lobulu Bilatu lobulu testuinguru gehiagotan

1
lobulu > lóbulo (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskuineko birika ezkerrekoa baino handixeagoa da. Hiru lobulu ditu, bi ARTEKAREN bidez bananduak. El pulmón derecho es algo mayor que el izquierdo y presenta tres lóbulos que están separados por dos FISURAS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ezkerreko birikak, berriz, bi lobulu ditu, ARTEKA batek bananduak. Mientras que el izquierdo, posee dos lóbulos separados por una FISURA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hauek dira gehien ditugunak, leukozito guztien %60-70 baitira. Zelula biribilak dira; haien nukleoak 2 eta 6 lobulu artean ditu, eta zitoplasma oso pikor txikiz eta ugariz betea dute. Son las más abundantes ya que constituyen entre el 60-70% del total de leucocitos, y son células redondeadas cuyo núcleo tiene entre 2 y 6 lóbulos con el citoplasma lleno de gran cantidad de gránulos de tamaño muy pequeño.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zelula biribilak dira hauek ere. Nukleoan lobuluak dituzte (bi lobulu), eta zitoplasma pikorrez betea dute (pikor horiek neutrofiloen pikorrak baino handiagoak dira). Son también células redondeadas con el núcleo lobulado (dos lóbulos) y el citoplasma lleno de gránulos que tienen mayor tamaño que los neutrófilos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Barrabil bakoitza mintz konjuntiboak (MINTZ ALBUGINEOA edo TUNIKA) estaltzen du. Horren barneko aldetik trenkada batzuk ateratzen dira, barrabil bakoitza hainbat lobulutan zatitzen dutenak. Lobulu horien barnean hodi txiki asko daude, HODITXO SEMINIFEROAK, eta hoditxo horien pareta, berriz, ernetze-zelulek osatzen dute. Ernetze-zeluletatik sortzen dira espermatozoideak, ESPERMATOGENESIA prozesuaren Cada uno de los testí­culos aparece cubierto por una membrana conjuntiva denominada MEMBRANA ALBUGINEA o TíšNICA, de cuya parte interior parten unos tabiques que van a dividir a cada testí­culo en varios lóbulos en cuyo interior hay gran cantidad de pequeños tubos denominados CONDUCTILLOS SEMINíFEROS, cuyas paredes están formadas por células germinativas que darán lugar a espermatozoides después de experimentar la ESPERMATOGí‰NESIS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Parietala lobulu parietaletik, zisura zentral edo ROLANDOren zisurarekin, eta parietalak okzipital eta tenporaletik, berriz, ALBOKO edo SYLVIUSen zisurarekin. El parietal con los lóbulos parietales la cisura central o de ROLANDO y los parietales, del occipital y temporal la cisura LATERAL o de SILVIO.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Lobulu frontala, parietalak, tenporalak eta okzipitala. El lóbulo frontal, los parietales, los temporales y el lóbulo occipital.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bi ZISURA nagusi daude; ZENTRALA edo ROLANDORENA, lobulu frontala eta parietala banatzen dituena, eta ALBOKOA edo SYLVIUSENA, lobulu tenporalaren eta, bestetik, lobulu frontal eta parietalaren artean dagoena. Existen dos CISURAS principales que son la CENTRAL o de ROLANDO que separa el lóbulo frontal del parietal, la LATERAL o de SILVIO que se encuentra entre el lóbulo temporal y por otra parte lóbulos frontal y parietal.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Telentzefaloaren hemisferio bakoitza lau lobulutan banatuta dago: Cada hemisferio del telencéfalo se divide en cuatro lóbulos:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Lepoaren aurrealdean, laringearen azpian, trakearen bi aldeetan dagoen guruina da, eta ISTMO batez elkartzen diren bi lobuluz osatua dago. Es una glándula que está situada a ambos lados de la tráquea debajo de la laringe en la parte anterior del cuello, está formado por dos lóbulos que se encuentran unidos por un ISTMO.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa