pinza

1
Tamaina ezberdineko matxardak
Tamaina ezberdineko matxardak
matxarda > pinza (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-pieza ezkerreko elikatze-kanaletik euste-matxardara eramaten da, eta prozesua bukatutakoan, eskuineko deskarga-kanalera eramaten da. La pieza de trabajo es llevada del canal de alimentación (izquierda) a la pinza de sujeción, y después del proceso se coloca en el canal de descarga (derecha).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Tornu bateko bigarren mailako eragingailuak, hala nola euste-matxarda edo buru higikorreko kontrapuntuaren eragingailuak (4.9 irudia), automatiza daitezke. Eta, hala, aitzinamendu-eragingailu pneumatikoen laguntzaz tornua automatizatzeko aukera handiak izango ditugu. Los accionamientos secundarios en un torno, como por ejemplo el accionamiento de la pinza de sujeción o del contrapunto (fí­g. 4.9) dan como resultado una posibilidad de automatización importante para tornear, en unión con otros accionamientos de avance neumáticos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.9 irudia. Tornu bateko matxardaren eta kontrapuntuaren eragintza. Figura 4.9. Accionamiento neumático de la pinza y del contrapunto en un torno.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

a) Aitzinamendu-unitateen eta matxardari eusteko zilindroaren (gorria) kokapen orokorra. a) Disposición principal de las unidades de avance y del cilindro de sujeción de la pinza (rojo).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.0 zilindroak euste-matxarda ireki eta itxiko du eskuzko balbula baten bidez. El cilindro 4.0 abre y cierra la pinza de sujeción por medio de una válvula manual.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Matxardaren euskarriak behar bezala erabiliz, hainbat profil mota elika ditzakegu linealki. Con la ejecución adecuada de los soportes de la pinza pueden alimentarse linealmente diferentes perfiles.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Adibide hori 3.43. irudian ere erakusten da, baina hor zilindro batek jasotzen du pieza, ondoren matxardak eusteko. El mismo ejemplo está indicado en la figura 3.43, pero aquí­ es un cilindro el que levanta la pieza y es cogida por la pinza.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Matxardaren luzetarako (horizontala) mugimendua. Movimiento longitudinal de la pinza (horizontal).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aire konprimituaren laguntzaz pieza zertxobait jasoz gero, matxardak errazago hartu eta eraman dezake. Mediante una ligera suspensión de la pieza por aire comprimido, la pinza puede cogerla y quitarla más fácilmente.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro gorriak matxardarekin batera egingo du aurrera, eta lan-pieza mahaiko plater birakariaren gainean utziko du. El cilindro rojo avanza con la pinza y coloca la pieza de trabajo en el asiento sobre el plato circular.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

2
matxarda > pinza (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
matxardak piezari eutsi beharko dio. Permanecer en la pinza.

Materiala: Gozogintza

Pastelak matxarda batez hartuz ezarriko ditugu. Colocaremos los pasteles cogiéndolos con la pinza.

Materiala: Gozogintza

Larraildiko geldialdietan, matxardak unean daukan piezari eutsi beharko dio beti. En los casos de parada de emergencia, en los que la pinza o garra sujete alguna pieza, esta deberá permanecer sujeta ante una parada de emergencia.

Materiala: Gozogintza

3
pintza > pinza (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pintza amperemetrikoa La pinza amperimétrica

Materiala: Ostalaritza

Atzeko argitik dabilen intentsitateari dagokion irakurketa pintza amperemetriko bat erabilita. Lectura de la intensidad que circula por el piloto posterior con una pinza amperimétrica.

Materiala: Ostalaritza

Kable gorriaren pintza bat beste ibilgailuaren bateriaren borne positiboan, eta gero, kable beraren beste pintza gure bateriaren borne positiboan. Una pinza del cable rojo al borne positivo de la batería del vehículo de ayuda y, a continuación, la otra pinza del mismo cable al borne positivo de nuestra batería.

Materiala: Ostalaritza

Kable beltzaren pintza bat beste ibilgailuaren bateriaren borne negatiboan, eta gero, kable beraren beste pintza motorraren masa-puntu batean, gure anbulantziaren abiatze-motorretik ahalik eta gertuen. Una de las pinzas del cable negro al borne negativo de la batería del vehículo de ayuda y, a continuación, la otra pinza del mismo cable a un punto de masa del motor lo más cercano posible al motor de arranque de nuestra ambulancia

Materiala: Ostalaritza

Gure anbulantziaren abiatze-kable beltzaren pintza deskonektatuko dugu eta, gero, beste ibilgailuan dagoen kable beraren pintza Desconectamos la pinza del cable negro de arranque de nuestra ambulancia y, a continuación, la pinza del mismo cable del vehículo de ayuda

Materiala: Ostalaritza

Gure anbulantziaren abiatze-kable gorriaren pintza deskonektatuko dugu eta, gero, beste ibilgailuan dagoen kable beraren pintza Desconectamos la pinza del cable rojo de arranque de nuestra ambulancia y, a continuación la pinza del mismo cable del vehículo de ayuda

Materiala: Ostalaritza

Mangetan balazta-sistemaren pintza eta gurpil-kojinetea egoten dira; hurrengo unitatean ikasiko ditugu horiek. En ella se aloja el cojinete de rueda y la pinza del sistema de frenos que estudiaremos en la próxima unidad

Materiala: Ostalaritza

Pintza flotatzaileak. Pinzas flotantes.

Materiala: Ostalaritza

Balaztaren elementuak pastillak, diskoak barailak eta danborrak berriak direnean, likidoaren mailakgehposizioan egon behar du. Higatu ahala, sistema autoerregulatu egiten da eta pistoia balazten pintzatik pastilletara desplazatzen du, edo balaztaren ponpatxoa barailetara, balazta motaren arabera. Cuando los elementos de freno pastillas discos mordazas y tambores son nuevos el nivel de líquido debe encontrarse en la posiciónmáx. Conforme se van desgastando, el sistema se autorregula, desplazando el pistón de la pinza de frenos hacia las pastillas o los bombines de freno hacia las mordazas según el tipo de freno

Materiala: Ostalaritza

Askatu balaztaren pintza edo matxarda eta atera bere tokitik balazta-tutua askatu gabe. Suelta la pinza de freno y retírala de su alojamiento sin desenroscar el tubo de freno

Materiala: Ostalaritza