sanidad

1
osasun > sanidad (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Osasun eta Kontsumo Ministerioa. Ministerio de Sanidad y Consumo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

(Hezkuntza Ministerioa, Osasunekoa...) (Educación, Sanidad...)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

(1) Osasun eta Kontsumo Ministerioaren web gunea: (1) Página web del Ministerio de Sanidad y Consumo:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Horretarako, lehen laguntzako zentro batera jo dezakezue, edo Osasun eta Kontsumoko Ministerioaren web orrian eta zuen autonomia-erkidegoko osasun-kontseilaritzaren edo -sailaren web orrian sar zaitezkete. Podéis visitar un Centro de Asistencia Primaria o las páginas web del Ministerio de Sanidad y Consumo y de la Consejería o Departamento de Sanidad de vuestra Comunidad Autónoma.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Osasun eta Kontsumo Ministerioak txertaketa-programaren koordinazioa eta ebaluazioa egiten du. El Ministerio de Sanidad y Consumo ejerce la coordinación y evaluación global del programa de vacunaciones.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Jada 3.000 sinadura baino gehiago lortu dituzte, eta ahalik eta gehien lortzea da helburua, ondoren, Osasun Sailari igortzeko. Ya llevan más de 3000 firmas y el objetivo es recoger cuantas más mejor y libarlas al Departamento de Sanidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Idatzia erabatekoa da "toki guztietan (gizarte-laguntzaileak, gizartea, osasuna eta abar) ateak ixten dizkiete eta ia ez diete jaramonik egiten, haientzat hilik baleude bezala baita". El escrito es contundente "en todas partes (asistentes sociales, sociedad, sanidad, etc.) se les cierran las puertas y casi no les hacen caso, y es que para ellos es como si estuviesen muertos."

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

"Programa honek trebakuntza eskaintzen die emakume horiei eta, era berean, lan duina ikasten dute eta higienea, osasun sexuala eta bertako ohiturei buruzko kontzeptu praktikoak bereganatzen dituzte", azaldu zuen atzo Caritaseko lehendakariak, Santiago Sorok. "Este programa ofrece a estas mujeres formación a la vez que aprenden una ocupación laboral digna y también adquieren algunos conceptos prácticos sobre higiene, sanidad sexual, y costumbres autóctonas", explicó ayer el presidente de Caritas, Santiago Soro.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Osasun eta Gizarte Segurantzako Ministerioa. Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

2
osasun > sanidad (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Farmazialariak emango du botikinean dagoena. Osasun Kontseilariaren agindu bidez zehazten diren botikak eta osasun-produktuak soilik eman ditzake. La dispensación se realizará por un farmacéutico y quedará limitada a medicamentos y a aquellos productos sanitarios que se determinen mediante orden del Consejero de Sanidad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Osasun Ministerioak zehazten du, Agindu bidez, zein diren. Sanidad determina por Orden Ministerial cuales son.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Osasun eta Kontsumo Ministerioak Botiken Kode Nazionala ezartzen du, eta horrek erabilera orokorra du. Kode horri esker, botikak berehala identifikatu ahal izaten dira, baita bitarteko mekaniko edo informatikoak erabilita ere. Osasun eta Kontsumo Ministerioak eska dezake botiken zenbakiak edo gakoak bilgarrietan, ontzietan, etiketetan, erabilera-orrietan, El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá un Código Nacional de Medicamentos de general aplicación que facilite su pronta identificación, incluso por medios mecánicos o informáticos, y podrá exigir que sus números o claves figuren en embalajes, envases, etiquetado, prospectos, fichas técnicas y material informativo y publicitario referido a medicamentos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Hala ere, farmazietan soilik eskura daitezke sendabelarrez prestaturiko botikak, hau da, erabilera terapeutikoak jarrita dauzkatenak eta Botikei buruzko Legearen arabera Osasun Ministerioak baimenduta daudenak. No obstante, los medicamentos de plantas medicinales, esto es, con indicaciones terapéuticas y autorizadas por el Ministerio de Sanidad, según la Ley del Medicamento, sólo se pueden adquirir en farmacias.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Botikei buruzko Legeak dio erabilera terapeutikoekin datozen sendabelarrez eginiko prestakinak espezialitate farmazeutiko gisa erregistratu behar direla Osasun Ministerioan. La Ley del Medicamento dice que los preparados a base de plantas medicinales con indicaciones terapéuticas deben ser registrados en el Ministerio de Sanidad como Especialidades Farmacéuticas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta