molekula Bilatu molekula testuinguru gehiagotan

1
molekula > molécula (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Xurgatzea molekulaz molekula egiten da, heste-hormaren bitartez. Heste lodia Balbula ileozekalak bereizten du heste meharretik. La absorción se realiza molécula a molécula a través de la pared intestinal. Intestino grueso Se halla separado del intestino delgado por la válvula ileocecal.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Oxigenoa hemoglobina izeneko molekula batean ixten da, globulu gorrietan. El oxí­geno se encierra en una molécula llamada hemoglobina en los glóbulos rojos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

elikagaiak molekula sinpleetan eraldatzen dira (substantzien konposizioa aldatu egiten da, beraz). Horrela, molekula sinple horiek zelulek erabil ditzakete, metabolismo zelularra egiteko. se denomina a la transformación de los alimentos en moléculas sencillas (la composición de las sustancias ha cambiado) que ahora pueden ser utilizadas por las células para el metabolismo celular.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Nahaste horretatik (boloa-urin gastrikoa) likido bat sortzen da: bertako molekula handiak molekula txikiago bihurtzen dira, digestio-entzimei esker. De la mezcla (bolo-jugo gástrico) se forma un lí­quido en el que las moléculas de mayor tamaño se transforman en moléculas menores debido a las enzimas digestivas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hesteko eta pankreako AMILASARI esker, ahoan eta urdailean digeritzen hasi ziren karbohidratoak GLUKOSA molekula bihurtzen dira. La AMILASA intestinal y pancreática hacen que los hidratos de carbono que habían empezado a digerirse en la boca y en el estómago se transforma en moléculas de GLUCOSA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hemoglobina-molekulek lesioak eragin ditzakete giltzurrunetako tumuluetan, eta pertsona hori hil egin daiteke, giltzurruneko gutxiegitasunak jota . Las moléculas de hemoglobina pueden producir lesiones en los túmulos del riñón y la persona morir de insuficiencia renal.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ura molekula polarra da, bi hidrogeno atomok eta oxigeno atomo batek osatua. El agua es una molécula polar formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxí­geno.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ura molekula polarra denez, molekula polarrekin oso erraz lotzen da. Molekula polar ugari dago unibertsoan. La polaridad del agua hace que se una con gran facilidad a las moléculas polares, que son muchí­simas en el universo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ura iragazteko prozesu fisikoa da. Honen bidez, bakterioak, ioiak eta molekularik handienak kentzen dira. Es un proceso fí­sico de filtrado del agua, que elimina las bacterias y los iones y las moléculas de mayor tamaño.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ura, presio bidez, mintz erdiiragazkor batetik pasatzera behartzen da. Mintz horretan geratzen dira bakterioak eta molekularik handienak. El agua es forzada por presión a cruzar una membrana semipermeable que retiene bacterias y moléculas de mayor tamaño.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

molekula > molécula (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lurrin naturalak bezalakoxeak diren lurrin sintetikoak.- Haien konposizio kimikoa konposizio naturalari dagokiona da, erabat berdinak dira eta molekula-konposizio berbera dute. Aroma natural idéntico.- Son todos aquellos aromas cuya composición quí­mica corresponde a la composición natural, son totalmente semejantes y tienen una idéntica composición de moléculas.

Materiala: Gozogintza

Lanaren fase honetan (ontzean), gantzak zaporeak beren molekuletan kristalizatu eta finkatzen dituzte; proteinek hidratazio-maila egokia dute, izotzezko kristalak eratzeko arrisku txikiagoarekin; emultsionatzaile eta egonkortzaileek ezinbesteko puztea lortzen dute. En esta fase del trabajo, la maduración, las grasas cristalizan y fijan los gustos en sus moléculas; las proteí­nas llegan a tener un perfecto grado de hidratación, con menor peligro a la formación de cristales de hielo; los emulsionantes y estabilizantes logran su indispensable

Materiala: Gozogintza

Beroa emateak azkartu egiten ditu erreakzio fisiko eta kimiko guztiak, eta, beraz, molekulak bizkorrago kohesionatzen dira. Alabaina, horrek ez du esan nahi produktu horiek irakin gabe landu ezin direnik. La aplicación del calor acelera todas las reacciones fí­sicas y quí­micas por lo tanto las moléculas se cohesionan más rápidamente, pero esto no quiere decir, que no se puedan elaborar estos productos sin hervir.

Materiala: Gozogintza