germen Bilatu germen testuinguru gehiagotan

1
germen > germen (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
GERMENAK ETA MIKROORGANISMOAK. Gí‰RMENES O MICROORGANISMOS.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

izan ere, germenak sar ez daitezen lehenengo defentsa-hesia da. ya que constituye la primera barrera defensiva que impide la entrada de gérmenes.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Globulu zuriak globulu gorriak baino askoz gutxiago daude: ml3-ko 6.000-9.000 bakarrik ditugu; hala ere, oso garrantzitsuak dira, mikrobioek edo germenek eragindako infekzioetatik babesten baitute organismoa. Los glóbulos blancos son mucho menos abundantes que los glóbulos rojos ya que sólo tenemos entre 6000-9000 por ml3, sin embargo tienen gran importancia ya que defienden al organismo de las infecciones producidas por microbios o gérmenes.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Guruin linfoide batzuk ditu: ADENOIDEAK eta AMIGDALAK. Guruin horiek ahotik eta sudur-hobietatik germenak sartzea ekiditen dute. Posee unas glándulas linfoides denominadas ADENOIDES y AMíGDALAS , que impedirán la entrada de gérmenes a través del a boca y de las fosas nasales.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gainera, hobiak mukizko epitelio batez estalita daude barrutik. Epitelio horrek odol-hodi ugari ditu, eta PITUITARIO GORRI deritzo. Haren funtzioa da arnasten dugun airea berotu eta hezetzea, baita mukia jariatzea ere (mukia bakterizida da, eta germenen sarrera saihesten du); horrela, partikula arrotzak kanporatzen laguntzen du. Además las fosas están tapizadas por un epitelio mucoso muy vascularizado, denominado PITUITARIA ROJA, que tiene como función calentar y humedecer el aire que inspiramos, así­ como, secretar moco (que es bactericida y evita la entrada de gérmenes) ayudando a eliminar las partí­culas extrañas al exterior.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gehienetan, NEFRITISA hainbat germenen konbinaketak eragiten du. Germen horiek hainbat lekutatik iristen dira giltzurrunera; izan ere, gaixotasun orokor batetik (adibidez, gripetik) etor daitezke, edo iraitz-aparatuaren beheko zatitik edo hesteetatik. Germen horiek, 4 bide erabil ditzakete sartzeko: La gran mayoría de las veces, la NEFRITIS se debe a una combinación de varios gérmenes que llegan al riñón desde varios sitios diferentes, ya que pueden proceder de una enfermedad general como la gripe, de la parte inferior del aparato excretor o del intestino que han podido utilizar 4 vías diferentes de acceso como son:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Tratamendua antibiotikoak hartzea da, gaixotasuna eragin duen germenarentzako antibiotiko espezifikoak, hain zuzen ere. El tratamiento suele consistir en administrar antibióticos especí­ficos para el germen que la ha causado.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gernuak zenbait germen izan ohi ditu normalean. Germen horiek uretratik datoz. Horregatik, bakteriuria izateko 100.000 bakterio baino gehiago egon behar dira. En la orina normal hay cierta cantidad de gérmenes que se adquieren en la uretra, por lo que, para hablar de bacteriuria debe haber un número mayor de 100.000 bacterias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gaixotasun hau agertzen bada, gernuak maskurian, ureterretan edo giltzurrunetan germenik duen ikusi beharko da; izan ere, eremu horietan gernua ESTERILA da. Si se da el caso habrá que comprobar si esta orina presenta gérmenes a nivel de vejiga, uréteres o riñones, ya que a esa altura la orina es ESTí‰RIL.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Immunitate-sistemak porrot egitean sortzen diren seinaleen eta sintomen multzoa da. Immunitate-sistemaren porrotaren ondorioz, germen oportunistek eragindako infekzioak eta tumoreak agertzen dira, eta horiek gaixoaren osasunari eraso egiten diote. Es un conjunto de signos y sí­ntomas causados por un fracaso del sistema inmunitario, que permite que aparezcan infecciones por gérmenes oportunistas y tumores que van atacando al paciente.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

germen > germen (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Patogeno (germen esaten zaie gaixotasunak sortzen eta garatzen dituzten elementuei edo bitartekoei Los patógenos (gérmenes comprenden aquellos elementos o medios que originan y desarrollan enfermedades

Materiala: Ostalaritza

Germenetatik sortutako toxinak (bakterio-toxinak, mikotoxinak, etab.). Toxinas procedentes de gérmenes (toxinas bacterianas, micotoxinas, etc.).

Materiala: Ostalaritza

Nahitaezkoa da tenperatura-jaisgailuak behar bezala kontrolatzea. Izan ere, hotzean kontserbatutako elaborazioetan tenperatura-aldaketak edo -igoerak gertatzen badira, germenak ugaritu daitezke –horrek usaina zaporea edo testura aldatzea edota zaharmintzea nahiz oxidazioa eragin ditzake–, bai eta mikroorganismo patogenoak ere, oso kutsadura larriak sor ditzaketenak elaborazioetan (salmonella listeria, etab.). Es de extrema importancia el control conveniente de los abatidores de temperatura las variaciones o subidas de temperatura en la conservación de las elaboraciones refrigeradas pueden provocar la multiplicación de gérmenes que alteran el olor el sabor la textura fomentar el enranciamiento o la oxidación, etc., así como de aquellos microorganismos patógenos que contaminan peligrosamente las elaboraciones (Salmonella, Listeria, etc.).

Materiala: Ostalaritza

2
hozi > germen (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
proportzio txikian (%5etik behera), hozitik zereal batzuen landare olioa atera daiteke. en pequeña proporción (menos del 5%), del germen se puede extraer el aceite vegetal de algunos cereales.

Materiala: Nekazaritza

endospermoaren eta hoziaren estalki babeslea da. es la cubierta protectora de endospermo y germen

Materiala: Nekazaritza

Hozi edo enbrioia: Germen o embrión:

Materiala: Nekazaritza