desinfektatzaile Bilatu desinfektatzaile testuinguru gehiagotan

1
desinfektatzaile > desinfectante (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Komuna desinfektatzaile onarekin garbitu behar da (lixiba, esaterako), bai barrutik, bai kanpotik (oinarria eta tapa). El water se ha de limpiar con un buen desinfectante (como la lejía), tanto por dentro como por fuera (el pie y la tapa).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ez da ur oxigenaturik, alkoholik edo desinfektatzaile koloredunik erabili behar. No hay que utilizar agua oxigenada, alcohol o desinfectantes coloreados.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Zauri arruntak baditugu, nahikoa da xaboi-urez garbitzea, barnetik kanpo aldera, eta desinfektatzaile, antiseptiko iodatu bat ematea, gaza esterilak erabilita, baina ez sekula kotoirik erabili. I Ante heridas simples es suficiente con lavar la zona con abundante agua y jabón, de dentro hacia fuera, y aplicar un desinfectante, antiséptico yodado, con gasas estériles, nunca con algodón.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Bainuontzia eta eskuak garbitzeko konketa zapiarekin garbi daitezke ur asko eta desinfektatzailearekin. La bañera y el lavamanos se pueden limpiar con una bayeta con abundante agua y un desinfectante.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

desinfektatzaile > desinfectante (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
geranioa, limoia (larruazalerako eta azazkaletarako zuritzailea), ezkaia (desinfektatzailea), ipurua, menda (azazkalen hazkuntza bizkortzeko). Geranio, limón (blanqueante de piel y uñas), tomillo (desinfectante), enebro, menta (para estimular el crecimiento de la uña).

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Ezinbestekoa da homeopatiarako, % 10ean diluitutako desinfektatzaile gisa erabiltzen baita. Para Homeopatía es imprescindible, usado como desinfectante diluido al 10%.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Depilatu beharreko atala desinfektatzaile antiseptikoz edo deskontaminatzailez garbitu behar da. Limpieza de la zona con desinfectantes antisépticos o descontaminantes

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Zehazki, lege horietan xedatzen da zenbait desinfektatzaile dermiko eta infekzioak eragozten dituzten pomada antibiotikoak erabil daitezkeela. En concreto, se establece el posible uso de determinados desinfectantes dérmicos y pomadas antibióticas que evitan infecciones.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Ondoren, komeni da desinfektatzaile, fungizida eta bakteriostatiko batean inpregnatutako isipu bat (10 bolumeneko ur oxigenatua, te-arbola) ertz ingealen albokoen zein behekoen ingurutik pasatzea, kosmetikoen hondakinak kentzeko eta infekzioei aurrea hartzeko. A continuación, es aconsejable pasar un hisopo impregnado en un desinfectante, fungicida y bacteriostático (agua oxigenada de 10 volúmenes, árbol del té) alrededor de los bordes ungueales, tanto laterales como inferiores, para eliminar restos de cosméticos y prevenir infecciones.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

peroxidoak, desinfektatzaileak, garbigarriak... peróxidos, desinfectantes, agentes limpiadores, etc .

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Aulkiek, andek, besaulkiek... pororik gabeko materialez eginda eta tapizatuta egon behar dute, eta materialok iragazgaitzak izan behar dute; hartara, ur beroz eta detergentez garbitu daitezke, eta, ondoren, desinfektatzailea erabili. Las sillas, camillas, sillones, etc., deben estar construidos y tapizados por materiales no porosos, impermeables, para que se puedan limpiar con agua caliente y detergente, y posteriormente aplicar un desinfectante.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Halaber, erresistenteak izan behar dute garbigarri, detergente, lixiba, amoniako eta bestelako desinfektatzaile askoren kaustikotasunaren aurka, eta baita lurrunarenaren kontra ere. Deben ser también resistentes a la acción cáustica .de muchos productos de limpieza, detergentes, lejías, amoníaco, otros desinfectantes e incluso vapor.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Agente desinfektatzaile nagusiak formola disoluzioan edo arropak, altzariak, gelak...fumigatzeko, sodio hipokloritoa (lixiba) eta abar dira. Los principales desinfectantes son el formol en solución o para fumigación de ropas, muebles, habitaciones; el hipoclorito sódico (lejía), etc.

Materiala: Elektroestetika

Desinfektatzailea: Desinfectante:

Materiala: Elektroestetika

desinfektatzaile > desinfectante (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Desinfektatzailea urarekin nahastea. Mezclar desinfectante con agua

Materiala: Ostalaritza

Desinfektatzaileak Los desinfectantes

Materiala: Ostalaritza

Desinfektatzailea aukeratzean, kontuan hartu behar dira gomendio hauek: La elección del desinfectante está sujeta a algunas recomendaciones:

Materiala: Ostalaritza

Batetik, desinfektatzaileek hobeto eragiten dutelako gainazal garbien gainean erabiltzean. Porque los desinfectantes actúan mejor una vez que las superficies están limpias.

Materiala: Ostalaritza

Aldian behin, desinfektatzailez aldatzea, mikroorganismoak produktu bakar horrekiko immunizatu ez daitezen. Variar periódicamente de desinfectante para evitar que los microorganismos se inmunicen ante un único producto

Materiala: Ostalaritza

Desinfektatzaile homologatuak erabiltzea. Utilizar desinfectantes homologados.

Materiala: Ostalaritza

+35 ºC-tik +45 ºC-ra arteko tenperaturek desinfektatzaileen ekintza bizkortzen dute. Temperaturas entre +35 y +45 ºC aceleran la acción de los desinfectantes

Materiala: Ostalaritza