urkila Bilatu urkila testuinguru gehiagotan

1
urkila > horquilla (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Urkila eratxiki bidezko lotura (ikusi 421. irudia). Empalme a horquilla postiza (fig. 421).

Materiala: Egurraren teknologia

Urkila konbinatuko lotura (ikusi 410. irudia). Empalme con horquilla combinada (fig. 410).

Materiala: Egurraren teknologia

B) Mihiduna eta urkila irtenekoa. B) De lengüeta y horquilla con resalte.

Materiala: Egurraren teknologia

Erdiko muntaia kurrika edo urkila erara (ikusi 360. irudia). Unión de ensamble central a tenaza, o de horquilla (fig. 360).

Materiala: Egurraren teknologia

Ertz alakatuko urkila erako muntaia (ikusi 363. irudia). Ensamble a horquilla con los cantos biselados (fig. 363).

Materiala: Egurraren teknologia

Bada beste gaixotasun bat: urkilen usteldura. Adarrak jaiotzen direnean sortzen da, El achispado o pasmo es una podredumbre de las horquillas, formada en el nacimiento de las ramas.

Materiala: Egurraren teknologia

Aho-zirika egin behar da muntaia, pita bidez, eta zur-erdika edo urkila bidez lotu behar dira barretak. Los ensambles se harán a espiga y caja, con boquilla; y la unión de barretas, a media madera o a horquilla.

Materiala: Egurraren teknologia

urkila > horquilla (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Amaitzeko, urkilen gainean ohol horizontal bat jarriko da, eta errodapi baten modura jokatzen duen ohol bertikal bat ere bai, sarearen beheko baoetatik materialik eror ez dadin (449. irudia). Para terminar, se colocará un tablón horizontal, sobre las horquillas y otro vertical que haga las veces de rodapié, impidiendo que pueda caer material por los huecos inferiores del mallazo (fig. 449).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatu bertikala forjatuaren behealdean jartzea erabakitzen bada, tiranteei eusteko, urkilen ordez sareak lotzeko erabilitako altzairuzko biribilak erabili ahalko dira; edo bestela, goiko solairuko biribilaren alanbrea beheko solairukoarekin lotzeko beste sistema bat erabiliko da. Azken kasu horretan, alanbreen artean metro bateko tartea utziko da gehienez, eta gainerako materialetarako azaldutako instalazio-prozedura berbera jarraituko da. Cuando se decida montar el mallazo vertical en la parte inferior del forjado, como elemento de sujeción de los tirantes, se podrá emplear, en vez de horquillas, los redondos de acero que se han empleado para el atado de las redes o un sistema alternativo, que permita sujetar el alambre del redondo de la planta superior al de la planta inferior separados estos no más de 1 metro, de

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Aldez aurretik urkilak non jarri pentsatu behar da, materialak sartzeko baoak utzi behar direla kontuan izanik (440. irudia). Bao horietan babes-barandak jarriko dira. Previamente se planificará la colocación de las horquillas teniendo en cuenta que se deben prever huecos para la entrada de materiales (fig. 440), que serán protegidos con barandilla de protección.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Urkilen prestaketa: Elaboración de las horquillas:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

U-itxurako urkilak prestatuko dira, altzairu uhinduzkoak eta 10 mm-ko diametrokoak, alanbrea tenkatzean tolestu ez daitezen. Se realizarán horquillas en forma de "U" de diámetro 10 mm. de acero corrugado para que al tensar el alambre no se doblen.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Urkilen neurriek 441. irudian azaltzen direnak izan behar dute. La horquilla se realizará con las medidas que se muestran en la figura 441.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Urkilek hormatal zuzenak hartu behar dituzte, pilaretik pilarera edo, irtenuneen kasuan, izkinatik izkinara. La colocación de las horquillas se realizará de manera que abarquen paños rectos, de pilar a pilar o de esquina a esquina en caso de voladizos.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Urkilen artean metro bat utzi daiteke gehienez (442. irudia). La separación máxima entre estas horquillas será de 1 m. (fig. 442).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Urkilak Horquillas

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Tiranteak goiko urkilan lotuko dira lehenik, fatxada-lerrotik 15 cm ingurura, beheko forjatuko urkilarekin lotzeko moduko luzera utzita; aldi berean tenkatu egingo dira. Los tirantes se atarán primero a la horquilla superior separándolos unos 15 cm. de la lí­nea de fachada, dejando caer la longitud suficiente para atarlo a la horquilla del forjado inferior, al mismo tiempo que se tensa.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

urkila > horquilla (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontaktorearen beste muturrak urkila baten bitartez, pinoia mugiarazten du, inertzia-bolantearekin engranatzen den arte El otro extremo del contactor desplace, a través de una horquilla el piñón hasta que engrana con el volante de inercia

Materiala: Ostalaritza

Urkilak. Horquillas.

Materiala: Ostalaritza

Gidariakabiadura batsartzen duenean palankarekin, urkila desplazatu egiten da; urkilak dagokion sinkronizagailuaren gainean presio egiten du; horrela: Cuando introduceuna velocidadcon la palanca se desplaza la horquilla que presiona sobre el sincronizador correspondiente, que:

Materiala: Ostalaritza