laringe Bilatu laringe testuinguru gehiagotan

1
Laringea ebaketa sagital batean
Laringea ebaketa sagital batean
laringe > laringe (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irenstean arnasbideak itxita egon daitezen, laringean epiglotis izeneko tolestura dago, glotisa oztopatzen duena. Para que las vías respiratorias permanezcan cerradas durante la deglución, se encuentra en la laringe un repliegue, llamado epiglotis , que obstruye la glotis.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bentzopirenoa (tabako-kearen osagaia) da biriketako, laringeko, ahoko, maskuriko, hestegorriko eta umetoki-lepoko minbizien zuzeneko erantzulea. El benzopireno (componente del humo del tabaco), es responsable directo de los de cánceres de pulmón, laringe, boca, vejiga, esófago y cérvix.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Ahoarekin, sudur-hobiekin, belarriekin, hestegorriarekin eta laringearekin dago lotuta. Se comunica con la boca , con las fosas nasales, con el oí­do , con el esófago y la laringe.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Faringearen FUNTZIOA elikadura-boloa hestegorrira eta airea laringera eramatea da. La FUNCIÓN del a faringe es permitir el paso del bolo alimenticio al esófago y del aire a la laringe.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Arnasbideen osagaiak hauek dira: sudur-hobiak, faringea, laringea, zintzur-hestea eta bronkioak. Están formadas por las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y los bronquios.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Muskulu eta mintzezko organoa da. Bizkarrezurraren aurrean dago (lepoaren aldean), eta sudur-hobien (nasofaringea), ahoaren (orofaringea) eta laringearen (laringofaringea) atzean. Es un órgano músculo-membranoso situado delante de la columna vertebral (parte cervical) y detrás de las fosas nasales (nasofaringe), boca (orofaringe) y laringe (laringofaringe).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Arnasketan, faringearen eginkizun bakarra da aireari igarotzen uztea. Pasabide hori une batez itxi egiten da, soilik ELIKAGAIAK IRENSTERAKOAN; izan ere, une horretan EPIGLOTISA (faringearen eta laringearen arteko kartilagozko tapoi bat) itxi egiten da, ELIKADURA-BOLOA arnasbideetara igaro ez dadin. En la respiración la faringe sólo sirve para permitir el paso del aire que sólo quedará interrumpido momentáneamente durante la DEGLUCIÓN ya que, cuando ésta tiene lugar la EPIGLOTIS que es una tapa cartilaginosa que hay entre la faringe y la laringe se cierra para impedir el paso del BOLO ALIMENTICIO a las vías respiratorias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kanpotik ikusita, laringea lepoan dago, eta eztarriko zintzur-sagarra (Adanen zintzur-sagarra) deritzona osatzen du. Visto por fuera, la laringe aparece en el cuello y conforma lo que se denomina como la nuez de la garganta (nuez de Adam).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Laringearen barrua epitelio-ehunak estaltzen du. Ehun horrek alboetan tolestura paralelo batzuk eratzen ditu. Goikoei AHOTS KORDA AIZUN deritze, eta ez dute soinua sortzen parte hartzen. Behekoak, berriz, BENETAKO AHOTS KORDAK dira; azken hauek dar-dar egiten dute airea irtetean, eta soinuak sortzen dituzte, fonazioa edo ahoskuntza deitzen diogun hori eratuz. Internamente la laringe está tapizada por tejido epitelial que forma lateralmente unos pliegues paralelos, a los superiores se les denomina CUERDAS VOCALES FALSAS (no participan en la producción de sonido) y a las inferiores CUERDAS VOCALES VERDADERAS que al vibrar de forma adecuada al salir el aire originan diferentes sonidos constituyendo lo que denominamos fonación.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

12 cm inguruko hodi bat da. Hestegorriaren aurrean dago, eta beherantz doa. Laringea BRONKIOEKIN lotzen du. Es un tubo de unos 12cm de largo que desciende por delante del esófago y que une la laringe con los BRONQUIOS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak