diodo Bilatu diodo testuinguru gehiagotan

1
Diodoak korronte elektrikoa noranzko bakar batean pasatzen uzten du
Diodoak korronte elektrikoa noranzko bakar batean pasatzen uzten du
diodo > diodo (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Diodo argi-igorlea (LED) Diodo emisor de luz (LED)

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Diodo argi-igorleak (LED) Diodos (LED) emisores de luz

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Diodo baten antzera funtzionatzen du; zuzenean polarizatzean, korronteari igarotzen uzten dio; tentsio-maila jakin batetik aurrera, argia igortzen hasten da, eta, korronte hori handitzen den heinean, argi-intentsitatea ere handitu egiten da. El funcionamiento es similar al de un diodo; al polarizarlo directamente, deja pasar la corriente y a partir de cierto umbral de tensión, comienza a emitir luz, aumentando la intensidad luminosa, al aumentar dicha corriente.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Argia kolore desberdinetakoa izan daiteke (horia, berdea...), lehenengo diodoak gorriak soilik ziren arren. La luz pude ser de diferentes colores (amarillo, verde...), aunque los primeros diodos eran únicamente de color rojo.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

LED diodoek abantaila hauek dituzte: Los diodos LED tienen las siguientes ventajas:

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Segurtasun handia akatsen aurrean; diodoei ez diete eragiten, lanparekin gertatzen den moduan, bibrazioek eta astinduek. Alta seguridad contra fallos; los diodos, al contrario que las lámparas, son insensibles a las vibraciones y sacudidas.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

b) LED diodoek. b) Los diodos LED.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Nola igortzen du argia LED diodo batek? Un diodo LED emite luz en:

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Diodoa; korrontea geziaren norabidean doa Diodo, la corriente fluye en dirección de la flecha

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

c) Diodoa. c) Diodo.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak