minbizi Bilatu minbizi testuinguru gehiagotan

1
Bularreko minbiziaren zelula-multzoa.
Bularreko minbiziaren zelula-multzoa.
minbizi > cáncer (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alde horretatik, aipatu behar da heriotza-tasa handia ekarri duten gaixotasun berriak agertu direla, HIESa esate baterako, edo larriagotu egin direla beste batzuk, minbizia edo gaixotasun koronarioak, adibidez. En este sentido cabe citar la aparición de nuevas enfermedades con un elevado í­ndice de mortalidad como el SIDA, o el agravamiento de otras como el cáncer o las enfermedades de tipo coronario.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Aukeratu gaixotasun-, istripu- edo heriotza-kausaren bat (adibidez, zirkulazio-istripua, minbizia, gaixotasun kardiobaskularrak eta abar) eta egin egoera horien eraginak saihestu, atzeratu edo minimiza ditzaketen neurri prebentiboei buruzko zerrenda bat. Elige alguna causa de enfermedad, accidente o muerte (por ejemplo accidentes de tráfico, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc.), y elabora un listado de medidas preventivas que puedan evitar, retrasar o minimizar los efectos de dichas situaciones.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hezkuntza Ministerioak 1987an jarri zuen abian Osasun-hezkuntzarako Programa, gizarte-arazo eta osasun publikoarekin zerikusia zuten arazo batzuei hezkuntza-erantzuna emateko, hala nola drogazaletasunari, HIESari, bizi-ohiturengatik sortutako minbiziei, nahi ez ziren haurdunaldiei eta abar. El Ministerio de Educación puso en 1987 en marcha el Programa de Educación para la Salud, con el fin de dar respuesta educativa a algunos problemas sociales y de salud pública, como la drogadicción, el SIDA, el cáncer debido a hábitos de vida, los embarazos no deseados, etc.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

HIESa oraindik ere gaixotasun sendaezina da, baita minbizia ere garapen-maila jakin bat lortu badu; gaixotasun psikiko bat erremediorik gabekoa izan daiteke garaiz esku-hartzen ez bada, eta, tamalez, ezin hobeto ezagutzen ditugun istripu baten eragin katastrofikoak ere bai. Por ejemplo el SIDA continúa siendo una enfermedad incurable, lo mismo que el cáncer a partir de cierto nivel de desarrollo; una enfermedad psí­quica puede ser irremediable si no se interviene a tiempo, o los efectos catastróficos de un accidente que son hartamente conocidos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

minbizi > cáncer (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mutaziodun zelulen aurka babesten laguntzen dute, adibidez, minbiziaren aurka. Participan en la protección contra las células mutadas como el cáncer.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Alkoholarekin gehien lotu izan diren gaixotasunen artean, hauek daude: gibeleko zirrosia, alkoholak eragindako pankreatitisa, zenbait minbizi, istripuak, fetuaren alkoholismo-sindromea eta abar. Las enfermedades que más se han relacionado con el alcohol son cirrosis hepática, pancreatitis alcohólica, determinados cánceres, accidentes, sí­ndrome alcohólico fetal, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

MINBIZIA PREBENITZEA. PREVENCIÓN DEL CíNCER.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

"Minbizia" terminoa "neoplasia gaiztoa" terminoaren sinonimoa da. El término "cáncer" se hace sinónimo al de "neoplasia maligna".

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Neoplasia edo "tumore" hori toki jakin batean badago, kapsula baten barruan, alboko gunerik edo ehunik betetzen ez badu eta "metastasirik" egiten ez badu (odolaren, linfaren... bidez gorputzaren gainerako zatietara zabaltzeko gaitasuna da metastasia), neoplasia edo tumore onbera dela esaten da; bestela, neoplasia gaiztoa dela esaten da, hau da, minbizia. Si esta neoplasia o "tumor" es localizada, encapsulada, no ocupa espacios o tejidos vecinos y no produce "metástasis" (capacidad para distribuirse por el resto del organismo a través de la sangre, linfa...), se le considera una neoplasia o tumor benigno, en el caso contrario, la neoplasia será maligna, es decir, cáncer.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

MINBIZIAREN EZAUGARRIAK. CARACTERíSTICAS DEL CíNCER.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Minbizia, gure gizartean heriotza eragiten duten kausen artean, bigarrena da, bihotz-hodietako gaixotasunen ondoren. El cáncer supone en nuestra sociedad la segunda causa de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gaixotasun hori gero eta maizago sendatzen den arren, oro har, gero eta minbizi-kasu gehiago agertzen da. Aunque el porcentaje de curación de esta enfermedad es cada día mayor, los casos de cáncer en general están aumentando.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

MINBIZIAREN KAUSAK EDO ETIOLOGIA. CAUSAS O ETIOLOGíA DEL CíNCER.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Minbizia faktore hauen amaierako emaitza da: El cáncer es el resultado final de:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta