arandela

1
Zirrindola-motak.
Zirrindola-motak.
zirrindola > arandela (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ontziek estalkia duten egiaztatu beharrean, bi piezaz osatutako muntaketak ere kontrola ditzakegu, adibidez, hurrengo eragiketa baterako beharrezkoa den pieza bat (zirrindola bat, juntura bat eta abar) badagoen. En lugar de la existencia de la tapa en el recipiente, se puede controlar también un montaje de dos piezas, por ejemplo una arandela, una junta, etc., si una operación de unión posterior supone la existencia de una pieza determinada.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Torlojuak eta zirrindolak Tornillería y arandelas

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kasu horretan, azkoin bat, kontrazkoin bat, eta indarra graduatzeko zirrindola bat dituen zurtoin batek gidatu ohi du malgukia. En este caso, el muelle suele estar guiado por un vástago con una tuerca, contratuerca y arandela para graduar la fuerza.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

zirrindola Arandela

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

zirrindolaren ordez groverra jartzea Cambiar arandela por grover

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

a) eta b) kasuetan, helize-formako malguki elastikoak ordezkatzeko, malguki-zirrindolak edo zirrindola elastikoak erabili ohi dira, biribilak (Belleville motakoa) zein beste hainbat formatakoak. En los casos a) y b) en sustitución de los muelles helicoidales elásticos se usan las arandelas muelle o arandelas elásticas, ya sean redondas (tipo Belleville), ya de formas variadas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Zirrindola horiek energia kantitate handia meta dezakete oso leku txikian. Estas arandelas pueden acumular mucha energía en muy poco espacio.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Zirrindolak ebakitzeko trokel ardazkidea, malguki bidezko egozte-sistemarekin. Troquel cortador coaxial para el corte de arandelas, con sistema superior de expulsión por muelle.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

buloiak, azkoinak, bridak, zirrindolak eta abar. bulones, tuercas, bridas, arandelas, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

buloi hariztatua, brida orokorra, zirrindola, azkoina. bulón roscado, brida universal, arandela, tuerca.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea