ensambladura Bilatu ensambladura testuinguru gehiagotan

1
Mihiztadura: ohol bat besteekin lotzeko lotura
Mihiztadura: ohol bat besteekin lotzeko lotura
muntaia > ensambladura (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Askotariko profilak izan ditzakete moldurek. Muntaia, berriz, topeka egiten dugu, pita bidez, edo 45 graduko alde bat erabiliz. Las molduras pueden tener muy variado perfil; la ensambladura se hace a tope, con boquilla, o con una cara a inglete.

Materiala: Egurraren teknologia

Muntaia. " Ensambladura.

Materiala: Egurraren teknologia

Muntaia guztiak probatu ondoren, behin betiko biribildu behar dugu ardatza; izan ere, zenbat maila dauden oinplanoan, hainbat alde ditu ardatzak orduan. Probadas todas las ensambladuras, el árbol, que se había dejado en tantas caras como peldaños hay en planta, se redondea definitivamente.

Materiala: Egurraren teknologia

Hegazti horren buztanarekiko antzarengatik du izena horrela muntaia mota honek, Esta ensambladura toma el nombre de su semejanza con la cola de dicha ave.

Materiala: Egurraren teknologia

Eraikuntza merkeetan, oso buztan zabalak egiten ditugu, kopurua txikiagotzeko; izan ere, egurraren uzkurduraren ondorioz, litekeena da ziriak lasai gelditzea eta, horren ondorioz, muntaiaren erresistentzia txikiagoa izatea. En las construcciones de tipo económico, se hacen colas muy anchas para disminuir su número, pues la contracción de la madera puede hacer que las espigas queden flojas, disminuyendo la resistencia de la ensambladura.

Materiala: Egurraren teknologia

c) Muntaia egin behar badugu alde bat 45 gradukoa izanik (ikusi 773. irudia), molduraren sakonera markatu behar dugu 2 mm gehiago kontuan hartuz; 8-10 mm-ko tartea utzi behar dugu, paretan edo baoan sartzeko, 12-14 mm markatu behar ditugu, hozka edo ziria sartzeko; eta aurpegitik lehen lerrorako guztia 45 graduko angelua eratuz moztu behar dugu. c) Si hubiera que hacer una ensambladura con una cara a inglete (fig. 773), se marca la profundidad de la moldura, dándole 2 mm. más de margen; se deja un espacio de 8 a 10 mm. para pared o hueco; se señalan de 12 a 14 mm. para escopleadura o espiga; y se corta a inglete lo que va desde la cara a la primera lí­nea.

Materiala: Egurraren teknologia

a) Moldura irtenak edo almendra-puntaren erako moldurak izan ditzake topekako muntaiak (ikusi 771. irudia). a) La ensambladura a tope admite molduras escapadas o a punta de almendra (fig. 771).

Materiala: Egurraren teknologia

b) Pita bidezko muntaia erabiltzen dugunean (ikusi 772. irudia), moldura bezain sakona baldin bada jangunea, piezaren lodiera osoan luzatu behar da pita; bestela, dagokion bezainbat luzatu behar da alde bakoitza. b) La ensambladura con boquilla puede verse en la figura 772. Si el rebajo tiene la misma profundidad que la moldura, se hará la boquilla corrida por todo el grueso de la pieza; y en caso contrario, se dará a cada lado el avance que le corresponda.

Materiala: Egurraren teknologia

Moldurak ere askotarikoak izan daitezke, eta muntaiak hainbat modutan egin daitezke. Las molduras pueden tener muy variado perfil, y las ensambladuras pueden efectuarse de varios modos.

Materiala: Egurraren teknologia