapsatzen ditu. Horregatik, pneumotoraxaren lehenengo ezaugarria da bat-batean agertzen dela, toraxeko mina, arnasestu handia eta eztula eraginez. Como la cavidad se llena de aire, éste comprime y colapsa el pulmón, por lo que la primera caracterí­stica del Neumotórax es que aparece bruscamente provocando un fuerte dolor torácico, importante disnea y tos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Infekzio hau hotzeriarekin zerikusia duen infekzio-agente batek eragiten du. Katarro akutu gisa hasten da, eta eztula eta batzuetan sukarra izaten dira. Normalean konplikaziorik gabe sendatzen da. Esta infección se produce por un agente infeccioso asociado a enfriamientos, comenzando como un catarro agudo con tos y a veces fiebre que normalmente cura sin complicaciones.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Aire-bidez kutsatzen da, eta sintomak askotarikoak dira; hala ere, ia beti batera agertzen dira sukarra, eztula eta hemoptisia. Se contagia por vía aérea y sus sí­ntomas son muy variados aunque casi siempre coinciden, fiebre, tos y hemoptisis.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Asma-krisiak gehiago izaten dira gauez egunez baino, eta hasieran bularreko estutasuna, eztul lehorra, arnasestua, zianosia eta gaixotasunak berezkoa duen bolatxo zurien espektorazioa izaten dira. Las crisis asmáticas son más frecuentes de noche que de día y se inician con una sensación de opresión en el pecho, tos seca, disnea, cianosis y una expectoración caracterí­stica con bolitas blancas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bronkioetako jariakina botatzea, eztularekin batera, karkaxa-moduan. Expulsión de secreción bronquial acompañado de tos y en forma de esputo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak