hemorragia Bilatu hemorragia testuinguru gehiagotan

1
odoljario > hemorragia (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Barne-odoljarioak izaten badira, gainera, larruazala zurbil egon daiteke. Si además se producen hemorragias internas, la piel puede presentar un aspecto pálido.

Materiala: Anatomia

A) Odoljarioa kontrolatzen duen prozesua eta, beraz, barne-ingurunearen segurtasunari eusten diona. A) Proceso que controla la hemorragia y, por lo tanto, mantiene la integridad del medio interno.

Materiala: Anatomia

A) Burdinaren gehiegizko galera, digestio-aparatuko odoljarioengatik, hemorroideengatik, hilekoagatik eta abar. A) Pérdida excesiva de hierro, por hemorragias digestivas, hemorroides, menstruación, etc.

Materiala: Anatomia

Mekanismoek porrot egiten badute, odoljario batzuk izaten dira. Sí­ los mecanismos fracasan se produce toda una serie de hemorragias.

Materiala: Anatomia

Horrela, bada, odoljarioa izatean odola galtzea ekiditen du. Así­, se evita la pérdida de sangre ante una hemorragia.

Materiala: Anatomia

HEMOSTASIA-MEKANISMOAK ODOLJARIOAREN AURREAN MECANISMOS HEMOSTíTICOS FRENTE A LA HEMORRAGIA

Materiala: Anatomia

Kausarik ohikoenak garuneko odoljarioak izaten dira, garuneko odol-basoak haustean, buxatzean edo gogortzean izaten diren odoljarioak, hain zuzen. La causa más frecuente suelen ser las hemorragias cerebrales, producidas por la rotura, taponamiento o endurecimiento de los vasos sanguí­neos del cerebro.

Materiala: Anatomia

Konplikaziorik (odoljarioak, infekzioak, etab.) agertzen bada, medikuarengana jo behar da. si aparecen complicaciones acudir al médico (hemorragias , infecciones...)

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

odoljario > hemorragia (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Multzotan elkartzen dira, eta odol-hodietako zuloetan tapoia eratzen dute, odoljarioa eteteko. Se agrupan para formar grupos, o un tapón, en e orificio de un vaso sanguí­neo para detener la hemorragia

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Ohikoa ez den odoljarioa agertzea (hemoptisia, hematemesia, ondesteko odoljarioak, melenak, hematuria...). Presencia de hemorragia anormal (hemoptisis, hematemesis, rectorragias, melenas, hematuria...)

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Sintomarik garrantzitsuena da elikagaiak irenstean mina sentitzea, baina horrez gainera, bihotzerrea (erresumina), disfagia eta odoljario txikiak (azken hauek ez dira inoiz kanpora ateratzen) ere izaten dira. Su sí­ntoma más importante es el dolor al tragar aunque también produce pirosis (quemazón), disfagia y pequeñas hemorragias que nunca llegan al exterior.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hasieran ez dute inongo sintomarik ematen, baina azkenean hautsi eta odoljarioak eragiten dituzte. No produciendo ningún sí­ntoma hasta que se rompen provocando hemorragias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gaixotasunaren oso fase aurreratuetan, min handiak eragiten ditu; horren ondorioz, anorexia eragiten du, elikagaiek nazka ematen dute, kaka egiteko arazoak izaten dira, eta batzuetan gonbitoak eta odoljarioak izaten dira. En fases muy avanzadas, provoca fuertes dolores y en consecuencia; anorexia, repugnancia a los alimentos, alteraciones en la evacuación y a veces vómitos y hemorragias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gorozkietan odola agertzen da. Tumorea hazten doan neurrian, eremu horretan min handia agertzen da, buxadura eta odoljarioaz gainera. Aparición de sangre en las heces y a medida que el tumor va creciendo se produce un fuerte dolor en la zona de localización de dolor además de obstrucción y hemorragias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ODOLJARIOAK: HEMORRAGIAS:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Funtzio honen barruan ODOLJARIOEN kontrako babesa ere sartzen da; izan ere, zauriak ixten dituzten odolbilduak eratzen ditu odolak, odoljarioak galaraziz. Dentro de esta función se incluye también la función ANTIHEMORRíGICA ya que la sangre se encarga de formar coágulos que taponan las heridas impidiendo las hemorragias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zauriak ixten dituen defentsa-mekanismoa da, odoljarioak gelditu eta horrela odolik ez galtzeko. Es un mecanismo defensivo que tapona las heridas, para evitar la pérdida de sangre por hemorragia.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Odol-hodi bat hausten denean (odoljarioa), plaketak hautsi egiten dira odol-hoditik ateratzean, eta barruan duten substantzia bat askatzen dute: TRONBOKINASA. Tras la rotura de un vaso sanguí­neo, hemorragia, las plaquetas se rompen al salir del vaso sanguí­neo dejando en libertad una sustancia que posee en su interior denominada TROMBOQUINASA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak