troquel

1
trokel > troquel (129 testuinguru)
eu testuak es testuak
Trokel ardazkideen eta aireko aldibereko trokelen formak eta eraikitze-xehetasunak Formas y detalles constructivos de los troqueles coaxiales y simultáneos al aire

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Horrelako trokelak, aireko trokel edo estanpa ere baderitzenak, sinpleenak dira. Estos troqueles, conocidos también como troqueles o estampas al aire, son los más sencillos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Trokel motak zenbatezinak direla esan badugu ere, oinarrizko sailkapen bat ezar dezakegu, trokelek hainbat aldaera baitituzte;honako aldaera hauek hartzen ditugu oinarrizkotzat, duten egituraren arabera: Aunque hemos dicho que son innumerables los tipos de troqueles, podemos establecer una clasificación básica, puesto que muchos son variantes de éstos, por lo que consideramos fundamentales -según su estructura-:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Horretarako, ezinbestekoa da plaka puntzoi-etxea nahiko lodia izatea, eta doitze ona edukitzea, zeren bestela, trokelaren funtzionamendu ona arriskuan egon baitaiteke. Para ello es preciso que la placa portapunzones tenga espesor suficiente y un buen ajuste, de lo contrario, peligra el buen funcionamiento del troquel.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Puntzoiak finkatzeko sistema aukeratzeko, esperientzia behar da, normalean ahalik eta sistema errazena aukeratu behar baita, trokelaren funtzionamendu onarekin bateragarria izan behar duena. La elección del sistema de fijación de los punzones exige experiencia, ya que se debe elegir, en general, el sistema más sencillo posible, compatible con el buen funcionamiento del troquel.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lehen aldian, ebakitzeko xafla puntzoi hibridoan eta ateratzeko pletinan finkatzen da; plano berean daude horiek, trokela geldi dagoen bitartean. En el primer tiempo se coloca la chapa para cortar apoyada en el punzón hí­brido y la pletina de extracción, que están en un mismo plano mientras el troquel está en reposo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Prentsaren mahaira torlojutu edo bridatu ahal izateko moduko forma eduki behar du, eta, batzuetan, trokelaren goiko zatia gidatzera zuzendutako zutabeei eusteko egokitzen da. Debe tener la forma conveniente para que se pueda atornillar o embridar a la mesa de la prensa y, a veces, está adaptada para la fijación de columnas destinadas a guiar la parte superior del troquel.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Trokela bera jaisten denean jartzen da martxan mekanismoa, edo, bestela, prentsaren bitartez. El mecanismo se acciona por el mismo troquel al bajar o bien por la prensa.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lan-ibiltartea beso bultzagailuen bitartez gauzatzen da, ebakitzeko trokeletan ikusi ditugunen antzekoak, edo bestela, palanka-sistema baten bitartez.. La carrera de trabajo se produce por unos brazos empujadores semejantes a los que se vieron en los troqueles de cortar o por un sistema de palancas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kurbatzeko eta tolesteko trokela (tolesteko makina) Troquel de curvar y doblar (doblador).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea