edema Bilatu edema testuinguru gehiagotan

1
Bihotzaren ahultasunak eragindako edema bat
Bihotzaren ahultasunak eragindako edema bat
edema > edema (97 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nahiko ohikoa da jariaketa-fasearen amaieran likido-erretentzioa edo hilekoaren aurreko edema izatea, eta badirudi progesteronak eragiten duela hori. Es relativamente frecuente que se produzca retención de lí­quido o edema premenstrual al final de la fase secretora motivado al parecer por la progesterona.

Materiala: Anatomia

Hiperhidratazioak nahiz deshidratazioak nabarmen eragiten dio itxura pertsonalari eta, bereziki, larruazalari. Beraz, estetikako profesionalak ezagutu egin behar ditu, tratatu ahal izateko (esaterako, edema). Tanto las alteraciones de hiperhidratación como de deshidratación afectan considerablemente al aspecto personal y especialmente a la piel, por lo que deben ser conocidas por el profesional de la estética para poder tratarlas, como en el caso del edema.

Materiala: Anatomia

Iragazketan parte hartzen duten indarrak aldatzean, ura zirrikitura igaro eta edema orokorra sortzen da (batzuetan, hasieran, betazalak puztuta izaten dira jaikitzean). Al alterarse las fuerzas que intervienen en la filtración, el agua pasa al intersticio se produce un edema generalizado, que a veces se inicia con hinchazón de los párpados al levantarse.

Materiala: Anatomia

Na+ solutuaren eta uraren erretentzioak edema areagotzen du. La retención de Na+ y agua acentúa el edema.

Materiala: Anatomia

Proteinuria eta edema (pisu gehiegi hartzeagatik) agertzen dira, eta, horren ondorioz, hipertentsioa. Se caracteriza por presentar proteinuria, edema (con aumento excesivo del peso) y, como consecuencia, hipertensión.

Materiala: Anatomia

Esan zer faktorek sor dezaketen edema. Enumera los factores que pueden producir edema.

Materiala: Anatomia

linfa igarotzea eragozten duten buxadurak eta, ondorioz, edema (linfedema). obstrucciones que impiden el paso de la linfa y, como consecuencia, edema (linfedema).

Materiala: Anatomia

ELDa edema eskuz mugitzeko eta lifangioien motrizitatea (automatismoa) areagotzeko. DLM para conseguir el desplazamiento manual del edema y el aumento de la motricidad (automatismo) de los linfangiones.

Materiala: Anatomia

Edemak: - Edemas:

Materiala: Anatomia

LINFEDEMAK EDO EDEMA LINFOSTATIKOAK L1NFEDEMAS O EDEMAS L1NFOSTíTICOS

Materiala: Anatomia

edema > edema (1 testuinguru)
eu testuak eu testuak
Edema ? Edema ?

Materiala:

edema > edema (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
larruazalak ematen duen erantzuna da, substantzia narritagarrien (detergenteak, disolbatzaileak...), metalezko konposatuen, kosmetikoen... aurrean. Substantzia horiek larruazalarekin harremanetan egoten diren eremuetan agertzen da. Hasiera batean, eritema bat agertzen da, eta azkura edo erresumina; gero edema, papulak eta besikulak agertzen dira, eta aurrera egin ahala, berriz, zarakarrak eta ezkatak. es una reacción de la piel frente a sustancias irritantes (detergentes, disolventes...) a compuestos metálicos, a cosméticos...Se manifiesta en las zonas donde el agente contacta con la piel, inicialmente aparece eritema acompañado de prurito o quemazón y posteriormente edema, pápulas y vesí­culas y según va evolucionando aparecen costras y descamaciones

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Erredura-mota honetan, larruazala gorritu egiten da, min ematen du, eta edema eta babak ateratzen dira. En esta quemadura, se produce enrojecimiento de la piel, dolor, edema y ampollas

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

lesio tinkoa da, pixka bat irtenda dagoena; itxura eta neurria aldakorrak izan daiteke, edema izaten du inguruan eta, askotan, pruriginosoa izaten da. lesión firme y ligeramente protuberante de forma y tamaño variable, rodeada de edema y a menudo pruriginoso.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Eskuineko aldean agertzen denean, edemak eta gibeleko odol-kolpea (kongestioa) eragiten ditu, bena-presioa handitzen delako. Caracterizándose la del lado derecho por producir edemas y congestión hepática por aumento de la presión venosa.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gutxiegitasun-mota hau agerian jartzen da gernu oso gutxi egiten delako, 24 ordutan 400 ml baino gutxiago; gainera, urea gutxi kanporatzen da, eta horren ondorioz, odoleko urearen kontzentrazioa igo egiten da; era berean, gorputzeko likidoak aldatuta egoten dira, eta horrek edemak eragiten ditu askotan. Este tipo de insuficiencia se pone de manifiesto porque la orina es muy escasa, no llegándose a los 400ml en 24h, además se elimina poca urea, aumentando su concentración en la sangre y hay una gran alteración de los lí­quidos corporales por lo que son muy frecuentes los edemas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ohiko beste gaixotasun bat sindrome nefrotikoa da; horrelakoetan, gernutik albumina kantitate handia galtzen da giltzurrunetako iragazkortasuna handitzearen ondorioz; edema orokortua, odolean kolesterola areagotzea eta gernu-fluxu ia arrunta izan ohi dira ezaugarriak. Otro trastorno frecuente es el denominado sí­ndrome nefrótico, en el que se pierden grandes cantidades de albúmina por la orina debido al aumento de la permeabilidad renal, con edema generalizado, aumento del colesterol en la sangre y un flujo de orina casi normal.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Horrelakoetan, gaixoak hotzikarak izaten ditu, sukarra, buruko mina, gerrialdeko mina, aurpegiko hantura edo edema begien inguruan bereziki eta goragale eta gonbitoak. El paciente sufre escalofrí­os, fiebre, cefalea, dolor lumbar, hinchazón o edema de la cara, en especial alrededor de los ojos, náuseas y vómitos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

erle batek pertsona osasuntsu bati heltzen badio, ziztadaren lekuan, edema agertzen da bat-batean, gorri-arrosa. Edema horrek ziztatu eta erre egiten du, eta ziztada nozitu duen pertsonak, senak gidatuta, hotza jartzen du gune horretan, mina baretzeko. si una abeja pica a un sujeto sano, aparece, en el lugar de la picadura, un edema súbito, rojo rosado, que pica, que quema e instintivamente la persona que ha sido picada intenta aliviarse con aplicaciones frías.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta