plaka nagusi Bilatu plaka nagusi testuinguru gehiagotan

1
plaka nagusi > placa matriz (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Plaka nagusiari eustea: Sujeción de la placa matriz:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Trokel ardazkideetan, plaka nagusiak ontzi-forma du, eta, horregatik, ontzi nagusi deritzo. En los troqueles coaxiales, la placa matriz tiene forma de vaso y, por esta razón, se le llama vaso matriz.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gutxi gorabehera, plaka nagusiaren gainetik egon daitekeen tarteak ebaki beharreko materialaren lodiera baino 5 aldiz handiagoa izan behar du, eta eraikitze-arrazoiengatik, ezin du inoiz ere neurri hori baino 2 edo 2,5 milimetro gutxiago eduki, materiala oso mehea bada ere. La distancia a la que ha de quedar sobre la placa matriz debe ser -aproximadamente- 5 veces el espesor del material a cortar, pero sin bajar nunca de 2 o 2,5 mm por razones constructivas, aunque el material sea muy delgado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Plaka nagusia oinarrian finkatzerakoan, kontuan hartu behar da matrize osoa, konposatua edo pastilla txertatuz osatutakoa ote den. En la sujeción de la placa matriz a la base hay que distinguir si se trata de una matriz entera, partida, compuesta o simplemente de pastillas incrustadas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Osoa bada, normalean, ondo arteztutako plano baten bitartez eusten zaio plaka nagusiari oinarrian, eta torloju eta larakoekin finkatzen da. Si es entera la placa matriz se apoya, general y simplemente, en la base por un plano bien rectificado y se fija con tornillos y pasadores.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Plaka nagusia ez da zuzenean prentsaren mahaian finkatzen, altzairu arruntezko edota galdaketa-altzairuzko oinarri sendo baten gainean baizik. La placa matriz no se apoya directamente en la mesa de la prensa, sino sobre una robusta base de acero común o de fundición.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Oinarri horrek bloke bat baino ez du; bloke horren beheko aldea laua da, eta goiko aldea, berriz, plaka nagusira egokitzeko antolatuta dago. Esta base suele consistir -simplemente- en un bloque con la cara inferior plana y la cara superior dispuesta para adaptarse a la placa matriz.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- matrizea (edo plaka nagusia), - matriz" target="_blank">matriz (o placa matriz),

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

oineko plaka, oineko plaka" target="_blank">oineko plaka nagusia, puntzoia, kirtena eta abar. placa base, placa matriz, punzón, mango, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Eragiketa horretan, barra, hagaxka edo alanbre baten zeharkako sekzioa murriztu egiten da materialari plaka nagusiaren irekiduran zehar tira egitean. Deformazio bolumetrikoaren prozesutzat hartzen da. Es una operación en la que la sección transversal de una barra, varilla o alambre se reduce al tirar del material a través de la abertura de una placa matriz, contemplada como proceso de deformación volumétrica.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
Politetrafluoroetileno-molekula
Politetrafluoroetileno-molekula
plaka nagusi > placa base (112 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurretik aipatu dugunez, txartel grafikoak plaka nagusia eta monitorea elkarrekin komunikatzeko ardura du. Como se ha comentado anteriormente, la tarjeta gráfica es la encargada de comunicar la placa base con el monitor.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Txartel grafikoa ordenagailuaren hedapen-erreten bati konektatzen zaio; gaur egun, AGP erretena bat izan ohi da (azkarrena). Beste batzuetan, plaka nagusian sartuta egoten da, eta mikroprozesadorearen eta monitorearen arteko bitarteko lana egiten du; horretaz gain, badira monitorerako irteera duen kontroladore grafikoa duten plaka nagusiak ere. La tarjeta gráfica se conecta a una ranura de expansión del ordenador que actualmente es una AGP (la más rápida) o está incluida en la placa base, y sirve de intermediaria entre el microprocesador y el monitor, aunque hay placas base que incluyen un controlador gráfico con salida a monitor.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

plaka nagusiak sakagailu bat konektatzen uzten badu jarduera esekitzeko, sakagailu horri ematean ordenagailua behartuko da kontsumo baxuko egoeran igarotzera. Si la placa base permite la conexión de un pulsador para suspender la actividad, cuando se accione este pulsador, se forzará al ordenador a entrar en un estado de bajo consumo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

aurreko kontroladorea plaka nagusian (edge) edo PCI slotean (level) sartuta dagoen adierazten du. Expresa si la controladora anterior está incluida en la placa base (edge) o en un slot PCI (level).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

plaka nagusiaren maiztasuna eta mikroprozesadorearen maiztasuna lortzeko erloju-biderkatzailea aukeratzeko erabiltzen da. Se utiliza para seleccionar la frecuencia de la placa base y el multiplicador de reloj con el que se obtendrá la frecuencia del microprocesador.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Eta horretarako, ekipoa ireki behar zen, eta horrek bazuen arrisku bat: plaka nagusia ongi ez manipulatzea. Lo que implicaba abrir el equipo y el peligro de no manipular correctamente la placa base.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Plaka nagusian inplementatuta dago, piladun RAM memoria batean, edukia aldatu eta elikatze-iturria itzaltzean gal ez dadin. Se encuentra implementado en la placa base sobre una memoria RAM con pila, para poder cambiar su contenido y que éste no se pierda al desconectar la alimentación.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

BIOS (Basic Input/Output System) ROM memoriaren txip bat da. Sistemaren plaka nagusian dago eta firmware delakoa du; hau da, funtzio hauek ahalbidetzen dituen errutina multzoa: La BIOS (Basic Input/Output System) es un chip de memoria ROM que se encuentra en la placa base del sistema y contiene elfirmware, es decir, un conjunto de rutinas que permite:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

1.- Kontsultatu erreferentziazko eskuliburuetan plaka nagusiak horretarako aukerarik ematen duen. 1.- Consultar en los manuales de referencia si la placa base instalada admite esta posibilidad.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Horretarako, plaka nagusiak jumper batzuk ditu, 8.4 taulan ageri diren modukoak. Para ello, la placa base disponible de una serie dejumpers como los mostrados en la Tabla 8.4.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura