erloju Bilatu erloju testuinguru gehiagotan

1
erloju > reloj (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
T.M.D.S. erloju masa T.M.D.S. masa reloj

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

T.M.D.S. erlojua + T.M.D.S. reloj +

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

T.M.D.S. erlojua - T.M.D.S. reloj -

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Erlojua Un reloj

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

Vcc=3 V bada, ateko atzerapena 200 ns da (erlojuko frekuentziako 1 MHz). Para Vcc=3 V, el retardo de puerta es de 200 nsg (1 MHz de frec. de reloj).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Sinkronizazio hori erloju-seinale izenekoaren bitartez egiten da. Está sincronización se hace por medio de lo que se llama señal de reloj.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Seinale-iturriko (erlojua) pultsuen frekuentzia 2tan zatitua ageri da QAn, 4tan zatitua QBn, 8tan zatituta QCn eta 16tan zatituta QDn. La frecuencia de los pulsos de la fuente de señal (reloj) aparece en QA dividida por 2, por 4 en QB, por 8 en QC y por 16 en QD.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zirkuituak, sarrera-frekuentziaren (erloju-frekuentziaren) bitartez, 4ko zatiketa bat egiten du. El circuito realiza una división por 4 de la frecuencia de entrada, (frecuencia del reloj).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hargailuan kokatutako kontagailuak transmisoretik datorren erloju-seinalea jasotzen du, eta sekuentzia bera (00, 01, 10, 11) egiten du; logika konbinazionala izeneko blokeak, bloke-diagraman ageri denak, sarrerako erregistroan gertatutako 4 igoera-saihets bakoitzeko, irteerako erregistroko erloju-sarreran saihets El contador situado en el receptor recibe la señal de reloj que llega desde el transmisor y realiza la misma secuencia (00, 01, 10, 11); el bloque llamado lógica combinacional que aparece en el diagrama de bloques, garantiza que cada 4 flancos de subida en el registro de entrada aparece un flanco en la entrada de

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

4 eta 5 saihetsen artean (4 eta 5us), biegonkorretako irteeran ageri den informazioa baliozkoa da (1010). Erlojuaren 5. saihetsak bitak berriz lekuz aldatzen ditu, eta erregistroko datua aldatu egiten da. Entre los flancos 4 y 5 (4 y 5us) la información presente en las salidas de los biestables es válida (1010). El 5º flanco del reloj desplaza los bits de nuevo, y el dato en el registro se modifica.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria