marcador Bilatu marcador testuinguru gehiagotan

1
markatzaile > marcador (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
5.4 Taula maketatzeko erabiltzen bada, ez erabili egitura-markatzailerik ikusizko formateatzea irudikatzeko [2. lehentasuna]. 5.4 Si se utiliza una tabla para maquetar, no utilice marcadores estructurales para representar un formateo visual [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ziurtatu taulek nabigatzaile erabilerrazen bidez eraldatzeko beharrezko markatzaileak eta bestelako erabiltzaile-aplikazioak dauzkatela. Asegure que las tablas tienen los marcadores necesarios para transformarlas mediante navegadores accesibles y otras aplicaciones de usuario.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

5.2 Errenkada- eta zutabe-goiburukoen bi maila logiko edo gehiago dituzten datu-tauletan, erabili markatzaileak goiburuko-gelaxkak eta datu-gelaxkak lotzeko [1. lehentasuna] . 5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos de fila o columna, utilice marcadores para asociar las celdas de encabezamiento y las celdas de datos [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabili testu laburtuaren edo atzerrikoaren ahoskera edo interpretazioa errazten duten markatzaileak. Use marcadores que faciliten la pronunciación o interpretación de texto abreviado o extranjero.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eduki-garatzaileek dokumentuaren edukiaren hizkuntza nagusia identifikatu beharko lukete (markatzaile baten bitartez edo HTTP goiburukoan). Los desarrolladores de contenido deberían identificar el idioma predominante del contenido de un documento (a través de un marcador o en el encabezado HTTP).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lengoaia naturaleko markatzaileek denentzat hobetzen dute Webaren irakurgarritasuna, baita ikaskuntza-urritasunak, kognitiboak edo gorreria dutenentzat ere. Los marcadores de lenguaje natural mejoran también la legibilidad de la Web para todo el mundo, incluso para aquéllos con discapacidades de aprendizaje, cognitivas o sordera.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

3.4 Erabili unitate erlatiboak absolutuen ordez balioak markatzaileen lengoaiaren atributuetan eta orri-estiloetako propietateetako balioetan zehaztean [2. lehentasuna]. 3.4 Utilice unidades relativas en lugar de absolutas al especificar los valores en los atributos del de lenguaje de marcadores y en los valores de las propiedades de las hojas de estilo [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

3.1 Markatzaile egokia dagoenean, erabili markatzaileak irudien ordez informazioa transmititzeko [2. lehentasuna]. 3.1 Cuando exista un marcador apropiado, use marcadores en vez de imágenes para transmitir la información [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

3. JARRAIBIDEA: Erabili markatzaileak eta estilo-orriak, eta egoki erabili. PAUTA 3: Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo apropiadamente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Markatzaileak modu desegokian erabiltzeak (hau da, zehaztapenekin bat etorri gabe) erabilerraztasuna zailtzen du. Usando marcadores de forma inapropiada (es decir, no de acuerdo con las especificaciones) se dificulta la accesibilidad.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak