celulitis Bilatu celulitis testuinguru gehiagotan

1
zelulitis > celulitis (118 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gantz-metaketak, zelulitisaren kasuan gertatzen den moduan. Los depósitos de grasa, como sucede en la celulitis.

Materiala: Anatomia

Horrek hormona-jariaketa alda dezake, eta granoak, ile-seborrea edo seborrea lokala eragin ditzake, baita sistema neurobegetatiboa desorekatu ere. Eta horiez gain, hainbat asalduraren kausa ere izan daiteke; adibidez, ilea erortzearena, zelulitisarena, etab. Este puede modificar la secreción hormonal y favorecer la aparición de granos, seborrea capilar o local e incluso un desequilibrio del sistema neurovegetativo, y puede ser la causa de alteraciones como la caida del cabello, celulitis, etc.

Materiala: Anatomia

Gorpuzkera-arazo, menopausia edo medikuak bateraezintzat jotzen ez duen beste egoera baten ondorio balitz, gomendagarria litzateke bietako edozein erabiltzea zelulitisa edo zirkulazioa hobetzeko; izan ere, baliteke zirkulazio arazoren bat izatea. Si es simplemente constitucional, o debido a la menopausia o a otra circunstancia que el médico no encuentre incompatible con estas técnicas, sí­ sería recomendable cualquiera de los dos para mejorar su celulitis y su circulación que, seguramente, presentará algún tipo de deficiencia.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Berrogeita bost urteko emakume bat zure zentrora joan da hankak, iztaiak eta besapeak argizariz depilatzera; ilelaztasuna eta zelulitisa daukala hauteman duzu. Una señora de 45 años de edad acude a tu Centro para depilarse las piernas, ingles y axilas con cera; observas que presenta hirsutismo y celulitis.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Elkarrizketa pixkanaka beste arazorantz bideratu behar dugu: zelulitisa, alegia. Asaldura horretaz zer dakien jakin behar dugu, modu egokian aholkatzeko eta arazo horri aurre egiteko zainketak eskaintzeko. También debemos llevar la conversación, de manera delicada, hacia su otro problema, la celulitis, para ver lo que sabe de esta alteración, aconsejarla convenientemente y ofrecerle nuestros cuidados ante este problema.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

E. Batez ere, ilen kultibatuarena erabiliko nuke; huntzarena ona da zelulitisa tratatzeko, beste saio batean. R. Sobre todo usaría el de caléndula; el de yedra sería conveniente para tratar su celulitis, en otra sesión.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Zelulitisari buruz ere hitz egin behar diogu. Hala, aholkatu behar diogu ez dezala jantzi esturik erabili, elikadura eta ariketa zain ditzala eta gomendatutako kosmetikoak erabiltzen eta mantentze-saioak egiten jarrai dezala, ez baita oso erraz konpontzeko arazoa. También le hablaríamos de la celulitis, aconsejándola que no utilice ropa ajustada, que cuide su alimentación y su ejercicio y que mantenga los cosméticos aconsejados, así­ como sesiones de mantenimiento, puesto que es un problema que no se va a solucionar fácilmente.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Eguzkipean gehiegitan jartzeagatik larruazala oso hondatua duen 45 urteko emakume bat hondartzatik etorri da; hiperkromiak eta azala bigun ditu, eta, bestetik, berak aipatu ez duen intentsitate ertaineko zelulitisa dauka. Una señora de 45 años vuelve de la playa con la piel seriamente deteriorada por sus repetidas exposiciones al sol; presenta hipercromías y flacidez y, por otra parte, observas una celulitis de mediana intensidad que ella no menciona.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Baina, bestalde, eguzkiak kaltetu dituen larruazaletan ez da komeni bero gehiegi aplikatzea; tenperatura eta larruazalak horren aurrean duen erreakzioa kontrolatuta, lehen aipatutako peloideak erabil ditzakegu gainera, ikusitako zelulitiserako ere gomendagarriak dira. Lo que ocurre es que el exceso de calor no está muy recomendado en pieles que han sufrido un deterioro solar; controlando la temperatura y la reacción de esta piel ante ella, podríamos utilizar los peloides antes mencionados, que también serían recomendables para la celulitis que hemos observado.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Horiez gain, bezeroari aldez aurretik galdetuta, ikusitako zelulitisa eta biguntasuna tratatzeko kosmetikoak. También habría que añadir, previa consulta a la cliente, cosméticos para tratar la celulitis y posterior flacidez que hemos observado.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

zelulitis > celulitis (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
DOMINGO, Mª C.; VILA, J.L.: Monográfico sobre celulitis todo lo que hay que saber sobre el diagnóstico y tratamiento de la celulitis, Graphic-2, D.L:B-22361/90, Bartzelona, 1990. DOMINGO, M. C. y VILA, J.L: "Monográfico sobre celulitis todo lo que hay que saber sobre el diagnóstico y tratamiento de la celulitis". Graphic-2, D.L:B-22361/90. Barcelona, 1990.

Materiala: