turismo-jarduera Bilatu turismo-jarduera testuinguru gehiagotan

1
jarduera turistiko > actividad turística (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Halaber, jarduera turistikoaren beraren izaera dela eta, pertsona horiek hainbat herrialdetako turistekin harremanetan egoten dira etengabe; horren ondorioz, herrialdekoa ez den hizkuntza batean —hala nola ingelesez, frantsesez, alemanez eta japonieraz— eman behar izaten dira zerbitzu batzuk. Asimismo, por la naturaleza propia de la actividad turí­stica, estas personas entran en contacto continuamente con turistas de distintas nacionalidades, lo que obliga a que parte de la prestación del servicio se haga en un idioma diferente al del paí­s, por ejemplo en inglés, en francés, en alemán, en japonés... Si además de esto se tiene en cuenta que una de las tendencias actuales del sector tu

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

turismo-jarduera > actividad turística (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bestalde, turismo-jardueraren zeharkako efektuak daude, hau da, turismoak sektore horretarako ondasun eta zerbitzuak hornitzen dituztenetan duen eragina (esaterako, elikagai-hornitzaileetan, eraikuntza-enpresetan, elektrizitate-, gas- eta ur-enpresetan, enpesa-aholkularitzetan...). 2009an, 2.531 milioi eurokoa izan zen eragin hori, eta horrek eskualdeko turismoaren BPGaren % 19,4 esan nahi du. Por otro lado, los efectos indirectos de la actividad turí­stica, esto es, aquellos inducidos sobre otras ramas de efectos indirectos de la actividad" target="_blank">efectos indirectos de la actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turí­stico (como pueden ser las empresas suministradores de alimentos, las de construcción, l

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Autonomia-erkidegoko turismo-jarduerari buruzko estatistikak egitea. • Elaboración de estadí­sticas sobre la actividad turí­stica en la comunidad.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Nolanahi ere, denak ez dira abantailak turismo-jarduera honetan; izan ere, golf-instalazioen mantentze-lanetan destinoko ur-baliabide asko xahutzen da. No obstante, no todo son ventajas en esta actividad turí­stica, ya que el mantenimiento de este tipo de instalaciones conlleva un alto consumo de los recursos hí­dricos del destino.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo-jarduera hau asko hazi da azken urteotan (Munduko Turismo Erakundearen arabera % 8). Hori dela eta, gero eta zerbitzu gehiagoz hornitu dituzte ontziak, eta resortetako era guztietako instalazioak ezarri dituzte (edergintza-zentroak, bideotekak, liburutegiak, planetarioak, dendak, golf-zelaiak, arte-galeriak, negozio-zentroak, zinema-aretoak, kasinoak, spak eta abar). Se trata de una actividad turí­stica que en los últimos años ha registrado altas tasas de crecimiento (según la Organización Mundial del Turismo, de un 8%), lo que ha llevado a dotar los buques de servicios cada vez más diversos (incorporando todo tipo de instalaciones propias de un resort como centros de belleza, videoteca, biblioteca, planetario, tiendas, campo de golf, galería de arte,

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Nabarmentzekoa da Peruk turismo-jarduera honetan duen protagonismoa. Cabe destacar el protagonismo de Perú en esta actividad turí­stica.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismoaren oinarrizko eskaintzatzat jotzen den azpisektoreetako bat garraiobideak dira; izan ere, garraiobideak ezinbestekoak dira turistak zona geografiko batetik bestera joateko, eta, beraz, turismo-jarduera gauzatu ahal izateko. Uno de los subsectores del turismo que se considera como oferta básica son los medios de transporte, debido a que es absolutamente necesario la existencia de estos para permitir el desplazamiento de los turistas entre unas zonas geográficas y otras y, por tanto, para que se pueda desarrollar la actividad turí­stica.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo aktiboko enpresak dira ohikotasunez edo profesionalki aisialdi, kirol eta abenturako turismo-jarduerak eskaintzen dituztenak, prezio baten truke. Jarduera horiek egiteko, funtsean, toki horretako naturak eta inguruneak ematen dituen baliabideak erabiltzen dira, airekoak, lurrazalekoak, lur azpikoak nahiz uretakoak, eta jarduerek Son empresas de turismo activo aquellas dedicadas a proporcionar, de forma habitual y profesional, mediante precio, actividades turí­sticas de recreo, deportivas y de aventura que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en que se desarrollan, sea este aéreo, terrestre de superficie, subterráneo o acuático, y a las que

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo-jarduerari eragiten dioten arriskuak estaltzen dituzte enpresa horiek. Son empresas que cubren los riesgos que pueden afectar a la actividad turí­stica.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Egile horrek, halaber, baliabide baten ospea deritzona baloratzen du —hots, estatu horretan eta nazioartean produktuak duen ezagutza-maila—, bai eta eskaintzaren kontzentrazioa ere —hau da, eremu batean beste turismo-jarduera batzuk egiteko dauden produktuen kontzentrazioa—. El mismo autor valora también en un recurso lo que él denomina notoriedad, entendiendo por esto, el grado de conocimiento del producto a nivel nacional e internacional, y la concentración de la oferta, es decir, la concentración de productos existente para realizar otras actividades turí­sticas dentro de la misma área.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Azpiegiturak dira publikoak nahiz pribatuak izanik turista helmugara iristeko, han tokiz aldatzeko, elementu erakargarrietara heltzeko eta, azken batean, turismo-jarduera egiteko nahitaezkoak diren elementuak, betiere baliabideak edo turismo-enpresak ez badira. Las infraestructuras son aquellos elementos, ya sean públicos o privados, necesarios para el acceso del turista al destino, su desplazamiento por este, el disfrute de sus atractivos y en definitiva, el desarrollo de la actividad turí­stica, siempre que no sean recursos ni empresas turí­sticas.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

turismo-jarduera > actividad turística (40 testuinguru)
eu testuak es testuak
Turismo-jardueraren garapen-maila, beste sektore ekonomikoena bezala, eskasa da herrialde gehienetan. Oso gutxik ikusten dute aberastasun-iturri hori Afrikan nagusi den miseria gainditzeko irtenbidea, partziala bada ere, aurkitzeko modua izan daitekeenik. Afrika munduan bisitari gutxien hartzen dituen kontinente bihurtzen dute egoera horrek eta beste arazo hauek: baimenak eta bisak tramitatzeko arazo burokratikoak, ebola, HIESa, paludismoa, sukar horia eta antzeko osasun-arriskuek, gatazka armatuek, Algerian, Egipton, Kenyan, Tanzanian eta beste hainbat tokitan interes El nivel de desarrollo de la actividad turí­stica, al igual que el de otros sectores económicos , es muy precario en la mayoría de los paí­ses, muy pocos , ven en esta fuente de riqueza una salida, aún parcial a la miseria que domina ífrica, esta situación, unida a problemas burocráticos como la tramitación de permisos y visados, riesgos sanitarios como el ébola, SIDA, paludismo, fiebre amarilla..., conflictos arm

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Nazio barruko turismoa ere turismo-jardueraren oinarrietako bat da, eta iturri horretatik sortzen dira etxetik kanpo igarotako gau ugari: ia 313 milioi urtean. El turismo nacional también desempeña un papel muy destacado en la actividad turí­stica, generando una cifra elevada de pernoctaciones, casi 313 millones al año.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Haren lana funtsezkoa da turismo-jardueran. Izan ere, hari esker, bisitariak behar den bezala ezagutu eta bereganatuko ditu bisitatuko dituen tokiak. Horrez gain, irtenbidea bilatu beharko die bidaian sortzen diren zailtasunei edota bisitariek eta bisitatzen den herrialdeak hizkuntza eta pentsamolde ezberdina izateak eragindako eragozpenei. Su aportación es imprescindible en la actividad turí­stica para que el viajero conozca y asimile debidamente los lugares que visita y también para resolver algunas tareas generadas por la complejidad de los viajes o las diferencias en idiomas y mentalidad entre los visitantes y el paí­s anfitrión.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Eremu horretan, mendiko ibilaldiak, elurretako jarduerak eta eskalada dira turismo-jarduera ohikoenak. El senderismo, las actividades de nieve y escalada son las actividades turí­sticas que muestran un uso mas acentuado en este espacio.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Kostalde kontinentala ez dago Kenyako kostaldea bezain garatua, Dar es Salamek iparraldean baino ez dago atzerritarren gutxitan eskatzen duten hotel eta turismorako ekipamendu mugatua; Mozambikeko mugarantz, kostaldean ez da inor bizi eta bere horretan dirau, turismo-jardueratik kanpo. Pemba uharteak, Zanzibar, "Espezien uhartea" izenez ezaguna dena, Tanzaniako iparreko kostaldean dagoen paradisua dira eta duela hainbat mendetatik hona erakartzen ditu bidaiariak; eta, Mafia, La costa continental está menos desarrollada que la costa keniata, sólo al norte de Dar es Salam, se ofrece un limitado equipamiento turí­stico-hotelero poco demandado por extranjeros; hacia la frontera mozambiqueña el litoral deshabitado y virgen permanece ajeno a la actividad turí­stica, sólo las islas de Pemba, Zanzí­bar, conocida como la "isla de las Especias" recrea un paraí­so en la costa norte de Tanzania que desde hace siglos atrae a múltiples viajeros y Mafia, esta última con el primer parque marino de Tanzania, cuentan con atractivos y servicios adecuados para atender la demanda internacional, con una fuerte pre

Materiala: Nazioarteko produktuak

Turismo-jarduera suspertu egin da, lehendik zeuden hotelak hobetu eta beste batzuk eraiki ahala. Kategoria guztietako hotelak daude, eta, guztira, 8.300 gela dituzte. El crecimiento de la actividad turí­stica ha sido paralelo a la mejora y apertura de nuevos hoteles de todas las categorías, con unas 8.300 habitaciones en la actualidad.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Bigarren urtez izan du sukaldaritzak postu pribilegiatu hori; aurreko urteetan, turismo-jarduerek (2005ean 3,94k eskatu zituzten) eta kultura-jarduerek (2005ean 3,38k eskatu zituzten) bete zuten toki hori. Es el segundo año que las actividades gastronómicas ocupan éste lugar de privilegio, ocupado, en años precedentes, por las Es el segundo año que las actividades turí­sticas (que este año son demandadas con una intensidad de 3,94) y por las Es el segundo año que las actividades culturales (que han sido demandadas, durante 2005, con una intensidad de 3,38).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Turismo-erabiltzaile gisa, turismo-jarduerak kontratatzen eta horien zerbitzuak jasotzen dituzten pertsona fisikoei edo juridikoei. A las personas fí­sicas o jurí­dicas que como usuarios turí­sticos, contraten o reciban los servicios de esta actividad turí­stica.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Azpiegiturak eta instalazioak dira turismo-jarduerarako behar diren elementu fisikoak. Infraestructuras e instalaciones son aquellos elementos fí­sicos necesarios para el desarrollo de la actividad turí­stica.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Turismo-jardueretako giza baliabideen trebakuntzan partehartze zuzena izatea, bai lanean ari diren profesionalekin, baita etorkizunekoekin ere, sektoreko errealitatea ahalik eta hobekien ezagutu dezaten. Y entrar de lleno en la formación de los recursos humanos de la actividad turí­stica, tanto si se trata de profesionales en activo, como de futuros profesionales, acercando cada vez más los conocimientos a la realidad del sector.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea