bentrikulu Bilatu bentrikulu testuinguru gehiagotan

1
bentrikulu > ventrículo (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bentrikulu arteko trenkada izenez ezagutzen den horma batek banatzen ditu bentrikuluak. Una pared conocida como tabique intraventricular, divide los ventrí­culos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Aurikula arteko trenkada deritzon hormak aurikulak bereizten ditu, eta, era berean, aurikula eta bentrikuluen arteko balbulek aurikulak bentrikuluetatik bereizten dituzte. Una pared denominada tabique interauricular, divide las aurí­culas que están separadas de los ventrí­culos por las válvulas aurí­culo-ventriculares.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bentrikuluak eta bihotzetik irteten den odola garraiatzen duten odol-hodi handiak bereizteko, beste bi balbula daude bihotzean. Otras dos válvulas cardíacas separan los ventrí­culos y los grandes vasos sanguí­neos que transportan la sangre que sale del corazón.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bihotzak taupada egiten duenean, bentrikuluak uzkurtu egiten dira (horri sistole deritzo) eta, hala, birika-zirkulaziora eta zirkulazio sistemikora odola bidaltzen dute. Cuando el corazón late, los ventrí­culos se contraen (a esto se lo denomina sí­stole), enviando sangre a la circulación pulmonar y sistémica.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Ondoren, bentrikuluak erlaxatu egiten dira (horri diastole deritzo), eta aurikuletatik datorren odolarekin betetzen dira. Luego los ventrí­culos se relajan (se lo denomina diástole) y se llenan con sangre que viene de las aurí­culas.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Hortik, seinale elektrikoak eskuin eta ezker bentrikuluetan zehar bidaiatzen du, eta uzkurrarazi egiten ditu, odola arteria handietarantz kanpora dezaten. Desde aquí­, la señal eléctrica viaja a través de los ventrí­culos derecho e izquierdo, haciendo que se contraigan y expulsen la sangre hacia las grandes arterias.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Zirkulazio sistemikoan, odola ezker-bentrikulutik irteten da, aortara eta gorputzeko organo eta ehun guztietara, eta gero eskuin aurikulara itzultzen da. En la circulación sistémica, la sangre sale del ventrí­culo izquierdo, a la aorta, a cada uno de los órganos y tejidos del cuerpo y luego regresa a la aurí­cula derecha.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Hortik, odola irten egiten da, eta eskuin-bentrikulua betetzen du. Hala, prest dago birika-zirkulaziora ponpatua izateko, han oxigeno gehiago hartzeko. Desde aquí­ la sangre sale para llenar el ventrí­culo derecho, lista para ser bombeada a la circulación pulmonar para obtener más oxí­geno.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Birika-zirkulazioan, oxigeno gutxi baina karbono dioxido ugari duen odola eskuin-bentrikulutik kanpora ponpatzen da, gerora bi norabidetan adarkatzen den birika-arteriara. En la circulación pulmonar, la sangre con poco oxí­geno pero mucho contenido de dióxido de carbono, es bombeada fuera del ventrí­culo derecho a la arteria pulmonar, que se ramifica en dos direcciones.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bihotzean, ezker-aurikulan sartzen da, eta gero ezker-bentrikulua betetzen du, handik zirkulazio sistemikora ponpatua izateko. Ingresa al corazón en la aurí­cula izquierda, luego llena el ventrí­culo izquierdo para ser bombeada en la circulación sistémica.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa