posizio erlatibo Bilatu posizio erlatibo testuinguru gehiagotan

1
posizio erlatibo > posición relativa (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretarako, desmuntatzean, errodamenduaren elementu bakoitzaren posizio erlatiboa markatu behar da. Para lograrlo, se marcará la posición relativa de cada elemento del rodamiento en la operación de desmontaje.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

8.a- Desmuntatzen diren piezen posizio erlatiboa markatu behar da (10. irudia). 8º- Se marcará la posición relativa de las piezas que se van desmontando (fig.10).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Mugimendua transmititzeko modua sakonago aztertu nahi izanez gero, hasi beharko genuke ikusten zer posizio erlatibo duten transmisiorako erabili nahi diren ardatzek. Si estudiamos más en profundidad la forma de transmitir el movimiento, tendríamos que empezar viendo la posición relativa que ocupan los ejes sobre los que se quiere materializar la transmisión.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

posizio erlatibo > posición relativa (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikus ezazue erremintaren posizio erlatiboa nola mantentzen den ardatzei dagokienez. Obsérvese cómo se mantiene la posición relativa de la herramienta respecto a los ejes.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Zutabeak egiterakoan, diametroak normalean ez dira berdinak. Izan ere, gutxienez milimetro bateko aldea eduki ohi dute, nahi gabe bi armazoien posizio erlatiboa ez alderantzikatzeko, hori arriskutsua izango bailitzateke trokelarentzat. Los diámetros de las columnas no se suelen hacer iguales, sino con una diferencia de 1 mm como mí­nimo, para evitar que inadvertidamente se pueda invertir la posición relativa de los dos armazones, con el consiguiente peligro para el troquel.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

1) Puntzoien posizio erlatiboa gidatzea. 1) Guiado de la posición relativa de los punzones.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erreminta/piezarako hartutako posizio erlatiboak pieza/muntaiaren posizio egokia eskatzen du, eta mekanizatutako R1, R2 eta R3 erreferentziek finkatzen dute posizio hori. La posición relativa adoptada para herramienta-pieza requiere una posición adecuada pieza-montaje, determinada por las referencias R1, R2 y R3 ya mecanizadas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Sistema batek bestearekiko duen posizio erlatiboa mekanizazioaren aurretik eta ondoren egiaztatu behar da beti. La posición relativa de un sistema con relación al otro siempre se verificará, antes y después del mecanizado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Generaziorik gabeko taillaketan, berriz, fresaren eta piezaren posizio erlatiboak ez dira aldatzen. Horrela, beraz, taillatzeko hortzen lanarekin taillatzen da hortza. Horretarako, taillatzeko hortz horien tamaina gero eta handiagoa da. En el tallado sin generación no se varían las posiciones relativas de la fresa y la pieza, de manera que la formación del diente se produce por el trabajo sucesivo de las cuchillas que van aumentando de tamaño.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea