zurgihar Bilatu zurgihar testuinguru gehiagotan

1
Enbor baten zeharkako ebaketa, kolore iluneko atala zurgiharra da
Enbor baten zeharkako ebaketa, kolore iluneko atala zurgiharra da
zurgihar > duramen (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zurgizenak eta zurgiharrak propietate ezberdinak badituzte, bereiz saiatu behar dira. Lagungarri, dado-formako probeta txikiak erabili behar dira, eta probetak moztu behar dira konprimitutako gainazalen aldeak hazkunde-eraztunen tangente izateko moduan ahal dela. Cuando duramen y albura presenten propiedades distintas, se ensayarán separadamente con auxilio de pequeñas probetas en forma de dado, las cuales se cortarán de forma que los lados de las superficies comprimidas sean, en lo posible, tangentes a los anillos anuales.

Materiala: Egurraren teknologia

Zuhaitzak gogorragoak dira barnealdean (bihotzean edo zurgiharrean), eta bigunagoak kanpoaldean (zurgizenean). El árbol es más duro en sü interior (corazón o duramen), y más blando al exterior (albura).

Materiala: Egurraren teknologia

Betiere, hobe da eskuineko aldeak kanporantz ematea, ikusgarriagoa delako eta aldakuntza higrometrikoekiko sentikortasun txikiagoa duelako zurgiharrak. En todos los casos, se preferirá que la cara derecha vaya hacia fuera, por su mayor vistosidad, y porque, el duramen es menos sensible a las variedades higrométricas.

Materiala: Egurraren teknologia

Egur lodiaren barnean gelditzen da zurgiharra, eta bitan zatitzen dugu egur lodi hori. El duramen queda comprendido en una madera gruesa que, a su vez, se corta en dos.

Materiala: Egurraren teknologia

Bihotzeko lau ohol kolatzen baditugu (ikusi 28. irudia), oholak mehetu egiten dira zurgizenaren aldean (ikusi 29. irudia). Zurgiharreko materiala bakarrik erabiltzen badugu, berriz, emaitza askoz ere hobea da. Si se encolan cuatro tablas del corazón (figura 28), las tablas quedan disminuidas de grueso por la parte de la albura (fig. 29); pero se mejora mucho el resultado, empleando exclusivamente material de duramen.

Materiala: Egurraren teknologia

Saihetseko oholak kolatzen baditugu zurgizena zurgizenaren ondoan eta zurgiharra zurgiharraren ondoan egoteko moduan (ikusi 30. irudia), En la figura 30 se ha representado un tablero formado por tablas costeras, encoladas de modo que coincidan albura con albura, y duramen con duramen.

Materiala: Egurraren teknologia

Alde handia dago zurgiharreko eta zurgizeneko egurra uzkurtzen diren moduen artean. Es muy notable la diferencia de contracción entre la madera de duramen y la de albura.

Materiala: Egurraren teknologia

Zurgizena eta zurgiharra kolatzen ditugunean, irtengune bat sortzen da (ikusi 17. irudia), eta ezinezkoa da lan bikaina egitea. Encolando albura con duramen, se origina un resalte (fig. 17), que hace imposible un trabajo perfecto.

Materiala: Egurraren teknologia

Izan ere, zurgiharraren bi aldeak elkarri kolatuz gero, oso erraza da Pues, encolando las dos caras del duramen entre sí­, es muy fácil

Materiala: Egurraren teknologia

Lehenik eta behin, burura begiratu eta ikusi behar dugu zer posiziotan zeuden piezak enborrean; lan fin edo konpromisozkoak egiten ari bagara, baztertu egin behar ditugu zurgizeneko piezak, eta zurgiharrekoak hartu behar ditugu. Primeramente se deberá observar, mirando a la testa, la posición que tenían las piezas en el tronco; y para trabajos finos y de compromiso, se deberán desechar las piezas que pertenezcan a la albura, y escoger las de la zona del duramen.

Materiala: Egurraren teknologia